13. Open data

Quote 22

 

Open data jsou data, které jsou zveřejněná v otevřeném a strojově čitelném formátu. Neexistuje u nich téměř žádné omezení, jak mohou být dále zpracovávány. Typickým příkladem je registr smluv či věstník veřejných zakázek. Velké množství státních open dat najdete na https://opendata.gov.cz.

Open data mají několik pozitivních efektů. Mají přímý pozitivní vliv na ekonomiku, zlepšují informovanost veřejnosti, omezují riziko korupce a zvyšují transparentnost státní správy a pomáhají vytvářet firmy s vysokou přidanou hodnotou. Jejich používáním se zlepšuje rozhodování firem a úřadů, jak krátkodobé, tak dlouhodobé a snižují se náklady na jejich opakované používání.

Je důležité, aby občané byli zapojeni do rozhodování státu a open data jsou jedním ze způsobu, jak to zajistit. To si uvědomují i politické strany a v roce 2016 vznikla novela definující, co jsou open data a jak s nimi má stát zacházet. 

Problémem je však přístup státu v realizaci novely – stát sice data zveřejňuje, ale ne proto, aby publikoval užitečná a kvalitní data pro občany a firmy, ale pouze aby naplnil zákon. Nezajímá se o jejich kvalitu a formu, nezajímá ho aktuálnost dat. Nereaguje na chyby v datech a celkově open data chápe jako “práci navíc”.

Bohužel, kvůli takovému přístupu státu ztrácejí open data v Česku svou hodnotu. Nejsou dobře strukturovaná, nejsou propojená, jsou publikovaná v uzavřených formátech a nejsou zdokumentovaná. Navíc se často stává, že jakmile se jednou open data zveřejní, už je dále nikdo neaktualizuje. 

 

Nejúčinnějším řešením problému s open daty je to nejjednodušší. Je nutné, aby úřady povinně používaly pro své agendy ta samá data, která zveřejňuje jako open data. Nesmí udržovat pro svou potřebu jinou verzi dat než zveřejňuje jako open data. Musí pro svou činnost používat i API rozhraní, kterým open data zveřejňuje. Musí “sám jíst to, co navařil ostatním”. 

Tím získají poskytovatelé přímou motivaci k tomu, aby se o tato data staraly, dokumentovaly je a rozvíjely.