ARES v otevřeném formátu za 1 Kč. Přijme MF ČR tuto nabídku?

Před několika dny jsem psal o neochotě jednoho oddělení MFČR zajistit publikování ARES v otevřeném formátu. Hlavním důvodem byla odhadovaná cena tohoto publikování: 2 milióny Kč.

Rozhodl jsem se tento problém Ministerstvu financí vyřešit – dodám jim celý potřebný systém za 1 Kč.

Oficiální nabídka odešla na MF ČR před chvilkou a těším se na odpověď.

K rukám těchto osob
ministr Ivan Pilný
ředitelka odboru Ing. Božena Zděnková
vedoucí oddělení ing. Zdeňka Máchová
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

Věc: Nabídka zajištění Datové sady v otevřeném formátu systému ARES

Dobrý den.

Dokument “Stanovisko odboru 38 k publikaci ARES v otevřeném formátu” ze září a října 2017, vypracované oddělením 3801 pod vedením paní Máchové, obsahuje nesouhlas tohoto oddělení s požadavky oddělení Otevřených dat MFČR ze dne 6.6.2017 s publikací Datové sady v otevřeném formátu systému ARES. Podstatným argumentem pro odmítavé stanovisko byla odhadovaná cena 2 milióny korun a nedostatek peněz na tuto změnu.

S ohledem na tato fakta vám předkládám následující nabídku:

Nabízím technické, analytická, implementační a provozní zajištění Datové sady v otevřeném formátu systému ARES, dle nařízení vlády ze dne 14.12. 2016 o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data a dle z tohoto nařízení vycházejících požadavků oddělení Otevřených dat MFČR ze dne 6.6.2017.

Součástí nabídky je

  • Analýza požadavků odd. Otevřených dat MFČR
  • Implementace 100% těchto požadavků ve formě samostatné aplikace
  • Otestování a nasazení do provozu
  • V případě potřeby pronájem serverového HW na provozování aplikace po dobu 3 let.
  • Servis a podpora aplikace

Majetková práva k aplikaci

MFČR bude mít veškerá práva k užívání, upravování, rozhodování a vykonávání všech majektových práv (prezentovat, rozmnožovat je, rozšiřovat, zveřejňovat, poskytovat licence k jeho užívání třetím osobám, použít je při tvorbě jiných počítačových programů a vybavení apod.) k této aplikaci, včetně zdrojových kódů.

Doba dodání.

Do 30 kalendářních dnů od akceptace nabídky.

Nutná součinnost

Pro vývoj a provoz aplikace je nutná základní součinnost MFČR a pro aplikaci počtem dotazů neomezený přístup k aplikaci ARES, samozřejmě s ohledem na provozní zatížení a charakteristiku aplikace ARES.

Cena

Cena veškeré dodávky, provozu a případného zapůjčení serverového HW po dobu 3 let:

1 Kč včetně DPH.

Odbornou kvalifikaci a reference jsem schopen obratem doložit.

Michal Bláha

…… adresa, podpis