K-index: Hlídáme stát s odvahou!

 

 

 

Vytváříme nový, datově analytický IT nástroj K-index. Díky němu můžeme označit míru možného rizika u veřejných institucí. K-index vyvíjíme a testujeme ve spolupráci s NNO v Ústeckém a Karlovarském kraji, poté bude sloužit k užitku veřejnosti a veřejné správě v celé České republice. Proč právě tyto dva kraje?

Oba jsou nechvalně proslulé korupčními kauzami a to už je nezbytně nutné změnit. Vzhledem k sociální struktuře obyvatelstva (vybrané kraje jsou postižené množstvím sociálně-vyloučených lokalit, nízkou úrovní vzdělanosti obyvatelstva a dalšími souvisejícími problémy) je snaha o potřebnou změnu zcela nedostatečná. Naším projektem chceme co nejvíce motivovat a podpořit aktivní občany a iniciovat osvětu obyvatel.

V Ústeckém a Karlovarském kraji spolupracujeme také s protikorupčními spolky Stop tunelům, Ústecké šrouby a PROTEBE live. Ty mají detailní znalost prostředí testovaných krajů a pomáhají nám v plné míře proniknout do situace v krajských veřejných institucí. 

Korupci v České republice musíme co nejrychleji zastavit. Její důsledky nejsou jen ztráta peněz, ale například deformace principů tržního hospodářství (růst cen a zboží), neefektivita a zaostávání státu, stagnace rozvoje společnosti ve všech oblastech, poškozování dobrého jména země v zahraničí a mnoho dalších. Nejhorší dopad korupce je ale stále rostoucí nedůvěra občanů ve stát a státní správu. 

Mezi nástroje boje proti korupci patří na úrovni státu prevence a represe, na úrovni občana pak veřejná kontrola a tlak na politiky. Na obou úrovních je enormně důležitá osvěta, neboť každá mince má dvě strany a korupce má vždy uplácejícího a upláceného. Hlídač státu nyní pomůže jak státu, tak občanům. S tak obrovskou korupcí musíme rychle skoncovat.

 

Díky komu můžeme hlídat korupci?

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář- ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Program Active Citizens Fund

Fondy EHP a Norska

Nadace OSF

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Skautský institut

 

Anglickou verzi této stránky najdete zde.

K-index: Watchdog Bravely Monitors Public Corruption!