Pravidla volební kampaně angažovaného občana

Pokud se chcete aktivně zůčastnit následujících parlamentních voleb (a i každých dalších), je potřeba si uvědomit, že zákon o volbách zákon 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky novelizovaný s účinností v lednu 2017 přináší některá omezení a striktní pravidla.

Volební kampaň

Za volební kampaň je podle zákona považováno období od vyhlášení data voleb ve Sbírce zákonů po vyhlášení výsledků voleb, tzn. u parlamentních voleb volební kampaň začala 2.5.2017 vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Co vše je považováno za volební kampaň?

„Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.“

Tzn. slavný Babišův plakát uveřejněný 3.5.2017 v novinách již spadá pod volební kampaň.

Může vést kampaň i jednotlivec, angažovaný občan?

Může. Zákon zavádí institut „třetí strany“, která nekandiduje, ale do kampaně zasahuje. A klade na třetí stranu některé povinnosti a omezení.

Povinnosti třetí strany

Registrace u UDHPSH

„Třetí strana“ se dle §16 ods. 2) musí registrovat u nově vzniklého Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kde vyplní registraci třetí strany.

Vyplněný formulář je nutné odeslat některým z těchto způsobů:

 1. uložit formulář do XML souboru a poslat ho datovou schránkou (IDDS úřadu: psn9irb)
 2. uložit formulář do XML souboru a poslat ho e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (zpráva musí být opatřena elektronickým podpisem)
 3. vytisknout formulář, opatřit úředně ověřeným podpisem a odeslat na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno

Zřízení volebního účtu

Pro registrované třetí strany platí v době kampaně obdobné povinnosti jako pro kandidující strany, hnutí a koalice. Jsou povinny si zřídit volební účet a oznámit ÚDHPSH adresu internetových stránek, kde bude tento účet a informace o financování volební kampaně k dispozici. ÚDHPSH tyto internetové adresy na  zveřejní.

I pro třetí strany platí, že na financování kampaně smí použít pouze prostředky z volebního účtu. Všechny transakce na volebním účtu musí být identifikovány.

Finanční limity

Všechny transakce na volebním účtu musí být identifikovány.

Třetí strana smí za kampaň utratit maximálně:

 • 1,8 milionu Kč včetně DPH pro volby do parlamentu
 • 40.000 Kč včetně DPH pro volby do Senátu za každý volební obvod, koná-li se pouze první kolo voleb, nebo 50.000 Kč vč. DPH za každý volební obvod, koná-li se první i druhé kolo voleb. 

„Do částky finančních limitů se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.“

Evidence a archivace

O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje

 1. výdaje na předvolební průzkumy,
 2. výdaje na úhradu inzerce v tisku,
 3. výdaje na úhradu venkovní reklamy,
 4. jiné výdaje.

Do 10 dní po volbách musejí třetí strany zveřejnit na svém webu přehled všech volebních výdajů a přehled zde musí být zveřejněn alespoň 3 měsíce. Po dobu 5 let pak musí třetí osoby evidenci o prostředcích na volební kampaň uchovávat a na vyžádání ji předložit úřadu ke kontrole.

 

Komentáře k “Pravidla volební kampaně angažovaného občana

 1. Jasné a přehledné! paráda

  ale mám dotaz/y počítá se 3. strana do celkového limitu např. 90 mega??
  předpokládám ne, ale šlo by to lehce zneužít

  Jinak pokud tomu správně rozumím
  měl by se registrovat jako 3 str. i ten kdo si nechá udělat za 3000 Kč banner podporující/odmítající který vystaví na svém např. plotu.
  nebo i ten kdo na svém webu vytvoří kampaň pro některou stranu… a dostane na to od někoho příspěvek 500 nebo 50.000 Kč?
  a co demonstrace 3. str proti nebo na podporu (a náklady s ní spojené)
  (na neoznačené reklamní články v médiích se raději neptám)

 2. Chýbí tady ještě dodatek, že tomu, kdo se účastní kampaně (= sděluje v neprospěch veřejně) bez registrace, hrozí pokuta až 100000 (§ 16g odst. 1 písm. a)! Takže včera na václaváku to mohlo být pokut.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *