Září 2016

  0
  23

  Navázal jsem spolupráci s našimi partnery z GovData.cz, Firmo.cz a Merk.cz, kteří poskytly důležitá data a vazby z obchodního rejstříku. Díky tomu jsem mohl podstatně vylepšit souhrnné statistiky o jednotlivých úřadech a firmách v Registru smluv a mohl do záznamů doplnit chybějící údaje.

  V září jsme spolu s Ondrou Malým, Ondrou Kokešem a Jirkou Skuhrovcem dali dohromady seznam problémů, chyb a návrhů vylepšení registru smluv, který byl posléze odprezentován na RVISu na MV ČR.

  Skok v čase, totožné připomínky jsem během 2017 několikrát diskutoval na schůzkách s odborem eGovernmentu MVČR a po roce a půl se podařil malý pokrok – v roce 2018 by mohly být největší problémy registru smluv upraveny.

  Po pracném parsování dat z mnoha zdrojů, ruční kontrole a doplňování vznikla databáze politiků, poslanců, senátorů a jejich vazeb na jednotlivé smlouvy.

  Mluvím o Hlídači na iCollege.

  Zjistil jsem, že Hlídač Smluv je napříč státní správou doporučován jako skvělý nástroj pro kontrolu uveřejněných smluv v registru smluv. To mi udělalo velikou radost.