Úkoly pro lepší stát

Quote 8

 

Zajištění lepšího a pohodlnějšího života občanům ČR nemusí být vůbec drahé. Stačí několik drobných změn. V některých případech může stát dokonce i ušetřit peníze. Ať už se jedná o digitalizaci a automatizaci procesů, snížení byrokracie či obecně příjemnější jednání státu s lidmi. Dali jsme na Hlídači hlavy dohromady a sepsali jsme desítky malých i velkých úkolů pro lepší stát. 

V tomto seriálu budeme postupně zveřejňovat kroky, které by měla každá chytrá vláda realizovat, pokud je v jejím zájmu efektivní fungování státu. Rychlé a chytré

Skladba úkolů je úmyslně nekonzistentní. Některé úkoly jsou velké, strukturální a dlouhodobé, některé jsou malé a snadno realizovatelné. Každý úkol bude obsahovat i řešení, jakým způsobem by ho mohla vláda či úřady uskutečnit.

Proč mícháme malé a velké úkoly? Důvod je jednoduchý – kvalita, pohodlí a skutečný přínos digitalizace pro občana je často skrytý v detailu. V důležitém, ale drobném detailu, jehož změna může mít zásadní vliv na pohodlí občana či rychlost vyřízení. 

Velké úkoly zase ovlivní chování státu na delší období a trvaleji. Jedny bez druhých neuspějí.

První úkol nese název Občan je zákazníkem státu, nikoliv poddaným.

 

Většina našich úkolů souvisí s digitalizací českého státu. To především proto, že druhým strategickým bodem programového prohlášení současné vlády je Digitální Česko. (Prvním bodem je Důchodová reforma).

 

Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Přes optimistický start a nadějné pilotní fáze projekt ustrnul a dále se příliš nerozvíjel a nepřinesl obyvatelům země očekávané nové možnosti komunikace s úřady a služby v odpovídající míře.

Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav. 

Chceme nastartovat a začít dodávat služby pro občany a firmy efektivně, s jasnou vizí i pro další volební období. Kompletní digitalizace bude kvůli své náročnosti a zásahu do mnoha agend trvat více volebních období. Proto chceme započít změnu a s podporou ostatních parlamentních stran a hnutí, s odborníky, s profesními sdruženími a asociacemi ze soukromého a institucionálního sektoru s cílem společně budovat Digitální Česko.

Máme jedinečnou šanci k digitální přestavbě Česka. Moderní Česko potřebuje digitální revoluci.

– Z programového prohlášení vlády z 27. 6. 2018

 

Programové prohlášení bylo ambiciózní, a přes dílčí pozitivní změny (Zákon o právu na digitální službu či BankId) můžeme svědomitě prohlásit, že se ho daří naplňovat pouze z malé části.

 

Principy zmíněné v programovém prohlášení vlády se snažím do státní správy prosadit od roku 2015. Lobuji, vysvětluji, kritizuji i pomáhám s konkrétními projekty i obecnými zásadami. Více než 18 měsíců jsem byl i součástí teamu Digitálního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly a pokoušel se základní principy z programového prohlášení vlády prosazovat a realizovat. 

Bohužel mandát digitálního zmocněnce ke změnám je malý a ochota státních úřadů k nutným procesním a strukturálním změnám velmi nizká. Výsledkem jsou náhodné pozitivní změny a dlouhé seznamy záměrů a projektů, které slouží pouze k alokování peněz do rozpočtu, nikoliv ke snížení vendor-locku, k redesignu procesů státu a zvýšení jeho efektivity.

– Michal Bláha, zakladatel a ředitel Hlídače státu

 

První díl, první úkol pro lepší stát je 1. Občan je zákazníkem státu, nikoliv poddaným.

 

Napadají i vás úkoly pro lepší stát? Napište nám je!