O Hlídači

Hlídáme je, protože si to zaslouží!

Naším cílem je transparentní státní správa. Hlídáme, zda politici zacházejí s veřejnými penězi správně.

Jsme nezisková organizace, jejíž cílem je udělat státní správu zcela transparentní. Hlídač státu je webová platforma, kde na jednom místě kontrolujeme, analyzujeme a propojujeme smlouvy z registru smluv, veřejné zakázky, dotace, sponzory politických stran i politiky samotné.

Založili jsme Hlídače státu, aby mohl každý občan kontrolovat, jak stát a politici hospodaří s penězi daňových poplatníků. Naše služba je dostupná pro každého a zdarma. Denně navíc pomáháme v práci stovkám novinářů. Jsme citováni v desítkách článcích každý měsíc. Mimo to jsme se za dobu naší činnosti stali také respektovanou nezávislou autoritou v oblasti digitalizace a pomáháme státu zavádět moderní e-government.

V historii ČR po 1989 považuji za zásadní existenci tří zákonů. Ústavy ČR, Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) a Zákon o registru smluv (340/2015 Sb). Všechny tyto zákony garantují lidem svobodu a právo kontrolovat stát, samosprávné orgány a politiky. Jsou základními kameny nutné digitalizace státu. Od roku 1990 do dneška došlo a stále dochází k obrovským ztrátám a únikům peněz ze státního a místních rozpočtů, a to v důsledků klientelismu, úplatků a katastrofální neefektivity státu. Mohl bych vyjmenovat stovky zakázek a aktivit státu, které v prostředí soukromých firem vznikají zcela běžně za 1/10 ceny, 1/10 provozních nákladů a ve výrazně vyšší kvalitě.

– Michal Bláha, zakladatel a ředitel Hlídače státu

Začátky

Na začátku všeho vznikl server Hlídač smluv, následovaný Hlídačem EET. Vzhledem k tomu, že postupně přibývalo aktivit státu, které jsme mohli a chtěli kontrolovat vše zastřešil Hlídač státu. 

Naše cíle

Hlídač státu má za cíl

 • zpřístupnit přehledně a srozumitelně informace o hospodaření státu a samosprávy všem občanům i úředníkům;
 • smysluplně propojit a ukázat vzájemné vztahy mezi smlouvami státu (registr smluv), veřejnými zakázkami, firmami a firmami navzájem, dotacemi, sponzory politických stran a politiky;
 • informace v těchto databázích obohatit o informace z dalších souvisejících databází (insolvenční rejstřík, dotace, transparentní účty politických stran a další přidávané i komunitou);
 • identifikovat plýtvání a zneužití moci v úřadech;
 • analyzovat a umožnit veřejnosti data z veřejných databází analyzovat a zkoumat;
 • zvýšit kontrolu veřejných prostředků ze strany občanů;
 • propojit více datových zdrojů logicky dohromady. Aktuálně jsou propojeni Hlídač smluv, Hlídač politiků, Hlídač politických financí, Hlídač veřejných zakázek a Hlídač insolvencí.
 • V březnu 2019 nás navštěvovalo průměrně 10.000 lidí denně, z toho 25-30 % úředníků veřejné správy, kterým pomáháme lépe dodržovat zákon (používají naše analýzy pro kontrolu řádného uveřejnění smluv do registru smluv).

Naše práce za rok 2020

Nové databáze:

 • Vyjádření politiků na sociálních sítích
 • Národní investiční plán (2020)
 • Národní plán obnovy (2020)
 • Jednání Vlády ČR (programy, výstupy a tiskové konference)
 • Přepisy z jednání Rady ČT
 • Rejstřík trestů právnických osob
 • Textový přepis informačních videí Andreje Babiše 

Jak přesně vypadá naše práce?

Základem je pravidelné stahování metadat registru smluv z měsíčních XML dumpů. Poté pro všechny nové smlouvy (či změněné) stáhneme přílohy – to jsou obvykle texty smluv a příloh v PDF a Office formátech.

PDF s texty smluv a Office dokumenty jsou relativně snadné na zpracování. Vytáhneme texty a uložíme je do systému, tudíž se dají prohledávat i samotné texty smluv. Horší je to s oscanovanými smlouvami, které tvoří téměř 30 % dokumentů. V takovém případě provedeme OCR analýzu dokumentu. Pokud byla úspěšnost převodu scanu na text vyšší než 80 %, pak tento text uložíme do databáze.

Tím je hotové hrubé zpracování záznamů a poté nad každou smlouvou provádíme rozsáhlou analýzu z několika hledisek:

 1. Ověření platnosti formálních údajů
 2. Kontrola uvedených cen s DPH a bez DPH, zda jsou spočítány správně (tisíce smluv nejsou)
 3. Kontrola úplnosti údajů o smlouvě, včetně validace a ověření v obchodních a dalších rejstřících
 4. Analýza protiprávních kroků – typicky podepsání smlouvy dříve, než vznikla dodavatelská firma
 5. Analýza vztahu politiků k dodavateli ve smlouvě a nalezení konfliktu zájmů
 6. Statistické výpočty (např. dodavatelé s největším podílem na zakázkách)
 7. Hledání podezřelých okolností (dělení zakázek, smlouvy s novými firmami apod.)

Všechny tyto informace a naše výstupy jsou zdarma dostupné všem občanům, novinářům i státním úředníkům. Více než tisícům uživatelů navíc zasíláme denně upozornění na nové informace, které se objeví v souvislosti s jejich sledovanými subjekty. Umožňujeme tak získat průběžný přehled o aktivitách státu i zakázkách firem, které vlastní konkrétní politik či sponzor politických stran. 

Kodex a vize

Náš kodex

Naše vize

Poděkování

Server fungující od poloviny srpna by nevznikl bez pomoci těchto lidí a institucí:

 • Michal Bláha, autor
 • Švejda & Goldmann – top UX a UI design. Jsou autory designu HlidacEET a log HlidacEET, HlidacSmluv a všech ostatních „hlídačů“.
 • Mediatoring.com – monitoring médií v reálném čase včetně TV, rozhlasu a webu
 • Ondřej Kokeš za pionýrskou analýzu rejstříku, neutuchající odhalování chyb, cennou spolupráci a cenná data.
 • Petr Boroš za pomoc se zpracováním dat z různých zdrojů.
 • Petr Siegel za pomoc s doplňováním dalších politiků.
 • Firmo.cz a GovData.cz a Merk.cz za skvělý přístup k různým zdrojům dat

Další partneři a poskytovatelé dat:

Chcete využít data ze serveru pro vlastní potřebu či prezentaci? Licence k použití je jednoduchá.

Chtěli byste pomoci? Pomocí či penězi? Bez obav nás kontaktujte. Díky!