ČNB dohlíží na realizaci PSD2 u komerčních bank, sama však nařízení neplní.

Nová evropská směrnice PSD2 řešící online platby je mnoha odborníky označována za revoluční. Umožňuje totiž lidem mít díky otevřenému, ale přísně kontrolovanému přístupu mít v jedné aplikaci neomezené množství účtů od libovolných bank. Na druhou stranu klade také větší nároky na zabezpečení.

Podle směrnice PSD2 (Payment Services Directive) mají banky takové služby poskytovat od 14. září 2019. Jak jsem ale zjistili, termín nedodržela Česká národní banka, která má na ostatní komerční subjekty dohlížet.

Nedokázala totiž vyhlásit výběrové řízení na dodavatele služeb včas. A to přesto, že směrnice jako taková byla schválena již v roce 2015. 

„Původně připravené zadání bylo nutné přepracovat ve vazbě na rozhodnutí o změně přístupu k používání certifikátů v systému elektronického bankovnictví. Zpoždění bylo také způsobeno dobou potřebnou na zpracování podkladů pro výběrové řízení, jejichž formulace byla ve vazbě na specifické systémy ČNB značně obtížná,“ vysvětluje banka zpoždění.

To ale bude výrazně delší než dva týdny. Vítězná firma má totiž na dodávku 14 týdnů. Podmínky PSD2 tak ČNB pravděpodobně splní s více než čtvrtročním zpožděním. Zda tomu tak opravdu bude, na dotaz tiskové oddělení nechtělo potvrdit. Uvedlo pouze, že ČNB bude postupovat podle smlouvy, ve které budou všechny termíny definované.

Výběrové řízení bylo ukončeno včetně všech zákonných lhůt 25. září 2019. Následně byla podepsána smlouva s vybraným zadavatelem – firmou Wultra s.r.o. Tato smlouva dosud není vložena do registru smluv.

Celkem na českém trhu může poskytovat služby spadající pod směrnici PSD2 96 společností, které získaly od ČNB příslušené oprávnění. Kolik dohlížených subjektů, tedy především bank, svou povinnost spojenou s novou směrnicí splnilo, centrální banka nechce s odkazem na mlčenlivost říct.