Jak stát informuje o koronaviru (část 1.)

03 Koláž Titulek Ministerstev Verze 2

V této době zmatků, kdy sami ministři a poslanci pomalu netuší, co vlastně platí a co ne, jsme se rozhodli podívat na jednotlivé weby státních institucí a krátce shrnout, jak dobře informují o pandemii Covid-19.

Státní weby a COVID – 19:  “Když všichni dělají totéž, není to totéž”.

Dá se říct, že všechna ministerstva mají na webu nějakým způsobem obsažené slovo “ koronavirus”. Někde je však pouze jako součást článků o aktuálních novinkách na ministerstvu, jinde připravili přehledné rozcestníky s informacemi ze všech oblastí. V naprosté většině případů se však bohužel jedná o hledání informací jako jehly v kupce sena. 

Snad ještě více než množství aktualit o koronaviru nás na státních webech překvapil jejich vzhled, uživatelská NEpřívětivost a úřednický jazyk. Státní weby mají sloužit občanům nejen v době koronaviru, proto máme v tuto chvíli dojem, že ani hledání dalších užitečných informací v budoucnu pro občana nebude jednoduché.

Co jsme udělali? Prozkoumali jsme 18 webových stránek, převážně ministerstev, a hodnotili obsah, formu a přehlednost informací souvisejících s probíhající epidemií. Vy se můžete nyní podívat na naše resumé. V této části najdete přehled nejdůležitějších informačních zdrojů, kterými jsou weby Vlády ČR, Gov.cz, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, MPSV a Ministerstva průmyslu a obchodu. O tom, jak o koronaviru informují zbylá ministerstva, se dočtete v části druhé.

Shrnutí

Informace o koronaviru jsou roztříštěné mezi jednotlivá ministerstva a dlouhodobě prezentovaná titulní strana státu – gov.cz – v této funkci selhává. Jednotlivá ministerstva mluví rozdílným jazykem a formou. Každé z nich má vlastní, zcela rozdílné uspořádání informací a visuální podání.

Neochota jednotlivých ministerstev sjednotit svou prezentaci vůči občanům na jedno místo se v tuto chvíli plně ukazuje. Nedostatek pravomocí Digitálního zmocněnce Vladimíra Dzurilly má zase za následek, že není schopen tento bod vládního prohlášení protlačit a zrealizovat i přes odpor ministerstev.

Na druhou stranu je potřeba pozitivně ocenit čtyři hlavní zdroje informací, i když každý z nich má své – často významné – nedostatky.

Nejkomplexnější informace nenajdeme na široce promovaném webu Koronavirus od Ministerstva zdravotnictví, ale nečekaně a trochu nenápadně na webu Úřadu vlády. Je zde nejširší sada informací. Nejvíce pravidelně udržovaná, srozumitelně napsaná a obsahově skvělá je zejména stránka s aktuálními omezeními v mnoha oblastech. Je to jediný web, který v takovém rozsahu poskytuje informace také v anglickém jazyce a pravidelně přidává novinky. Velkým nedostatkem je uspořádání a prezentace informací.

Web koronavirus.mzcr.cz je pravděpodobně nejznámějším státním webem o koronaviru. Na této stránce jsou obecné informace o koronaviru, méně o tom, jaká omezení karanténa vyžaduje, co se smí a nesmí atd. S postupným přidáváním obsahu se web stává nepřehledným a není vždy zřejmé, jaké informace se pod odkazem skrývají. 

Weby MPO a MPSV informují kvalitně, úplně a většinou srozumitelně ve svých oblastech zájmu. MPO navíc velmi detailně informuje i o podporách podnikatelů z jiných resortů. Pro podnikatele je to nejlepší informační zdroj o všech formách podpory od státu.

Spojením obsahu těchto čtyř webů, spolu s přehledným a jednoduchých designem a promyšleným uspořádáním informací by vznikl skvělý web, který by o všem podstatném informoval na jednom místě.

Jednotlivé weby

Vláda

Jako první jsme se zaměřili na webové stránky Vlády ČR. Na titulní straně najdeme informace o aktuálním dění (formou tiskových zpráv).

Hlavní strana přehledně nabízí aktuální informace ke koronaviru (výraznější odkaz má harmonogram uvolňování restrikcí) a na rozcestník informací o koronaviru hned vedle seznamu tiskových zpráv. Konkrétní informační stránky jsou v nevhodném formátování, obsah je v „úzké nudli” špatně se v něm čte a orientuje. Na nezvyklém místě je také odkaz na rozcestník další informací.

Obsahově jsou stránky velmi dobré. Najdeme zde základní informace ze všech hlavních oblastí života, pro občany i podnikatele a odkazy přímo na specifické informace na dalších ministerstvech. Použitý jazyk je srozumitelný a uspořádání logické. Kazí to nevhodný design webu a celkové uspořádání informací na stránkách. 

