Jak stát informuje o koronaviru (část 2.)

03 Koláž Titulek Ministerstev Verze 2

Druhá část článku o tom, jak dobře informují státní weby a instituce o pandemii Covid-19. Stručný přehled nejdůležitějších informačních zdrojů jsme vám představili v prvním díle.

Shrnutí

V první části jsme se zaměřili na to, jak nejdůležitější zdroje informují o koronaviru. Nyní se zaměříme na weby zbývajících ministerstev.

Zatímco portál Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, MPSV a MPO informují kvalitně, více méně přehledně a srozumitelně, ostatní weby státních institucí bohužel z velké části nikoli. U většiny z nich je poskytování informací totiž zcela nedostatečné. Častým společným faktorem webů ministerstev je především to, že místo strukturovaných a přehledných informací nabízí pouhé seznamy tiskových zpráv jakkoliv souvisejících s Covid-19. 

Z našeho krátkého shrnutí v této části vychází nejlépe weby Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí. A to i přes to, že poskytují informace spojené s koronavirem podléhající pouze oblastem jejich zájmu. O obecném průběhu pandemie a opatřeních neinformuje takřka žádné ministerstvo. Snahu informovat obecněji spatřujeme např. na webu Ministerstva kultury, jež na svém webu nashromáždilo do jedné sekce velké množství všelijakých odkazů souvisejících s koronavirem. Nicméně zcela zapomnělo přidat informace a opatření týkající se kultury. Zbylá ministerstva se zase soustředí výhradně na oblast svého působení, často i tak ale nedostatečně.


MINISTERSTVA

Ministerstvo financí

 

Na hlavní straně nabízí MF v sekci “nepřehlédněte” informace spojené s koronavirem. Nicméně pouze ty, které se týkají bezprostředně oblasti zájmu MF (tzn. pětadvacítka, odklad splátek apod.). 

Dále na webu nalezneme veškeré novinky a aktuality z resortu. Celkově je web zklamáním, a to především kvůli nepřehlednosti, absenci obecných informací o situaci a odkazů na další zdroje. Na webu jsme nehodnotili samotné formuláře a žádosti o pomoc.

Ministerstvo financí informuje o oblastech:

 • aktuální informace ke koronaviru v media centru,
 • kompenzační bonus pro OSVČ,
 • odklad splátek úvěrů a hypoték.

Negativa webu: 

 • Chybí centrální navigace nebo “homepage” o koronaviru.
 • Informace se ztrácejí mezi dalšími zprávami MF a v čase mění svou polohu.
 • Vše je postavené na textu. Zejména u složitějších pravidel chybí vizuální navigace či členění textu do logických celků.
 • Příliš malé písmo.
 • Zcela chybí anglická verze.

Pozitiva webu:

 • Informace o koronavirové pandemii spadající do oblasti zájmu MF jsou dostatečné.
 • Snaha o srozumitelný jazyk a formu – se střídavým úspěchem.

 

Ministerstvo zahraničních věcí

Web MZV v celkovém srovnání propadl. Na základě současného dění lze očekávat, že ministerstvo bude přímo na hlavní straně důrazně a přehledně informovat o aktuální situaci (ve světě i České republice) a cestování, upozorněních na cesty či obecném vývoji. Bohužel, místo toho se na webu nachází pouze poměrně malý banner odkazující na aktuální upozornění na cesty, který je lehce přehlédnutelný. 

Informace spadající do oblasti zájmu MZV se soustřeďují na různých částech webu a celkově jsou málo přehledné. Najdeme mezi nimi pokyny k cestám do zahraničí, nejnovější upozornění na cesty, kontakty a nejčastější dotazy.

Ministerstvo zahraničních věcí informuje o oblastech:

 • informace (formou rozcestníku) k cestování do ostatních států,
 • informace (formou rozcestníku) k návratu do ČR,
 • přehled nejnovějších upozornění z resortu.

Negativa webu: 

 • Informace se soustřeďují na různých částech webu a jsou odkazované z rozdílných odkazů.
 • Anglicky psané informace je komplikované najít. 
 • Informace z cizích zemí jsou uvedeny na dvou místech a jsou podobné obsahem, ale rozdílné svou vizuální formu. Vše je velmi matoucí (viz např. Rakousko zde a zde).
 • Mimo EU uvádí informace pouze z pěti největších zemí. Chybí odkaz na místo, kde najít informace o ostatních zemích.

Pozitiva webu:

 • Snaha o srozumitelný, jednoduchý jazyk. Bohužel ne vždy se vydařila (sekce otázky a odpovědi).
 • Informace o cizích zemích jsou uvedeny podrobně.

 

Ministerstvo dopravy

 Na domovské stránce MD najdeme výrazný odkaz na mimořádná opatření v dopravě spojená s nouzovým stavem. Informace související s resortem jsou snadno dohledatelné a přehledné. Web MD navíc v rozcestníku nabízí také odkaz na další užitečné zdroje informací o koronaviru. 

