Mají zdravotníci přístup k datům?

Maxresdefault

Dlouhé týdny se snažíme Ministerstvo zdravotnictví, ÚZIS i další vládní činitele přesvědčit, že je nutné zveřejňovat maximum dat, které mají úřady k dispozici. Důvodů je mnoho: od zvýšení důvěry, validace dat až po zkvalitnění nevládních prediktivních modelů epidemie.

Stejně tak jsme měsíce volali po jasném, strukturovaném a predikovatelném plánu či úrovních omezení a metrik, na kterých jednotlivé úrovně omezení budou nabývat. Následně vznikl semafor, který jsme s radostí přivítali. Jeho pravidla a doporučení od prvního stupně ale Ministerstvo zdravotnictví ignorovalo. Jako vzor nám mohlo posloužit například Irsko, ale nestalo se.

V té době se mně a Petru Šimečkovi začali veřejně i soukromě ozývat lékaři s popisem problémů na záchrankách. Zejména se hromadily problémy s dostupností volných lůžek nemocnic. V praxi se ukázalo, že záchranky ani lékaři na JIP nemají přístup k Dispečinku intensivní péče, který obsahuje volné kapacity JIP/ARO lůžek jednotlivých nemocnic. A lékařům na JIP či dispečinkům záchranných služeb nezbývá než obvolávat jednotlivé nemocnice a doslova je prosit o umístění pacientů v těžkém stavu. 

Petr Šimeček o tom obratem informoval ministra zdravotnictví, který tomu několik dní nevěřil, s odkazem na informace prof. MUDr. Vladimíra Černého, Ph.D., který opakovaně tvrdil, že všechny záchranky do systému přístup mají. Neměly. 

Následující den se tak postupně začalo dít. Obratem nás začali oslovovat další lékaři, zejména z ARO a JIP, že jsou pro ně tato data také velmi důležitá a psali nám neuvěřitelné příběhy. Současně se data o kapacitách nemocnic stala součástí lživých předvolebních kampaní v senátních volbách. 

Rozhodli jsme se tato data posléze zveřejnit. Tak pozitivní smršť zpráv od lékařů jsme nečekali a nikdy nezažili. Bylo zřejmé, že nedostupnost těchto dat je ve zdravotnictví obrovský problém. ÚZIS zahájil dvoudenní pátrací akci plnou výhružek a po pouhých třech dnech nás od dat odstřihl. To však stačilo k rozpoutání nejen společenské diskuze o potřebě zveřejnění těchto dat, ale i tlaku od politiků prakticky všech politických stran.

Po dvou týdnech začalo ministerstvo zveřejňovat alespoň statistiky kapacit nemocnic po jednotlivých krajích. Současně nový ministr zdravotnictví veřejně potvrdil, že všechny nemocnice k těmto datům dostanou přístup

Dva dny na to se ukázalo, že tomu tak není a ÚZIS nemocnicím k těmto datům žádný přístup nedal.

8. října jsem si vyžádal vyjádření ÚZIS k celé situaci. Měl jsem jednoduché otázky:

Ohledně kapacit lůžek nemocnic. Prof. Dušek opakovaně tvrdí, že zpřístupnil informace o kapacitách lůžek intenzivní péče všem nemocnicím.
Není to pravda. Teď jsem osobně mluvil s náměstkem této nemocnice a on nemá k datům kapacity lůžek přístup. Může pouze reportovat stav svých lůžek. Ani jeho lékaři nemají přístup.

4 dny jsem čekal na odpověď od tiskové mluvčí ÚZIS Lenky Svobodové. Ta byla tradičně vyhýbavá.

S p. náměstkem jsme jednali hned poté, co jste mi zavolal. S panem náměstkem, který je v pravidelném kontaktu jak s prof. Vladimírem Černým, tak krajským koordinátorem MUDr. Žižkou, jsme se domluvili bez problémů, vše je v pořádku a jsou spokojeni. V otázce přístupů k systému a přístupů k informacím neevidujeme žádné stížnosti, prof. Černý je denně v kontaktu se všemi koordinátory, pravidelně jednáme se zřizovateli nemocnic apod. Pokud by někde byly problémy, obratem vyřešíme - dá-li svolení MZ ČR, které jediné rozhoduje o přístupech do systému.

Ještě pro správnost informací, aby nedošlo k dalším nedorozumění, doplňuji, že plný přístup do systému mají k dispozici:

  • Zdravotnické záchranné služby, zřizované a řízené pod krajskými samosprávami
  • Ředitelé nemocnic
  • Krajští koordinátoři intenzívní péče – k tomu úkolu v každém kraji pečlivě vybraní a v lékařském prostředí respektovaní odborníci, vybaveni potřebnými pravomocemi pro koordinaci intenzívní péče o pacienty s COVID-19 v rámci příslušném ho kraje, ale v případě potřeby koordinují přesuny pacientů do jiných krajů.
  • Koordinátoři intenzívní péče o pacienty s COVID-19 v každé nemocnici, kteří situaci řeší mj. se „svým“ krajským koordinátorem 
  • Hejtmani
  • Krajští radní pro zdravotnickou politiku a ředitelé zdravotnických odborů, kteří mj. řídí zdravotnické záchranné služby.

Informaci, proč nemocnice neměla k datům přístup se na opakované otázky paní Svobodová vyhnula. Z vyjádření jasně plyne, že v nemocnici se stovkami zdravotnického personálu mají k datům přístup prostřednictvím pouze dvou lidí v nemocnici.

ÚZIS sice tvrdí, že o dalších přístupech rozhoduje provozovatel nemocnice, ale ve skutečnosti velmi důrazně varuje před sdílením přístupových údajů. Současně odmítá vytvářet přístup pro jednotlivé lékaře, s odkazem, že tento přístup má jejich koordinátor i náměstek. 

Na opakovanou otázku – v případě ÚZIS je potřeba dbát na detail –  zda mají nemocnice přístup do systému DIP nejen pro zápis vlastních kapacit, ale také pro přístup ke kapacitám ostatních nemocnic, opět mluvčí neodpověděla. Proč taková zdánlivě zbytečná otázka? Opakovaně se totiž stalo, že na obdobný dotaz ÚZIS odpověděl, že nemocnice tento přístup má, ale pouze pro zápis vlastních kapacit, nikoliv pro data o kapacitách, což už v odpovědi nespecifikovali. Skandální je, že v tomto duchu odpovídá prof. Dušek i poslancům a úmyslně v této věci slovíčkaří s cílem zakrýt neposkytování těchto dat.