Kodex

Hlídač státu má pevný, nepřekročitelný závazek: říkat pravdu bez ohledu na to, koho se týká.

Zavazujeme se k nejvyšším standardům pravdy, přesnosti a nezávislosti. Nikdy nevědomě nezveřejníme lež jako nespornou pravdu.

Pokud uděláme chybu, přiznáme to, opravíme ji, vysvětlíme, jak k ní došlo a poučíme se z ní.

Nepoužíváme média pro jiné účely než pro podporu vize Hlídač Státu. Například nepoužijeme náš vliv k tomu, abychom urychlili osobní záležitosti či podnikání.

Transparentnost je pro nás důležitá a považujeme ji za základ důvěry v naši organizaci. Uvědomujeme si, že utajení zdroje ve zprávách nebo pohledech může poškodit důvěryhodnost informací a vynaložíme veškeré úsilí, abychom přesvědčili všechny zdroje k veřejnému vystoupení.

Zavazujeme se k prosazování naší vize směrem k veřejnosti, veřejné správě a soukromým firmám. Součástí tohoto závazku je i úzká spolupráce s veřejnou správou a soukromými firmami, při které budeme plně dodržovat všechny body kodexu bez výjimky.

Přijmeme dary od všech jednotlivců i subjektů, které sdílejí naši vizi a náš kodex. Dar v libovolné výši nepřináší donátorovi žádný vliv na chod a výstupy Hlídače státu.

Získané dary využijeme v souladu s naší vizí a případně s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.

O všech přijatých darech informujeme transparentně, pravdivě a úplně. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.

Ředitel, zaměstnanci a spolupracovníci Hlídač státu se zodpovídají správní radě.

Porušení našeho etického kodexu vystaví zaměstnance, členy správní rady a spolupracovníky vnitřnímu disciplinárnímu řízení.