Ministerstvo dopravy informuje o oblastech:

 • mimořádných opatřeních ve vnitrostátní dopravě,
 • mezinárodní dopravě,
 • dopravních agend.

Negativa webu: 

 • Poslední aktualizace anglické verze byla 12. března 2020, novější informace neobsahuje.
 • Chybí informace o lodní dopravě a pro provozovatele hromadné dopravy.
 • Informace o zprovoznění linek soukromých dopravců web neuvádí a pouze na ně odkazuje.

Pozitiva webu:

 • Zveřejněné informace jsou snadno dohledatelné. Jsou psané srozumitelně, často však velmi stručně.
 • Web (pomocí rozcestníku) uvádí další důležité zdroje informující o koronaviru.

Ministerstvo kultury

Na titulce webu MK najdeme středně velké červené tlačítko s důležitými informacemi o koronaviru. Je ale nutné nejdříve rolovat na stránce kurzorem dolů. Po rozkliknutí nám web nabídne rozsáhlý, ale nepřehledný seznam zdrojů odkazujících na koronavirus a současnou situaci. Nicméně zde zcela chybí informace o podpoře kultury, která je to nejdůležitějším, co by mělo ministerstvo uvádět. Aktuální dění spadající pod resort kultury (vč. opatřeních souvisejících s koronavirem) lze dohledat v tiskových zprávách zveřejněných na webu.

 Ministerstvo kultury informuje o oblastech:

 • pokyny pro knihovny.

Negativa webu:

 • Neuvádí žádné informace o podpoře kultury. 
 • Obsahuje pouze neuspořádaný seznam mnoha odkazů na různé zdroje. Zde bychom ho rozhodně nečekali.
 • Minimalistická anglická verze webu jako takového, žádné anglicky psané informace o koronaviru.

Pozitiva webu:

 • Seznam odkazů na informace související s koronavirem (nicméně nepřehledný a zcela neroztříděný).

Ministerstvo pro místní rozvoj

Na domovské stránce má MMR přehlednou lištu s rozcestníkem na informace ohledně koronaviru spadající pod resort. Jednotlivé oblasti podpory jsou rozděleny dále do dalších částí: podpora nájemníků, podpora žadatelů a příjemců evropských dotací, podpora realitního zprostředkování, doporučení k zadávání zakázek a cestování za současné situace. Vše je přehledně rozčleněné a velice snadno dohledatelné.

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o oblastech:

 • opatření MMR proti Covid-19,
 • informace pro podnikatele v souvislosti s Covid-19,
 • informace o cestovním ruchu v době koronaviru.

Negativa webu: 

 • Jednotlivé sekce často obsahují pouze seznam odkazů na další zdroje nebo odkazy na málo srozumitelné tiskové zprávy.
 • Chybí anglická verze.

Pozitiva webu:

 • Přehledné uspořádání i navigace webu.
 • Srozumitelný, laický jazyk v často kladených dotazech. V odkazovaných stránkách už méně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Portál MŠMT nabízí poměrně přehledné informace o aktuálním dění ze svého resortu. Na domovské stránce se nachází velká lišta, kde se postupně točí pět nejaktuálnějších zpráv. Po straně se nachází rozcestník se sekcí nejčastějších dotazů k fungování školství během koronaviru. Bohužel, tato stránka má časté výpadky a ke 4. květnu se ji nepodařilo zobrazit. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o oblastech:

 • vyhláška k hodnocení pro učitele, ve formě právního dokumentu a vyhlášky,
 • harmonogram uvolňování opatření ve školství,
 • nový zákon o fungování vysokých škol v době pandemie,
 • doporučené postupy pro vzdělávání na dálku.

Negativa webu: 

 • Není jedna stránka, která by sdružovala informace
 • Zvolené rotování banneru na titulní straně je vysloveně nevhodné, jelikož z něho nelze vyčíst nejdůležitější oznámení (všechny aktuality mají stejnou prioritu).
 • Není snadné najít informace pro rodiče. Navíc informace nejsou v některých oblastech příliš konkrétní, neboť ministerstvo dosud nerozhodlo (maturity, přijímací zkoušky).
 • Chybí informace pro zřizovatele, postupy jak zajistit připravovanou výuku.
 • Kontakt na informační linky jsou pouze na konci otázek a odpovědí.
 • Anglická verze je aktualizovaná naposledy v roce 2013 (to je rekord!), informace o koronaviru zcela chybí.
 • Hlavní odkaz informující o fungování školství v době koronaviru je často nefunkční a stránku se nedaří nalézt. 

Pozitiva webu:

 • Informace jsou srozumitelné jak pro rodiče, tak pro školy a učitele.
 • Otázky a odpovědi jsou dobře členěné, mají srozumitelný jazyk a obsahují odkazy na další zdroje.
 • Služba Virtuální sestřičky.