Vláda na svém webu informuje o oblastech:

 • aktuální informace ke koronaviru,
 • aktuální omezení v souvislosti s koronavirem,
 • kontakty, kam je možné se obrátit,
 • odkazy na další zdroje.

Negativa webu: 

 • Velmi zastaralý design. Důležitý obsah většiny stránek je umístěný v “úzké nudli” (viz ve velkém zmenšení šedý pruh vpravo) a tím je špatně čitelný. Navigace a orientace na webu není úplně jednoduchá. Web obsahuje příliš mnoho nepřehledných odkazů. Obsah webu je úřednický – tiskové zprávy a informační obsah pro veřejnost nejsou psány jazykem pro běžného člověka. 

Pozitiva webu:

 • Vynikající je stránka o aktuálně platných omezeních v různých oblastech. Bohužel není ji snadné podle názvu (Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí) odhalit.
 • Nejpodrobnější a prakticky jediný zdroj o omezeních souvisejících s koronavirem v anglickém jazyce. Navíc je aktualizovaný, což zdaleka není pravidlo.

GOV.CZ

Adresa www.gov.cz sama sebe (i ve strategiích státu) prezentuje jako rozcestník online služeb veřejné správy neboli titulní stránka české státní správy pro občana.

Jedinou informaci, kterou v souvislosti s epidemií obsahuje, je odkaz na poštovní datové zprávy zadarmo. Více informací se dozvíte přes (nijak zvýrazněný) odkaz na Portál veřejné správy.

Negativa webu:

 • Chybějící informace o koronaviru.
 • Rozcestník na další informace je skrytý pod stránkou o životních situacích občana.
 • Chybějící anglická verze.

MINISTERSTVA

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.czWeb Ministerstva zdravotnictví je zklamáním. Stránka je nepřehledná, nenabízí aktuální obecné informace ani doporučení. I když střed hlavní strany tvoří sekce s velkým (a nepěkným) obrázkem Covid.19, jsou zde uvedeny v první řadě „nové a aktualizované články“. 

Vše působí jako archiv tiskových zpráv a mediálních výstupů. Až po rozkliknutí obrázku jsme přesměrováni na web koronavirus.mzcr.cz. Speciální webovou stránku, kterou založilo MZ a kde se nachází veškeré informace. Obrázek však působí spíše jako omylem vložená ilustrace, než jako “něco”, co občana odkáže na relevantní zdroj informací. 

Oproti tomu, na speciálním webu o koronaviru jsou všechna podstatná opatření, aktuální situace, kontakty, informace o chytré karanténě a rozhodnutí vlády, materiály ke stažení, vysvětlení dat (např. co znamená R) aj.

Ministerstvo zdravotnictví informuje o oblastech:

 • statistické informace,
 • informace o prevenci,
 • aktuality (neroztříděný seznam),
 • opatření, kontakty, odkazy na další zdroje,
 • rozhodnutí vlády,
 • vysvětlení pojmů,
 • otázky a odpovědi,
 • tipy a návody,
 • materiály (pro veřejnost i média).

Negativa webu: 

 • K nejdůležitějším informacím je přístup poněkud nejasný a neintuitivní. 
 • Seznam odběrných míst je pouze česky.
 • S postupným přidáváním obsahu se levý navigační sloupec stal nepřehledným a není vždy zřejmé, jaké informace se pod odkazem skrývají. 
 • Informace formou videa (bohužel bez ladu a skladu, netříděné).
 • Chybějící informace, kde koupit ochranné prostředky.
 • Informace na druhé úrovni jsou často pouze ve formě časově seřazeného seznamu článku (informace pro veřejnost). Hodilo by se další kategorizování informací. 
 • Neplatné odkazy v seznamu odkazů (Ministerstvo kultury), odkazy na další zdroje jsou pouze na titulní strany úřadů, kde člověk musí hledat dál.
 • Zastaralé video s informacemi o koronaviru.
 • Anglická videa (jak používat roušku) jsou bez českých titulků nebo překladu.

Pozitiva webu:

 • Poměrně rozsáhlé (ve srovnání s ostatními weby) informace v angličtině, avšak několik dní neaktualizované.
 • Celkový souhrn ohledně pandemie (obsahuje informace nejen o současné situaci a vývoji onemocnění, ale jsou zde také rozhodnutí vlády, opatření, informace o nákupu ochranných pomůcek či rady a tipy).
 • Druhý nejlepší informační zdroj, zejména pro veřejnost.
 • Videa na různá témata.
 • Velmi srozumitelně otázky a odpovědi, mělo by jich být však více. 
 • Podpora, propagace a návody k aplikacím a nástrojům pomáhající v boji proti koronavirové pandemii.
 • Virtuální sestra Anežka.

Ministerstvo vnitra

Dominantou titulní strany je obrovský červený obdélník “KORONAVIRUS”. Po rozkliknutí najdeme informace MV pro občany. Jedná se především o aktuality, informace o cestování a novinkách v jiných zemích, novinky k jednání zastupitelstev obcí, opatření při volbách a pro cizince na území ČR, doporučení a také kontakty, kam se obrátit. 

