Licence

Toto je zkrácené, snadno srozumitelné znění plného textu licenčních podmínek. Plný text licenčních podmínek naleznete zde. Tato zjednodušená verze nenahrazuje plný text licence.

Licenční ujednání CC BY 3.0 CZ

Dílo a obsah serverů HlidacStatu.cz, HlidacSmluv.cz a HlidacEET.cz  smíte:

  • Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu
  • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.
  • Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky.

Za těchto podmínek

  • Uveďte původ (na internetu plný, funkční internetový odkaz na odpovídající server či stránku)
    — Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
  • Žádná další omezení z vaší strany
    — Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany , které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí či omezili další použítí těchto dat.

Pokud vám výše uvedená licence CC BY 3.0 CZ nevyhovuje,  kontaktujte nás pro nalezení jiné, více vyhovující formy či licence.