Digitalní Česko – když evoluce nestačí! (ISSS 2017)

Aneb jak nás 24mld Kč ročně placených za IT dostalo z 25 místa na 50 na světě. Má přednáška z ISSS 2017 v Hradci Králové. Slidy i s přibližným komentářem, co jsem k nim říkal.

 

Digitální Česko, když evoluce nestačí. Michal Bláha

Včera a dnes jsme na ISSS 2017 slyšeli trochu předvolební sebekritiky od premiéra a ministrů vlády, a na ostatních přednáškách převážně uspokojení z toho, jak úspěšně pokračuje elektronizace státní správy a jaké pokroky na centrální i místních úrovní činíme.

Řekl jsem si proto, že tuto přednášku pojmu jinak, a porovnám český e-gov se zahraničím.


otevřená data - #13 v 2014, #21 v 2015 (z 122) před námi Indie (#17), Bulharsko (#16), Rumunsko (#13), Brazílie (#12), Uruguay (#7), Kolumbie (#4)Zdroj: Open Data Index, index.okfn.org

V oblasti otevřených dat na tom nejsme dramaticky špatně. Je vidět, že v žebříčcích padáme dozadu. Důvodem není, že by se u nás data zavírala (naopak rok 2016 byl díky novým zákonům a registru smluv velkým pokrokem vpřed, v žebříčku mírně nahoru), ale ostatní země jsou mnohem aktivnější. Podrobně Open Data Index, http://index.okfn.org


Zde je hrubý přehled, kde máme rezervy. Open data chybí zejména v oblasti výdajů státu, informací o kvalitě vody, předpovědi počasí a obchodním rejstříku.


Otevrena data - Základ e-govermentu.Odborná i politická shoda. Mentální nastavení politiků a úředníků

Politici i odborná veřejnost se shoduje v tom, že open data jsou nedílnou a zásadní částí e-governmentu. Je potřeba si uvědomit, že nejde pouze o technickou realizaci, ale zejména o změnu myšlení.

Minulý týden jsem byl na prezentaci Starostové starostům v PSP, kde experti z Leedsu prezentovali jejich práci s open daty. Upřímně, každá přednáška lidí z UK je depresivní, protože oni nepochybují o tom, zda data otevírat a zpřístupňovat, ale jak to udělat efektivně, aby to snížilo náklady provozu, pomohlo firmám a komunitě a data byla užitečná.

Zveřejnění všech dat úřadů je pro ně standard, běžná, automatická věc. (jako zajímavost zmiňovali nejen běžná dopravní data, ale třeba jednotlivé útraty na všech městem vydaných platebních kartách…)


open data realita - Data z rejstříku živnostníků už nepůjde zveřejnit, navrhuje ministerstvo průmyslu

A co u nás? Toto je zpráva ze včerejšího dne (3.4.2017). Ministerstvo průmyslu a obchodu si open data představuje tak, že o každý jednotlivý záznam v živnostenském rejstříku (který je ze zákona i podstaty veřejný) si musíte požádat, zaplatit 5Kč a nesmět data zveřejnit.

NEUVĚŘITELNÉ.


open data - Nutná naprostá změna myšlení

Proto zdůražňuji, je potřeba změnit přístup k datům úřadů, změnit mentální nastavení úředníků ze stavu “skryjeme co jde” na “zveřejníme vše co dává smysl” a využít potřeby zveřejňovat data k zefektivnění IT systémů a interních procesů úřadu. Během pár měsíců se ta investice vrátí.


Služby veřejné správy - 800+
roztříštěné; UX, autentifikace, proces;nepoužívané, neviditelné;nesrozumitelné

Pojďme od open data k IT ve státě. Jak se zmínil premiér Sobotka v úvodním projevu na ISSS, máme dnes kolem 800 státních IT systémů pro veřejnost, a na krajské a místní úrovni dalších 10.000.
To je šílené. Služby jsou roztříštěné, zcela nezávislé, nekomunikující. Nikdo z vás v této místnosti nezná více než 10 služeb z tohoto seznamu, včetně mě. Většina služeb vznikla pouze proto, aby si někdo mohl odškrtnout – máme to.

Služby jsou neviditelné a nepoužívané.


Služby veřejné správy - 10 let
“putují data, ne občan”;Jednotné místo

Už 10 let na této konferenci slýcháváme, že po úřadech mají putovat data/údaje o občan a ne občan. Realita je zcela opačná. Nebudu používat běžné příklady s finančních úřadů či dopravních inspektorátů. Zkuste se zůčastnit konkurzu na pracovní pozici na úřadu vlády. Víte co je nutnou podmínkou? Dodání písemného, ověřeného výpisu z rejstříku trestů. Víc není třeba dodávat.