Ministerstvo vnitra informuje o oblastech:

 • přeshraničního styku,
 • odkazuje na vzory potvrzení pro cestování po dobu nouzového stavu, 
 • informace pro obce,
 • doporučení psychologického pracoviště Ministerstva vnitra.

Negativa webu: 

 • Chybějící informace
  • o pravidlech chování na veřejnosti (vazba na Policii ČR)
  • o omezení práv (shromažďovací, sdružovací).
 • Neuvádí žádný odkaz nebo informace, jak a kde požádat o roušky, které MV nakupuje. 
 • Není zde více než 14 dní obnovená anglická verze.
 • Není jasné, k jakému datu jsou informace na stránce aktuální (žádný článek.mvcr.cz nemá datum vydání či aktualizace). 
 • Rozcestníky jsou na informace příliš stručné a zároveň neuspořádané (sekce cestování, informace pro obce). Komplikuje to vyhledání informací. 
 • Informace pro obce obsahují úřední jazyk. Citované normy nejsou odkazované.
 • Velmi malé písmo textu. Nepříliš přehledné a členěné uspořádání. 

Pozitiva webu:

 • Mají anglickou verzi.
 • Relativně přehledné tabulky o přeshraničním styku – s uvedením možností a výjimek. 
 • Souhrnné informace jsou psány strohým, ale přesto srozumitelným a neúřednickým jazykem (s výjimkou již zmíněné části pro obce).

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přímo na první stránce webu uvádí MPSV přehledné informace s odkazem na ostatní zdroje („Vzhledem k aktuální situaci žádáme veřejnost, aby sledovala průběžně aktualizované informace na webu MPSV, Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády.“) a připojují také odkaz na linku 1212. Na titulce je rovněž uspořádaný a výrazný rozcestník pro různé skupiny, spadající pod MPSV. Rozdělený je na sekce: senioři, ošetřovné, práva zaměstnanců, dávky a především Antivirus. Pod rozcestníkem jsou aktuality a odkazy na nejčastěji hledané informace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí informuje o oblastech:

 • podpora v nezaměstnanosti,
 • ošetřovné,
 • senioři,
 • informace pro zaměstnance a jejich práva,
 • sociálně právní ochrana dětí,
 • sociální služby,
 • OSVČ,
 • sociální dávky (Mimořádná okamžitá pomoc, Příspěvek na živobytí, …),
 • sběr aktuálních požadavků sociálních služeb na zajištění ochranných pomůcek.

Negativa webu: 

 • Některé informace (Antivirus, senioři) jsou prezentovány jako obrázek. Obrázek je sice přehledný, nicméně snižuje schopnost dohledat dokument ve vyhledávačích podle textu. 
 • Minimalistická anglická verze webu jako takového, žádné informace o koronaviru.

Pozitiva webu:

 • Titulní strana se dominantně věnuje informacím souvisejících s koronavirem. 
 • Přehledné rozdělení podle cílových skupin a témat.
 • Většina obsahu je psána srozumitelným a neúřednickým jazykem, přizpůsobeným cílové skupině. 
 • Některé postupy jsou popsány textově a zároveň i ukázány jako videomanuály (Antivirus).
 • Odkazuje vhodně na zdroje z jiných ministerstev.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Velmi dobrý servis pro podnikatele. Hned po otevření stránky se načte vyskakovací okno (velké a červené), které nabízí přehled mimořádných informací v reálném čase. Zároveň je na stránce k dispozici pomoc Virtuální sestřičky. Mimořádné informace jsou uspořádané tak, aby si každý vybral oblast svého zájmu.

Většinu hlavní strany tvoří pohyblivá lišta, kde se nachází informace o koronaviru v souvislosti s MPO. Níže jsou aktuality a rozsáhlý sloupec odkazů označený jako „Informace o koronaviru“. V něm si každý podle oblasti vybere, co konkrétně hledá. Vše je velké a přehledné (nejen informace pro OSVČ, ale rovněž souhrn opatření vlády). 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o oblastech:

 • opatření pro firmy a OSVČ,
 • přehled pomoci,
 • otázky a odpovědi,
 • omezení podnikání,
 • propojení nabídek pomoci a poptávek,
 • přehled usnesení vlády.

Negativa webu:

 • Informace přímo z MPO mají rozdílný design a jazyk, podle toho, zda jsou na mpo.cz nebo businessinfo.cz.
 • Obsah (hlavní rozcestník) je pouze na titulní straně, je nutné se tam neustále vracet
 • Anglická verze je prostý seznam tiskových zpráv. Zcela nedostatečné.

Pozitiva webu:

 • Nejkomplexnější zdroj informací jak pro firmy a OSVČ, tak i pro veřejnost.
 • Nejvíce informací na jednom místě a rozhodně nejhodnotnější zdroj.
 • Srozumitelný jazyk webu a dobré prolinkování na další zdroje.