 

Ministerstvo obrany

Obecných informace o Covid-19 je na webu MO méně, navíc nejsou příliš viditelné. Domovská stránka odkazuje v souvislosti s koronavirem především na aktivity vojáků, a to formou nejnovějších tiskových zpráv. O tom, jak se pandemie dotýká ministerstva a jaké kroky MO podniká, se lze dočíst po kliknutí na poměrně malý nevýrazný banner. Nicméně i zde jsou z většiny pouze seskupeny tiskové zprávy. Hlavní sdělení ministerstva pro návštěvníky této stránky je informace, že Armáda ČR pomáhá (na hranicích, s distribucí ochranných pomůcek, obecné informace chybí.

Informuje o oblastech:

 • činnosti armády v rámci epidemie. 

Negativa webu: 

 • Uživatelské rozvržení titulní strany je špatné, rolující informace jsou příšerné (než kliknete, informace odjede).
 • Informace o COVID-19 je pouhý seznam nezávislých a neroztříděných článků.
 • Chybí informace v angličtině.

Pozitiva webu:

Nenašli jsme.

Ministerstvo spravedlnosti

Web Ministerstva spravedlnosti nenabízí obecné informace o koronaviru vůbec. Na domovské stránce jsou k dispozici aktuality, a to až po vyhledávačích v rejstřících. Banner odkazující na aktuální dění (alespoň v konkrétním resortu) v souvislosti s Covid-19 zcela chybí, nejnovější informace jsou na webu pouze formou článků.

Ministerstvo spravedlnosti informuje o oblastech: 

 • Legislativní změny v souvislosti s COVID19 pro fyzické a právnické osoby – vše formou článků. 

Negativa webu:

 • Zcela nepřehledná titulní stránka
 • Jediná na první pohled viditelná informace – tisková zpráva z 29. dubna ohledně přestupků státní správy (v úseku MS) za rok 2019.

Pozitiva webu:

Nenašli jsme. 

 

Ministerstvo zemědělství

Hned na domovské stránce webu MZe se nachází poměrně velký a výrazný banner odkazující na infolinku pro dotazy spojené s koronavirem. Bohužel je jednou z pěti střídajících se zpráv, které se mění v hlavní liště. Samotný obsah v sekci “Aktuality” je změtí aktualit, tiskových zpráv a mediálních výstupů (na všechna témata, nikoliv pouze týkající se koronaviru).

Odkaz na obecné informace o aktivitách ministerstva v souvislosti s koronavirem na domovské stránce není, nicméně v sekci “Často hledáte” (jež je dobře viditelná na titulní straně v horní části) je klíčový výraz “koronavirus”. Ten posléze odkazuje na veškeré tiskové zprávy, články a aktuality od Ministerstva zemědělství související s Covid-19. 

Ministerstvo zemědělství informuje v oblastech:

 • často kladené dotazy na MZe.

Negativa: 

 • Po viditelném odkazu na titulce následují neroztříděné tiskové zprávy. 
 • Navigace je složitá, na pravé i levé straně strany.
 • Otázky a odpovědi jsou psané úředním, komplikovaným jazykem, jsou v náhodném pořadí všechny na jedné stránce. Vizualizace neusnadňuje nalezení otázek a odpovědí. 
 • Chybí informace a podpora pro zemědělce.

Pozitiva webu:

Nenašli jsme.

 

Ministerstvo životního prostředí

Na domovské stránce MŽP se nachází seznam posledních zveřejněných článků a aktualit. Sekce informující o Covid-19 je velice lehce přehlédnutelná, nevýrazná a téměř schovaná. Nicméně se nachází (po srolování) níže v pravém panelu webu. Tento odkaz informující o koronaviru a s ním souvisejících krocích ministerstva („Opatření MŽP kvůli koronaviru“) seskupuje články související s tématem. Žádné přehledné informace zde nenajdeme, jde opět pouze o výpis vydaných zpráv.

Ministerstvo životního prostředí informuje o oblastech:

 • pouze související s fungováním resortu.

Negativa webu: 

 • Prakticky neviditelný odkaz na informace ke koronaviru. 
 • Za odkazem suchý přehled článků, různého zaměření, formy a obsahu. 
 • Není anglická verze.

Pozitiva webu:

Nenašli jsme.

 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Na závěr jsme se podívali také na web Poslanecké sněmovny ČR. Tento portál neposkytuje žádné informace o koronaviru ani odkazy vedoucí k aktualitám ohledně současné situace. Na stránce jsou pouze aktuální tiskové zprávy, programy jednání a obecné informace o fungování sněmovny.

Poslanecká sněmovna informuje o oblastech:

 • pouze související s fungováním úřadu.

Negativa webu: 

 • Žádné informace ke koronaviru ani aktuálním opatřením (pouze v obsahu tiskových zpráv). Chybí také jakékoliv kontakty na krizová centra nebo nouzové linky.

Pozitiva webu:

 • Anglická verze webu, včetně překladu tiskových zpráv.