Koukněte na to, jak zásadně rozdílné jsou důležité služby poskytované státem. Nemají společného vůbec nic.


současný e-gov - Decentralizovaný, nejednotný;Primárně pro státní úředníky;Extrémně neefektivní;Neměřená spokojenost, efektivita, výkon;Minimální sdílení dat, know-how a zdrojů;Meziresortní a stranická řevnivost

Když to shrnu – současný e-gov je decentralizovaný, vytváření primárně pro úředníky s nulovým zájmem o občana, procesně i nákladově neefektivní.

Neexistuje žádné měření efektivity a výkonu systémů, úřady nespolupracují a jen minimálně sdílejí své know-how.

Včeřejší panelová diskuze o gevernment cloudu to potvrdila – většina ministerstev NECHCE dávat své aplikace do státního cloudu, že prý u nich (v serveru pod stolem) to bude bezpečnější, lepší a vůbec.


E-Government Development Index

Nechme promluvit tvrdá čísla. V roce 2008, při zahájení prací na datových schránkých (pustili se 2009) jsme byli 25 na světě. Loni jsme obhájili ostudné 50 místo na světě. Náš propad není způsobem rušením digitálních služeb – je způsoben tím, že od roku 2008 stagnujeme, zatímco celý svět letí vpřed a do e-gov investuje.

A my?


náklady - 24.3 mld ročně

Roční náklady na provoz (!!) IT ve státní správě je přes 24 miliard korun ročně.

Od roku 2008 je to skoro 250 miliard Kč. To je pro představu kompletně nová D1 z Prahy do Olomouce, nebo vlastní program letu na měsíc Apollo (ten stál $20mld v cenách 1970)


náklady za co? - 50.
stále klesající
místo na světě

Za 24mld Kč ročně jsme spadli z 25 místa na 50 místo na světě. A vidíte jako občani někde tyto peníze? Vidíme zastaralé, nemoderní či nepoužitelné služby jako NEN, Daňový portál – ADIS, EET, datové schránky a další.


náklady za co? - zodpovědnost mají politici i IT firmy

Zodpovědnost za tento stav je samozřejmě na obou stranách rovnice – jak na straně státu, tak na straně IT firem, kterým tento stav leta vyhovoval. Ale pouze obě strany této rovnice mohou tento stav změnit.


Digitální česko
První kroky - Revoluce, ne evoluce

Ale dnes víme, a čísla to jasně potvrzují, že to není možné změnit dosavadním postupem. Evoluce nás dostala na 50 místo na světě. Jediným řešením je radikální změna.


Digitální česko - E-government není digitalizace stávajících agend;Je to nový návrh agend tak, aby naplnily potřeby občanů s vědomím a využitím výhod digitálního prostředí.

Bohužel tu nemám prostor na podrobnější popis vize, strategie a nutných nejbližších kroků, které je potřeba udělat. Tak jen krátce o tom, co to znamená Moderní Digitální Česko.


Cíle Digitálního Česka - zlepšení efektivity státní správy;zvětšení občanské spokojenosti při kontaktu se státem;snadný přístup k informacím podporující zodpovědné rozhodnutí;úspora veřejných prostředků pro fungování státní a místní správy;zjednodušení státních agend

Ty nejdůležitější cíle jsou přímočaré, lidem ze soukromé (zejména internetové ekonomiky) velmi blízské.


Strategie Digitální česko První kroky - Jedno místo a UX pro všechny služby a obsah;Jednotné API pro služby a data pro 3rd strany.;Vznik Team digitální transformace s absolutní UX pravomocí nad všemi online kanály a řízení nákladů online transformace.;Změna publikování dat, UX absolutně pod kontrolou Team digitální transformace, jednotná platforma.
Co je potřeba udělat jako první? Netřeba vymýšlet třetí, “české” cesty. Naopak, inspirujme se v zahraničí, kde mají 5-7 let náskok a využijme jejich zkušeností.

 1. Je nutné soustředit služby pro občana na jedno místo, které má jednotné ovládání, navigaci, vzhled, jedním slovem UX.
 2. Stejné pravidlo musí platit pro API pro třetí strany.
 3. Tohoto stavu je možné dosáhnout pouze tím, že vznikne útvar (odbor, team, ministerstvo,…) Digitální transformace, která má absolutní pravomoc nad UX všech online kanálů, nákladů online transformace, publikování dat, platformy a principů projektového řízení.

Strategie Digitální česko - Team digitální transformace ;centrem a garantem top standardů digitální tranformace;centrem technologií a dat;spolupracující s ostatními úřady a pomáhající jim s jejich transformací, školení leaderů a teamů. ;připraví a vybuduje platformu, standardy a digitální služby pro státní správu.

Jeho úloha není pouze kontrolní, je garantem standardů a technologií, ale zejména partnerem úřadů, kterým pomáhá sestavit teamy, vyškolí je a je jim plně k dispozici.


 


Centralizujme vizi e-gov, a decentralizujme procesy a realizaci e-gov.

Tento přístup je lety ověřen v UK, UA, USA, Novém Zélandu a mnoha dalších zemí.


