Další krok k transparentní státní správě: Hlídač státu spolupracuje na projektu Platy úředníků 

Snímek Obrazovky 2020 08 13 V 13.59.15

Občané mají právo znát platy i nejvyšších státních úředníků. Online platforma platyuredniku.cz nabízí na jednom místě informace o platech, odměnách a náhradách nejvyšších veřejných činitelů z 52 nejdůležitějších státních orgánů a institucí. Od nového roku je Hlídač státu hrdou součástí projektu. 

Platforma Platy úředníků zaplňuje další mezeru na cestě k transparentní státní správě. Každý občan jakožto plátce daní má právo vědět, jak je nakládáno s veřejnými penězi. Tím pádem i na informace, jaké platy mají vrcholní veřejní činitelé. Stát však tyto data nezveřejňuje. Projekt Platy úředníků svou aktivitou nahrazují laxnost státu a na jednom místě poskytuje přehled platů z 52 nejdůležitějších státních institucí. A nejen to. Na portálu naleznete i přehled toho, které instituce jsou ochotné data zveřejňovat.

Orgány České republiky platy svých úředníků centrálně nezveřejňují, nicméně každý má díky existenci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím právo na informace týkající se státní správy. Díky aktivitě autorů projektu, Kristýny Bašné a advokáta Pavla Musila, se daří s odvoláním na zákon příslušné informace postupně zveřejňovat a nahrazovat v této úloze stát.

Data ze státních institucí se v současné době daří získávat i díky týmu Hlídače státu, který na projektu spolupracuje od začátku roku 2020. Naším společným cílem je v prvé řadě zlepšit transparentnost veřejné správy a zvýšit tím její kvalitu. Projekt také efektivně mapuje, jak jednotlivé státní instituce přistupují k zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Od „Na informace nemáte žádné právo.“ až po detailní přehled všech platů včetně odměn a benefitů

Reakce na požadavek o poskytnutí informací se napříč oslovenými institucemi různí, a to často až diametrálně. Například původní žádosti o údaje o příjmech vedoucího prezidentské kanceláře, ředitelů jednotlivých sekcí a odborů nebylo vyhověno – i přes odvolání na příslušný zákon č. 106/1999 Sb. Případ se nakonec dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu, který v květnu letošního roku rozhodl ve prospěch žadatelů. Hrad tak musí informace o platech zveřejnit. 

Naproti tomu nejvyšší orgány české justice a některá ministerstva zasílají kompletní data bez jakýchkoliv rozpaků. To, jak se jednotlivé instituce staví k poskytování veřejných dat, má podstatný vliv na jejich důvěryhodnost. Samotné orgány si tak pod sebou obrazně řečeno podřezávají větev, když odmítají údaje zveřejnit či objasnit. Kompletní přehled najdete na www.platyuredniku.cz.