Organizační struktury úřadů

Návrh Bez Názvu 5

Nevíme, jestli jste si všimli, ale na Hlídači jsme nedávno přidali i organizační struktury jednotlivých státních organizací. Najdete je v dalších informacích k subjektu. Pojďme se jako první podívat např. na Generální finanční ředitelství, které je specifické tím, že pod něj spadají všechny finanční úřady (nemají vlastní ičo): 

 

Organizační struktura je v tomto případě rozdělená na jednotlivé úřady. Po rozkliknutí konkrétního úřadu se nám zobrazí (na první pohled pro někoho možná děsivý) interaktivní pavouk ukazující organizační strukturu dopodrobna. V něm si můžete klikáním na jednotlivá kolečka rozbalovat (a zabalovat) různé sekce. Struktura je rozsáhlá, ukážeme si zde pro představu alespoň její část:

 

 

Zatímco GFŘ má složitě pro každou organizaci vlastního pavouka, ale u ostatních úřadů je organizační struktura mnohem přehlednější. Ukážeme si to třeba na příkladu Ministerstva vnitra. To má (stejně jako většina institucí) přehledně jednu organizační strukturu, a tudíž i jednoho pavouka:

 

Pokud se na ni chceme podívat, ukáže se nám celá v jednom pavoukovi, ve kterém si pak najdeme to, co hledáme. Pro snazší orientaci doporučujeme používat rozbalování jednotlivých sekcí.