Je člen bankovní rady Aleš Michl ve střetu zájmů kvůli fondu Quant? Situaci řeší sekce dohledu ČNB

Čnb Logo

Zakladatel fondu Quant a člen bankovní rady ČNB Aleš Michl je v placených inzerátech stále spojován s tímto fondem, což není úplně v souladu se statusem České národní banky. Ke komunikaci o tomto problému navíc Michl využívá aparát centrální banky, místo aby jej řešil sám.

Ještě letos v létě vyšel v časopise Ekonom č. 25 inzerát, kde je Aleš Michl citován jako zakladatel fondu s odkazem na to, že je nyní členem bankovní rady. Podle Markéty Fišerové – ředitelky odboru komunikace a mluvčí ČNB “mohl inzerát působit dojmem, že je Aleš Michl ve fondu i nadále činný a že jej aktivně propaguje.“ „Na inzerát zveřejněný v časopisu Ekonom č. 25 zareagovala ČNB, resp. pan Michl formou dopisů ředitelky odboru komunikace z 30. 6. 2020, které byly adresovány řídícímu akcionáři RAM SICAV, podfondu Quant Petru Stuchlíkovi a předsedovi správní rady téže společnosti Lukáši Foralovi. Důvodem byl zejména odkaz na osobu Aleše Michla ve spojení s funkcí člena bankovní rady a jeho citací k činnosti fondu,“ uvedla již zmiňovaná mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Hlídače zajímalo, proč si ekonom Michl neřeší „své problémy“ po své vlastní ose a využívá k tomu zaměstnanců centrální banky. „Pan Michl se coby člen bankovní rady České národní banky rozhodl využít podpory jejího odborného aparátu. Výzvu k nápravě proto z jeho pověření odeslala zástupcům fondu Quant ředitelka odboru komunikace ČNB,“ dodala ředitelka odboru komunikace ČNB Fišerová.

Stuchlík: Michl založil fond, který i v době koronakrize zhodnotil investice. Práce pro ČNB to nemůže zkazit

I přesto, že řídící akcionář Petr Stuchlík slíbil v dopise datovaném 8. červencem nápravu, v polovině září vyšel další inzerát Fondu Quant, kde je Michl zmiňován coby zakladatel fondu, který své aktivity po nástupu do ČNB ukončil. „Přípisu ČNB jsme vyhověli a inzerát upravili dle požadavků: viz upravený text. Pan Michl byl zakladatelem fondu, který i v letošním těžkém roce klientům peníze zhodnotil. A jeho práce pro ČNB na tom už naštěstí nemůže nic pokazit :),“ napsal v reakci na dotazy Hlídače Petr Stuchlík. Podle něj je takto vše v pořádku.

Inzeráty řeší sekce dohledu ČNB – jde o klamavou praktiku?

Podle Fišerové se situací zabývá “sekce dohledu nad finančním trhem II“, která prošetřuje, zda se nejedná o klamavou obchodní praktiku.

Michl mlčí – nechává mluvit mluvčí ČNB

Sám Aleš Michl se i přes urgence Hlídače státu k tématu nevyjádřil, po mluvčí centrální banky pouze vzkázal, že poté, co byl jmenován členem bankovní rady, ukončil aktivity a funkce neslučitelné s členstvím v bankovní radě ČNB, tedy funkci jednatele, člena správní rady i výkon samostatně výdělečné činnosti. „Ode dne členství v bankovní radě ČNB, tedy od 1. 12. 2018, pan Michl nevykonává jakoukoliv činnost, která by mohla způsobit jeho střet zájmů. Od té doby pan Michl rovněž veřejně a opakovaně deklaruje, že s fondem Quant již nemá nic společného. Ještě před svým nástupem do funkce pan Michl o svém statusu otevřeným dopisem informoval klienty fondu a prostřednictvím sociálních sítí také veřejnost. Během své účasti na jednání bankovní rady ČNB dne 5. prosince 2018 její členy informoval o svém podnikání před nástupem do ČNB i o jeho ukončení ke dni vzniku funkce člena bankovní rady. Informace o ukončení činnosti ve fondu Quant je rovněž součástí jeho oficiálního životopisu na webu ČNB,“ dodala Fišerová.

Mluvčí ČNB také popřela informace, že by byl Aleš Michl nadále spoluvlastníkem fondu Quant či jeho podfondů. Spekuluje se o jeho 20% podílu ve fondu. „V roce 2016 Aleš Michl založil Fund Management s.r.o., která se následně stala s 35procentním podílem spoluzakladatelem společnosti Robot Asset Management SICAV a.s. vykonávající činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů s podfondem Quant. Vznikem svěřenského fondu v prosinci 2018 přestal být pan Michl podílníkem této společnosti. Tím zanikla jeho veškerá vlastnická práva související s fondem Quant,“ dodala Fišerová.