Digitální česko
Revoluce, ne evoluce - centralizace vize, decentralizace procesů

Není zde prostor jít do detailů, proto na stránkých www.hlidacstatu.cz uveřejňuji postupně seriál Digitální Česko s podrobnými informacemi, vizí a strategií Digitálního Česka.

Komentáře k “Digitalní Česko – když evoluce nestačí! (ISSS 2017)

 1. U OSVČ si dovolím nesouhlasit. Není dobré, aby byly v současném prostředí, kdy je vymahatelnost práva a škod pro jednotlivce limitně blízká nule, byly veřejně dostupná data o soukromých osobách a jejich fyzických adresách, emailech, rodných číslech atd. pro masivní stahování. Za prvé okamžitě následuje kobercový nálet reklamy. Za druhé chodí faktury na různé pseudoslužby, které nikdo neobjednal, ale jejich odesílatelé spoléhají, že je nějaký trouba z leknutí zaplatí. Za třetí lze bez jakéhokokliv dalšího ověření uzavřít na takové údaje smlouvu na dálku a dotyčný to zjistí teprve až v exekuci. Nápravy se (možná) domůže po letech vleklých soudních sporů a zpětně mu skutečnou škodu nikdo neuhradí.

  Elektronizace státní správy naráží na zásadní problém, že úředníci nemají absolutně žádnou motivaci šetřit a za nic nenesou odpovědnost. Naopak, rozhazování veřejných peněz se jim vrací v podobě tučných úplatků a provizí a trest prakticky nehrozí. Dalším problémem je to, že zvýšení efektivity nutně povede k redukci byrokracie a vyhazování úředníků, zatímco současný trend je přesně opačný. Ano, digitální revoluce je nutná. Ale je třeba připomenout, že ve státní správě ji především nikdo nechce. Leda tak ve formě KH a EET, aby bylo možné dál sázet automatické pokuty, kontrolovat každou pitomost a plošně kriminalizovat a šmírovat prakticky všechny.

  Každopádně držím palce v boji s větrnými mlýny!

 2. Pri soucasnem stavu technologie je asi jedina mozna cesta prikazat vsem „majitelum“ kteri ty stavajici systemy opecovavaji aby data zverejnili pomoci nejakeho dokumentovaneho API v nejakem obecnem formatu (JSON, XML). At si klidne udrzuji svuj draze koupene PHP/MySQL systemy jeste 100 let ale at ta data uvolni. Stat bude vyrabet data a soutez vyresi jaky interface budou lide doopravdy pouzivat.

 3. Možná se lze na nejnovější aktivitu MPU ohledně živnostenských rejstříků podívat i vstřícněji. Odůvodnění potřebou „ochrany osobních dat“ mi přijde docela rozumné. Zvlášť ve světle EU nařízení GDPR (povinné od 25. 5. 2018). V živnostenském rejstříku jsou data docela „osobního“ charakteru…

   1. To je pravda. Nicméně ze stejných důvodů (ochrana osobních dat, GDPR) by IMHO nebylo dobré, aby se tato data (včetně osobních údajů z OR) mohla nekontrolovaně strojově dostávat ven. Přišlo by mi docela absurdní, aby se na jedné straně usilovalo o ucpávání skulinek, kudy se dostávají osobní data mimo kontrolu (GDPR) a na druhou stranu se otevřela přehrada zcela volného přístupu k osobním údajům 1mil+ obyvatel. Ale možná (asi) to mají v zahraničí lépe ošetřené, aby byly rejstříky přístupné a přitom nehrozily úniky osobních dat. Před časem jsem se ale pokoušel dostat na údaje v německém firemním rejstříku a přes velkou snahu jsem napřímo neuspěl.

 4. Naprostý souhlas s prezentací, hlavně s tím, že je klíčové vytvořit tým digitální transformace s dostatečnými pravomocemi.

  Dřív bych to tápání ze strany politiků chápal, protože nebylo jasné, jak e-government systematicky pojmout, ale teď v podstatě stačí implementovat britský model. Zdá se, že v zemích, které to udělaly, to podstatně zrychlilo vývoj e-governmentu, takže ten „pitch“ politikům je poměrně jednoduchý: „čím déle neimplementujeme britský model, tím více budeme zaostávat za zeměmi, které to udělaly“.

 5. Včera jsem platil pokutu policii CR, banalita, byli korektní, chtěli 200Kč. Všechny kontroly, aut, řidičák, občanka, zelená karta, alkohol trvaly max 5 min. Pak sedli do auta a dalších možná 10min vypisovali bloček (úplně všechno ze všech dokladů tam musí vypsat !!!). Skoro jsem chtěl se zeptat proč nemají skener a tiskárnu jako musí mít každý trhovec když prodává mrkev pžes EET … inu pokrok jen někde, když si to poplatník sám zaplatí asi 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *