PLATY ÚŘEDNÍKŮ ZA ROK 2022

#216ab0

Platy a odměny za rok 2022 poskytlo 75 % subjektů, většina z nich bez problému. Šokovala Česká pošta, stálým problémem jsou úřady a státní podniky ignorující zákonnou povinnost poskytování informací.

Výše platů a odměn za rok 2022 letos poskytlo 242 institucí z dotázaných 323, čímž se zase vylepšilo skóre: nejen podle reagujících subjektů, ale i podle počtu poskytnutých pozic je vidět velký posun v chování úřadů. Nejde zdaleka jen o velké a významné úřady, ale i o příspěvkové organizace, státní podniky a jiné organizační složky státu. Web Platy úředníků nyní obsahuje data k více než 6700 pozicím. 
Stále vysoké je procento institucí, které informace odmítají poskytnout, a to i přes zákonnou povinnost, od začátku roku 2023 v zákoně o právu na informace přímo přikázanou. Po výzvě a dalším odvolání i tak 36 organizací odmítlo (opakovaně) a 45 se neobtěžovalo reagovat ani na jednu ze zaslaných výzev. Pochvalu si i letos zaslouží subjekty, které nám poskytly údaje, a ještě ke všemu dodržely lhůtu i požadovaný formát. Trend “vzorných” úřad meziročně roste, čímž je vidět snaha úřadů o transparentní jednání. Informace chodí rychleji, strukturovaně a čím dál více ve správném formátu, tj. doplněné v originálním formuláři. 

Hlídač státu se (s hrdostí) již 4. rokem stará o projekt Platy úředníků. Navazujeme na odkaz Kristýny Bašné, Ph.D. a JUDr. Pavla Musila, Ph.D., kterým se v roce 2020 podařilo získat informace o platech a odměnách vedoucích úředníků Kanceláře prezidenta republiky. Pro transparentnost státní správy to byl obrovský milník, jenž ukázal, že občané (ze zákona mající na tyto informace nárok!) mohou i jako jednotlivci výrazně ovlivnit hospodaření státu. 

Komunikace s organizacemi

  • Lhůta na vyřízení naší žádosti

Lhůta na vyřízení 106ky je 15 dní, v případě, že jsou informace už zveřejněny a poskytuje se pouze odkaz, jde o 7 dní. Lhůtu splnilo 208 subjektů z uvedených 240. Do 10 nad zákonem stanovenou lhůtu splnilo 20 subjektů. Více než 10 dní po uplynutí lhůty (v jednom případě více než 2 měsíce) odpovědělo 12 subjektů. Předpokládáme, že ještě cca 18 subjektů ještě odpoví (protože loni bez problémů).

  • Délka odpovědi

Velmi stručná odpověď obsahující základní informace o subjektu a samotná příloha – 198 subjektů. Odpověď obsahující pouze požadované informace v přehledné tabulce – cca 20 subjektů. Nejdelší odpověď byla od Nejvyššího soudu – 9 stran textu – za což ale nesmírně děkujeme, protože odpověď obsahovala kromě požadovaných údajů také velice užitečné doplňující údaje. 

  • Způsob odpovědi – výhrady, částečná odmítnutí

Pouze 18 subjektů vyjádřilo ve své odpovědi určité výhrady s naší formulací (což si bereme k srdci a upravíme), kde sdělovaly např. to, že – ve stručnosti –  s penězi daňových poplatníků pracují pouze nepřímo, nebo vůbec, a nepovažují se za subjekt podléhající informačnímu zákonu, případně za státní podnik nebo “úředníka”. Stejně jako předchozí roky se i letos našly organizace, které odpovědi sice poskytly, ale až za “úplatu”: uhrazení vyčíslených nákladů. České školní inspekci jsme proplatili 1800 Kč, Horské službě ČR 3 485 Kč. 

  • Dodané pozice 

Za rok 2022 jsme obdrželi 2358 pozic. Již tradičně poskytlo 22 subjektů pouze jednu pozici, většinou generálního ředitele. Rekordmanem, který letos nejvíce spolupracoval, a to vysoko nad rámec povinnosti, je VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT: dostali jsme informace o všech 177 pozicích! 

Problematické organizace

Jako každý rok se našli tací, kteří i přes zákonnou povinnost odmítají odpovědi poskytnout. Letos takových bylo 36. Důvody, proč i po odvolání nebyly informace poskytnuty, se podobají minulým letům. Většinou jde o výmluvy:

  • “nepovažujeme se za povinný subjekt dle inf. zákona”
  • “nejsme státní úředníci”
  • “nehospodaříme se státními penězi” 
  • “nejsme státem řízený subjekt či se označujeme za nestátní organizaci”
  • “neřídíme se služebním zákonem”

Ze 36 institucí, které letos nedodaly data, je 27 organizací, které odmítlo opakovaně poskytnout data i minulý rok. Tradičně jde především o České dráhy, NAKIT a instituce spadající pod ministerstvo zemědělství (Povodí Labe, Povodí Odry, Povodí Vltavy). Pouze dva z pěti státních podniků Povodí nám po řadě odmítnutí a odvolání nakonec sdělily, že některé z námi požadovaných údajů jsou k dispozici v centrálním registru oznámení (což bohužel stále nesplňuje to, co jsme žádali). Pochvalu si naopak zaslouží 13 spolupracujících subjektů, jež minulý rok zcela nereagovaly, a to i po opakovaném odvolání. Všechny organizace, které loni platy a odměny poskytly, bez problémů data dodaly i letos. 

Loňské platy a odměny zaměstnanců státu

Česká pošta letos poprvé poskytla informace, největším překvapením byl vzhledem k situaci plat a odměny dnes již bývalého generálního ředitele Romana Knapa. Státní podnik za loňský rok zvýšil ztrátu na 1,75 miliardy korun z předchozích 681 milionů korun, ruší pobočky a propouští, přesto Knap dostal odchodné ve výši 3 649 518 korun hrubého. Má jít o částku, na kterou má prý nárok podle smlouvy podepsané roku 2018. Knap byl odvolán krátce po vypuknutí kauzy Dozimetr (korupce v pražském dopravním podniku), kdy se sešel s podnikatelem Michalem Redlem, jenž byl už tehdy hlavou zločinecké skupiny ovlivňující veřejné zakázky. 

„Vzhledem k tomu, jak je pošta velká, jaké má obraty a jaká tam je odpovědnost, tak plat není mimo běžné tabulky, běžné míry v soukromé sféře. Trošku s podivem jsou bonusy, které v České poště byly stanovené. Příliš nereflektovaly ekonomickou situaci České pošty,“ vysvětluje šéf Hlídače státu Michal Bláha. 

Štědře byl odměněn také generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. S platem 4 227 258 Kč a odměnami 2 835 600 Kč si přišel za minulý rok na 7 milionů korun. Na milionové částky si loni přišel např. i guvernér centrální banky (přes 4,8 mil.), ředitel Budějovického Budvaru (4,5 mil.), vedoucí kanceláře prezidenta republiky (3,3 mil.) či vedoucí zaměstnanci některých nemocnic (viz níže). 

UPŘESNĚNÍ: U Ústavního a Nejvyššího soudu se nejedná o odměny, ale náhrady.

Nejvyšší platy 2022:


Nejnižší platy 2022:


Nejvyšší odměny 2022:

Vláda a ministerstva 2022: