ARES v zajetí neschopnosti a arogance úředníků

Paní Zdeňka Máchová pracuje na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení 3801 Kompetenčních systémů, spadající pod odbor 38 Rozvoj ICT. Spadá pod ní – mimo jiné – rozvoj a provozování systému ARES  – Administrativní registr ekonomických subjektů.

Samo ministerstvo si uvědomuje důležitost této aplikace.

Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). Díky konsolidaci a čerpání dat ze zdrojových rejstříků je tak nejobsáhlejším a nejkomplexnějším zdrojem dat o jednotlivých ekonomických subjektech v České republice.

Publikace ARESu v otevřeném formátu je nejčastějším požadavkem na publikaci otevřené datové sady v ČR ze strany veřejnosti, novinářů, akademické sféry a širší veřejnosti.

Systém vyvinula a provozuje společnosti Asseco Central Europe, a.s.

Proč se o ARES zajímáme? ARES pro občany a firmy jediným, státem poskytovaným, zdrojem dat o ekonomických subjektech na jednom místě. Jde o primární místo, kde zkontrolovat existenci a legálnost firmy či živnostníka,  sídlo, existence v registru plátců DPH a  v dalších rejstřících. Důležitost ARES podtrhuje i fakt, že byl loni zařazen na seznam 11 zdrojů dat, které musí úřady povinně otevřít ve formě open dat. Součástí Ministerstva financí je i oddělení Open Dat (odbor Centrální harmonizační jednotka), které je za open data resortu zodpovědné a které má jasné pravomoci v této oblasti vůčí zbytku MF ČR.

Současný ARES

Současná aplikace vznikla v roce 1999 a její podoba se příliš neměnila. V současných měřítkách je vzhled, ovládání a přehlednost jednoznačně zastaralá. Také backend systému se postupně doplňoval a upravoval podle změn datových zdrojů, ale nad zastaralým základem.

Od vzniku služby bylo součástí API rozhraní k datům, kdy byly výsledky dotazu do databáze ARESu poskytována jako XML soubor. Stáhnutí celkové databáze ARES není možné, což způsobilo to, že zájemci o část či celý registr stahovali údaje postupně po jednotlivých či skupinách záznamů. Okamžitou reakcí Ministerstva na toto chování bylo omezení počtu dotazů do ARES, a to na 6000 firemních záznamů (nikoliv dotazů!) denně. 1000 záznamů přes den, 5000 přes noc a velmi striktní blokační pravidla při neúspěšných dotazech (vaše IP je zablokována už po 5-ti nevalidních dotazech)

ARES v roce 2017

1.4.2017 došlo na půdě MF ČR k setkání největších zpracovatelů dat z ARESu z komerční sféry a open data oddělení Ministerstva financí, na které došlo k diskuzi a shodě na potřebných změnách ARES.

Stručně řečeno šlo o efektivní a nenáročný způsob dostupnosti dat z ARES tak, aby to pokrylo nejčastější scénáře získávání dat v posledních letech, technicky řečeno kompletní dump dat do XML formátu a denní generování XML souborů se změněnými záznamy.

  • Kompletní obraz zdrojového rejstříku v ARES platný k poslednímu dni minulého měsíce.
  • Obraz té části zdrojového rejstříku v ARES, která byla změněna od poslední aktualizace Balíku 1 do předchozího dne.
  • Obraz té části zdrojového rejstříku v ARES, která byla změněna předchozí den.

Důležitou částí diskuze byl přístup k datům takový, aby nebyl uměle omezován a umožnil co nejširšímu okruhu uživatelů si udržovat aktuální kopii rejstříku. Nepřípustné je zejména limitování počtu přístupů z IP adresy nebo omezování datového toku, které vede  k nemožnosti udržovat aktuální kopii rejstříku. Současné svévolné a bezdůvodné omezování přístupu je neudržitelné.

Od té doby je ticho po pěšině a Ministerstvo nijak o pokroku a způsobu řešení neinformuje.

Žába na prameni

6. 6. 2017 zaslalo oddělení Otevřených dat MFČR paní Máchové seznam požadavků na úpravu aplikace ARES, v souladu s nařízením vlády a směrnicí Ministerstva financí o Open Datech. Ta odpověděla, že se nedokáže k dokumentu do září 2017 vyjádřit a na 3 měsíce dokument odložila. Pro zajímavost, odpověděla nadvakrát až po čtyřech měsících, dne 3.10.2017, a to odmítavě.

Souhlasíte s publikací v otevřeném formátu? NE

Předběžný odhad nákladů: Požadavek na zpracování předběžné kalkulace nebyl předán k vypracování stávajícímu dodavateli ARES, ale pokud budeme vycházet z realizovaného projektu ARES FAÚ v neveřejné části ARES, tak lze konstatovat, že finanční náročnost by se mohla pohybovat okolo 2 mil. Kč bez DPH.

(celé odmítavé vyjádření)

13. září 2017 jsem se s paní Máchovou potkal, primárně kvůli jiným tématům. V průběhu setkání jsme diskutovali i aplikaci ARES.

Paní Máchová je velmi nespokojena s tím, že implementace open dat postihla MF ČR, resp. ji v rámci aplikace ARES, nikoliv zdrojové dodavatele dat do ARES. Paní Máchová odmítá jakékoliv úpravy ARES nad rámec zákonných povinností, pokud nevznikne nový ARES, jehož cenu odhaduje na 100 mil. Kč.

Nejabsurdnější diskuzi jsme vedli na téma dumpu dat ARES v XML. Paní Máchová dump XML odmítá a neváhá pro obhajobu svého postoje vynášet absurdní, lživé i nesmyslné argumenty.

Vystavení dumpu XML vyžaduje další HW, na který prý nemá peníze

Michal Bláha: „Přes 70% zátěže ARES provádějí roboti, kteří se snaží pracně, po malých částech, získat data z databáze ARES. Pokud vystavíte statický dump db, snížíte zátěž systému o 70%, systém zrychlíte pro veřejnost i úřady“.

Paní Máchová: „Stahování dumpu XML vyžaduje nový HW, protože to velmi zatěžuje systém“.

MB: „Stahování statického souboru nijak nezatěžuje systém, jde řešit jak umístěním do hostingu SPCSS (státní cloud) či na veřejný cloud“.

Paní Máchová: „Ne, je na to potřeba nový HW….“

Právní riziko

Paní Máchová: “ … a ještě mě bude někdo žalovat!“

Michal Bláha: „Prosím?“

Paní Máchová: „Pokud si někdo stáhne data (XML data!) stará 5 dní, ve které bude živnostník, co si mezitím zrušil živnost, tak mě může žalovat za uveřejnění nesprávných dat“.

MB: „Ale ta data jsou vždy platná k datu vzniku. A na stránkách ARES už dnes máte napsáno že jde o informativní informace a nemají charakter veřejné listiny“

Z webu: „Všechny údaje, které ARES zpřístupňuje, mají pouze informativní charakter a nemají charakter úřední listiny. Jejich výpis (prostřednictvím ARES) proto nemůže být použit jako průkazní materiál pro úřední jednání.

Paní Máchová: „Ne, já se prostě nenechám žalovat a zavřít“.

MB: „Ale vždyť nenesete žádnou zodpovědnost za ta data“.

Paní Máchová: „Ne, já se prostě nenechám žalovat a zavřít“.

A jak to tedy bude?

MB: „V červnu vám oddělení Open Data z MF ČR poslalo doporučení parametrů zveřejňování dat ARES. Jaký k tomu máte postoj?“

Paní Máchová: „Ještě nevím, teď jim k tomu píšu odpověď. Ale tak jak to chtějí to nebude“.

MB:“A ja to tedy bude a kdy?“

Paní Máchová: „Počkejte si na 1.1.2018, k tomu datu bude uděláme a bude to přesně a důsledně v souladu se zákonem 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. „

Po další, poněkud zdlouhavém zjišťování praktického dopadu na ARES mi paní Máchová ukázala diagram a zvýrazněné části, které budou z ARES dat vynechány (jde zejména o data narození). Tzn. celá aktivita otevírání dat ARES způsobí zmenšení informací, která bude ARES poskytovat!

Paní Máchová, spolu s autorem a provozovatelem společností Asseco, plánují koncem září uveřejnit zkušební verzi nového API či dat, která mají být od roku 2018 k dispozici.

MB: „Paní Máchová, plánujete změnu velmi striktních omezení přístupu k API?“

Paní Máchová: „Pravděpodobně ne, protože zrušení omezení by neúměrně zatížilo servery ARES“

Čímž jsme se dostali opět na začátek.

ARES v zajetí neschopnosti a arogance

Výše zmíněné argumenty opakuje paní Máchová již mnoho let, a jakoukoliv změnu ARESu neustále podmiňuje novou verzí ARESu, na který jsou odhadovány náklady min. 100 mil. Kč.

V oficiální odpovědi na požadavek Open dat však odhaduje náklady na realizaci Open Dat ve výši 2mil Kč.

Paní Máchová je v pozici, kdy může – a také tak aktivně činní – blokovat jakýkoliv smysluplný rozvoj ARES. Nezajímají ji argumenty, že je aplikace zoufale zastarala, složitě ovládatelná a neposkytuje službu, kterou by měla.

Nezajímají ji firmy, které používají API ARESu, protože „já a ministerstvo za tato svoje data zodpovídám a tyhle firmy mi přetěžují servery a pak ta data prodávají“.

Paní Máchová není ochotná hledat jakékoliv cesty, jak provoz ARES zlevnit, zefektivnit a zpřístupnit občanům.

Dokonce jednoznačně a bez argumentu odmítla mou nabídku, že s ohledem na nedostatek peněz zadarmo dodám aplikaci pro vytváření XML dumpů bez nutnosti jakkoliv měnit ARES a v případě potřeby daruji či za 1Kč zapůjčím ministerstvu dodatečný HW.

V tu chvíli jsem dokonale pochopil 30 minut starou větu paní Máchové

Dokud tady budu já a nebude nový ARES, tak se ARES měnit nebude! Klidně si mě můžete citovat.

Co zmůže rozhodnutí vlády proti jedné úřednici, která si postavila hlavu a „svá“ data prostě veřejnosti moderním způsobem neposkytne.

Paní Máchová nechápe, že jejím úkolem a povinností je hledat cesty, jak data zpřístupnit, nikoliv měsíce vymýšlet výmluvy, proč to není možné.

Paní Máchová nechápe, že je zde pro firmy a občany, nikoliv naopak.