Podmínky užívání a ochrana soukromí

Hlídač státu má za cíl

 • zpřístupnit registr smluv
 • informace v něm obohatit o informace ze souvisejících databází
 • identifikovat plýtvání a zneužití moci v úřadech
 • analyzovat a umožnit veřejnosti data z rejstříku analyzovat
 • zvýšit kontrolu veřejných prostředků ze strany občanů
 • propojit více datových zdrojů logicky dohromady. 

Web je  navržen s respektem k soukromí návštěvníků a uživatelů, takže jej můžete procházet zcela anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení.

Web používá Google Analytics, Facebook pixel pro statistiku přístupu uživatelů, v souladu se zásadami GDPR. Tyto statistické údaje jsou uloženy u poskytovatelů těchto služeb.

Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a provozovatelka nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.

Registrovaní uživatelé mají přístup k dalším funkcím serveru jako zasílání informací o nových datech dle zadání a nastavení uživatele. Registrace vyžaduje uvedení platné emailové adresy, jiné údaje nejsou požadovány. Zalogovaní uživatelé jsou identifikováni pomocí souborů cookies.

Potvrzením registrace uživatel souhlasí s tím, že

 • budeme jeho email a případně další vyplněné kontaktní údaje uchovávat pouze pro potřeby authentifikace a notifikací na serveru Hlídač Státu;
 • kontaktní údaje nikdy nepředáme, bez samostatného a dodatečného souhlasu, třetím stranám;
 • budeme zasílat emailem či jinými vámi zvolenými komunikačními kanály upozornění na nové informace podle  vlastního zadání a pokynů uživatele;
 • občas, max. 1x týdně, a ne častěji, pošleme upozornění na novinky na serveru Hlídač Státu.

Obsah webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak, převzetí údajů a použití dat možné pod licencí CC BY 3.0.

Veškeré zveřejněné datové informace pocházejí z veřejných zdrojů a jsou dále uveřejněny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), zejména recitálem 47, recitálem 50, čl. 6, čl. 17 odst. 3, čl. 21. odst. 6 a v souladu s touto analýzou MV ČR (lokální kopie).

Provozovatelem webu je Hlídač Státu z.ú., IČ: 05965527.


Zásady zpracování osobních údajů

Všichni v naší organizaci považujeme osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili nebo měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Hlídač Státu z.ú.
E-mail: info@hlidacstatu.cz

IČ: 05965527

Kontakt na osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů:

Michal Bláha
E-mail: info@hlidacstatu.cz

Účely zpracování

Osobní údaje fyzických osob, které prostřednictvím našeho webu vyhledáváte, zpracováváme pro následující účely:

 • posílení důvěry v transparentnost financování politických stran a politických hnutí;
 • posílení důvěry v transparentnost volební kampaně kandidujícího subjektu;
 • kontroly solventnosti subjektů poskytujících sponzorské dary politickým stranám a politickým hnutím, kandidátům do volených funkcí;
 • kontroly činnosti veřejné správy, hospodaření s veřejnými prostředky a majetkem;
 • posílení důvěry jednotlivců v demokratický právní stát České republiky;
 • předcházení zneužití státní moci a výkonu veřejné funkce;
 • posílení veřejného tlaku na předcházení podvodům a korupci;
 • kontrola transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a nediskriminace v oblasti veřejných zakázek a plnění povinností plynoucích ze získané veřejné zakázky;
 • zjednodušení výkonu práva na informace ve výše uvedených oblastech;
 • umožnění využití funkcí webového portálu.

Osobní údaje registrovaných uživatelů zpracováváme pro následující účely:

 • zasílání upozornění na nové informace (smlouvy, veřejné zakázky a další) dle zadání
 • zasílání upozornění na novinky severu
 • zodpovězení vašich dotazů na naše kontaktní centrum
 • příjem, registrace a zveřejnění darů (ve spolupráce si darujme.cz)

Právní základ zpracování

Zpracování osobních údajů osob, které lze prostřednictvím našeho webu vyhledat, je prováděno na základě oprávněného zájmu správce na transparentnosti politického života.

Zpracování dále zohledňuje i oprávněné zájmy třetích stran – občanů České republiky a veřejnosti obecně na:

 1. Výkonu na právo na informace
 2. Ochranou před zneužitím státní moci a veřejných funkcí
 3. Zamezení podvodům a korupci

 

Zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů je nezbytné pro plnění smlouvy, která byla registrací uzavřena mezi námi a registrovaným uživatelem.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje registrovaných uživatelů, abychom vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

 • Jméno, příjmení (pouze pro dary)
 • E-mailová adresa

Osobní údaje osob, které lze prostřednictvím našeho webu vyhledávat, získaných výhradně z veřejných zdrojů (v drtivé většině uveřejňované výslovně dle nařízení zákona) zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • Jméno, příjmení
 • Rok narození
 • Výši finančního příspěvku politické straně nebo politickému hnutí (pokud jde o přispěvatele)
 • Další informace o subjektu v rozsahu obdobném anebo méně rozsáhlém, v jakém informace o subjektu uveřejňuje primární zdroj
 • Další informace o subjektu v rozsahu provázání dle jednoznačných identifikátorů na související informace

 

Hlavní primární veřejné datové zdroje zpracovávaných osobních údajůosob, které prostřednictvím našeho webu vyhledáváte:

 • Registr smluv
 • Obchodní rejstřík a další veřejné rejstříky
 • Insolvenční rejstřík
 • Rozhodnutí ÚOHS
 • Věstník veřejných zakázek
 • Profily zadavatelů veřejných zakázek
 • CEDR III, DotInfo a další rejstříky dotací
 • Monitoring státní poklady
 • Transparentní účty politických stran
 • Výroční zprávy politických stran 

Údaje z těchto rejstříků zobrazujeme po dobu, po jakou jsou dostupné ve veřejných zdrojích nebo dle zákona.

Údaje o dárcích politických stran zobrazujeme po dobu 5 let, dary nad souhrnou roční částku 10.000 Kč po dobu 10 let. 

Příjemci osobních údajů

Abychom vám, uživatelům, mohli nabízet ten nejlepší obsah přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají – ale výhradně za účelem zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže.

Název Země Účel zpracování
Google
US Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords
Seznam.cz CZ On-line reklama v síti Sklik
darujme.cz CZ příjem a evidence darů
Smartlook.com
Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681
CZ Analýza chování na webu. , která vyvíjí a provozuje webovou službu Smartlook.com. Nesbírá žádné osobní údaje osob.

 

Při poskytování osobních údajů společnosti Google správce odkazuje na Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí, do jehož systému je společnost Google zapojena.

Osobní údaje osob, které lze vyhledávat na našem webovém portálu, poskytujeme ke zpracování našim zpracovatelům (poskytovatelé IT služeb), které jsme pečlivě vybrali a kteří chrání osobní údaje v souladu s těmito Zásadami.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje registrovaných uživatelů zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

Účel zpracování Doba uložení osobních údajů
Zasílání upozornění na nové údaje Po dobu existence účtu
Zasílání upozornění o novinkách Po dobu existence účtu
Dotaz z kontaktního centra Nejdéle 60 dnů od zodpovězení dotazu
Příjem, registrace darů Min. po dobu 10 let

Údaje z veřejných rejstříků uvedených výše v těchto zásadách zobrazujeme po dobu, po jakou jsou dostupné ve veřejných zdrojích nebo dle zákona.

Údaje o „malých“ sponzorech a dárcích politických stran a hnutí je možné prostřednictvím našeho webového portálu dohledat po dobu 5 let od zveřejnění zdrojové informace. Údaje o sponzorech a dárcích politických stran a hnutí, kteří poskytli dary v souhrnné částce 10.000 Kč ročně a vyšší pak lze dohledat po dobu 10 let. Doba zpracování je stanovena s ohledem na trvání volebních období v ČR (4 nebo 5 let) s přihlédnutím k výši daru (a tedy významu daru pro sponzorovaný subjekt).

Cookies

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom dokázali identifikovat zalogované registrované uživatele a byly schopni zpracovat a uložit jejich profilová data. Dále je používáme, abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné používat funkce pro registrované uživatele. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:

 

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:

 • získat více informací – máme povinnost Vás informovat, že shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje podle těchto zásad ochrany osobních údajů.
 • přístup k osobním údajům– kontaktujte nás s žádostí o poskytnutí informace, zda zpracováváme vaše osobní údaje.
 • získat opis vašich osobních údajůnapište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme,
 • opravit vaše osobní údaje – osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali), případně nám napište, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
 • vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů, musíme zdůraznit, že tyto jsou uveřejněny v souladu s GDPR, zejména recitál 47, čl. 6, čl. 17 odst. 3, čl. 21. odst. 6 a v souladu s touto analýzou MV ČR (lokální kopie). Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím.
 • podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu)

 

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 

Obchodní podmínky pro nákup služeb od Hlídač státu z.ú.

Vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky upravují pravidla poskytování placených služeb organizací Hlídač státu, které jsou přístupná online na internetové adrese hlidacstatu.cz – dále jen „Systém“. Systém provozuje organizace Hlídač Státu z.ú., IČ: 05965527. Systém mohou využívat jakékoliv legální právnické či fyzické osoby nebo státní úřady – dále jen „Klient“.

Systém nabízí služby analýzy cenových podmínek, hlídání změn dat subjektů a poskytovaných databází a upozornění na chyby v publikovaných datech státu zveřejňovaných Systémem.

Systém je Klientovi k dispozici po zaregistrování a uvedení emailové adresy. Volně poskytované informace jsou dostupné ihned, placené služby do 2 pracovních dní po zaplacení. Doba poskytování přístupu není časově omezená.

Služby jsou poskytované ve dvou základních tarifech – BASIC a PRO. BASIC tarif poskytuje: PDF souhrnná analýza, Webová analytická aplikace, Licence na pouze interní použití. Tarif PRO poskytuje Vše jako Basic, navíc Srovnávací analýzy dodavatelů a zadavatelů, Provázání na jednotlivé smlouvy, Zdrojová data, API. Po časově omezenou dobu může být součástí tarifu i sleva na produkty na další rok.

V případě potřeby širší publikační licence je možné dokoupit Veřejnou licenci. Aktuální ceny a podrobný popis produktů jsou dostupné na https://www.ceny.analyzy.hlidacstatu.cz.

Ukončení spolupráce
Klient může ukončit využívání služeb systému těmito způsoby: Zrušením registrovaného účtu. V takovém případě spolupráce končí dnem, kdy skončí existence registrovaného účtu. Písemnou žádostí kdykoliv v průběhu platnosti licence. V takovém případě spolupráce končí ihned po doručení žádosti Provozovateli. Klient nemá nárok na vrácení licenčního poplatku.

Provozovatel může ukončit poskytování služeb Klientovi výpovědí s výpovědní lhůtou 14 dní, která začíná běžet dnem doručení výpovědi Klientovi v případě, že Klient hrubým způsobem porušil obchodní podmínky nebo licenční podmínky. Spolupráce je ihned ukončena zánikem Klienta nebo Provozovatele.

V případě, že Provozovatel změní znění těchto VOP a Klient s takovou změnou nebude souhlasit, může Klient od spolupráce odstoupit ke dni nabytí účinnosti nového znění VOP. O změně VOP Provozovatel informuje Klienta před nabytím účinnosti nového znění VOP a pokud s novým zněním VOP Klient nesouhlasí, musí to Provozovateli oznámit písemnou formou. V takovém případě se má za to, že Klient od spolupráce odstupuje dle tohoto bodu VOP. Klient na základě odstoupení od spolupráce nemá nárok na vrácení poplatku za služby.  

Mimosoudní řešení sporů při zakoupení produktů a služeb prostřednictvím platební brány ThePay.cz 
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Hlídač státu (prodávající) je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.