Druhá vlna nákupu ochranných pomůcek

Blue And Red Modern Advertising Marketing Comparison Business Sales Presentation 5

Vláda se chystá na další možnou krizi. Včera proto schválila druhou vlnu nákupů ochranných pomůcek, a to v celkové možné hodnotě až 4,3 mld. korun bez DPH. Pro porovnání, stát utratil do této doby jen za nákup respirátorů (nikoliv jiných druhů ochranných pomůcek) neuvěřitelných 4,7 miliard

 

Využity mají být nespotřebované finance jednotlivých resortů vyčleněné na výdaje spojené s koronavirovou pandemií. Plánované nákupy budou probíhat na dvou úřadech – Správě státních hmotných rezerv (SSHR) a na Ministerstvu vnitra: SSHR ve výši 3,1 miliardy Kč, MV podle předpokladů až 1,3 mld. korun. 

 

Státní správa hmotných rezerv pořídí polovinu potřebného množství ochranných pomůcek ihned (v celkové hodnotě až 1,85 miliard Kč), druhou část využije později. Ministerstvo vnitra již nyní nezávisle soutěží dodávky pro svůj resort za celou předpokládanou sumu 1,3 miliard Kč. 

 

Celkový počet pomůcek nakoupených SSHR by měl být téměř 122 milionů kusů, Ministerstvo plánuje koupit přes 26 milionů kusů. Dohromady bude celkový objem OOP nakoupených státem (jak přes SSHR, tak MV) téměř 148 milionů kusů.

 

 

Maximální očekávané ceny SSHR

Maximální očekávané ceny MV

Počet ks nakupovaných SSHR

Max. počet ks v zakázce MV

Respirátory FFP2

80 Kč

121 Kč

15 273 366

6 100 000

Respirátory FFP3

144 Kč

218 Kč

2 230 554

6 300

Respirátory FFP3 (filtry) 5)

250 Kč

 

5 600

 

Roušky

13 Kč

13 Kč

54 011 802

10 800 000

Ochranné brýle

72 Kč

387 Kč

872 308

180 000

Ochranný oblek

250 Kč

249 Kč

2 221 562

1 400 000

Ochranný štít (opakovaně použitelný)

130 Kč

98 Kč

432 254

49 000

Návleky na obuv

2 Kč

 

1 453 082

370 000

Rychlotest

200 Kč

 

125 990

 

Výtěrový set bez média

3,60 Kč

 

400 600

 

Rukavice vyšetřovací

2 Kč

 

43 263 200

7 110 000

Čepice

4,00 Kč

 

1 445 180

 

 

Na nákupy Státní správy hmotných rezerv budou vypsány tendry v otevřeném řízení na základě požadavků jednotlivých ministerstev (zřejmě mimo vnitra). Objem pomůcek má vytvořit státu dostatečně silnou zásobu na další možnou krizi.

 

Vyčleněné peníze na nákup OOP pro oba úřady (4,3 mld. bez DPH) jsou maximální předpokládanou částkou, která by měla být za pomůcky vydaná. Limitní ceny za jednotlivé položky jsou stanoveny poměrně vysoko a počítají tak s možným budoucím přetížením trhu. Situace se však nyní uklidňuje a ceny se standardizují, je tedy otázkou, za kolik reálně se státu podaří ochranné pomůcky ve výsledku nakoupit. Zadávání veřejných zakázek, nákup pomůcek a jejich ceny proto budeme pozorně sledovat i nadále. 

 

Vláda rovněž pro SSHR rozšířila seznam položek, která je nezbytné pořídit. Oproti předchozím rezervám, které obsahovaly pouze respirátory nejvyšší třídy FFP3, ochranné obleky a brýle, přibylo v plánu nákupů dalších 10 kategorií (respirátory typu FFP2, roušky, štíty, návleky, čepice, rychlotesty a další). 

 

 

Pro každou ze 13 stanovených kategorií vláda připravila návrh limitní ceny, za kterou bude možné pomůcky pořídit – jde o maximální možnou částku za kus. Nákupy OOP budou probíhat na základě otevřeného výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách. V tabulkách najdete všechny kategorie s uvedeným počtem potřebných kusů a limitní cenou pro kalkulaci nákladů.

 

 

Celkové nákupy státu ks

Celkem maximální náklady Kč

Respirátory FFP2

21 373 366

1 960 229 520 Kč

Respirátory FFP3

2 236 854

322 572 576 Kč

Respirátory FFP3 (filtry) 5)

5 600

1 400 000 Kč

Roušky

64 811 802

841 993 698 Kč

Ochranné brýle

1 052 308

132 569 376 Kč

Ochranný oblek

3 621 562

903 978 500 Kč

Ochranný štít (opakovaně použitelný)

481 254

61 005 020 Kč

Návleky na obuv

1 823 082

2 906 164 Kč

Rychlotest

125 990

25 198 000 Kč

Výtěrový set bez média

400 600

1 442 160 Kč

Rukavice vyšetřovací

50 373 200

86 526 400 Kč

Čepice

1 445 180

5 780 720 Kč

 

 

 

Celkem

 

4 345 602 134 Kč 

 

 

Předpokládané útraty za nákup ochranných pomůcek: