Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní službě a další související zákony

Že je současný zákon o státní službě zmetek se shodne každý, kdo s tímto zákonem přišel do styku. Nová vláda, ač bez důvěry a v demisi, se rozhodla tuto normu změnit.

Sdělení Legislativní rady vlády pro vládu
Legislativní rada vlády konstatuje, že zpracování předloženého návrhu zákona nepředcházela důkladná a dlouhodobější analýza stávajícího stavu, z níž by vyplynula nezbytnost navrhované právní úpravy. Obsahem takové analýzy by pak mělo být srovnání vyváženosti výhod a nevýhod služebního poměru státního zaměstnance, jakož i představeného, a to v dostatečném předstihu před tím, než se do stávajícího systému jakýmkoliv způsobem zasáhne. Z důvodové zprávy k návrhu zákona pak ke škodě věci nevyplývá, že by taková analýza návrhu zákona předcházela nebo že by dlouhodobě byla sledována praxe při jeho aplikaci.

Závěr

Legislativní rada vlády doporučuje vládě schválit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

 

Zde jsou dva zásadní diskutované dokumenty.