Nový profil firem a úřadů

Snímek Obrazovky 2021 03 12 V 13.25.53

Spustili jsme nový a přehlednější profil firem a úřadů! Nyní najdete vše, co souvisí s daným subjektem, přehledně setřízené do jednotlivých částí.

Hned v úvodu profilové stránky jsme přidali seznam podřízených organizací, které úřad řídí. Taktéž zde najdete i odkaz na kategorie orgánů veřejné moci, pod které úřad spadá. Dále jsme na profilu přehledně seskupily všechny nejdůležitější informace, které s úřadem souvisí: počínaje K-indexem a registrem smluv, přes dotace a insolvence až po statistiky dodavatelů i odběratelů úřadu.

V boxu každé profilové stránky úřadu se dozvíte všeobecné informace o subjektu: oficiální název, IČO úřadu i číslo datové schránky. Rovnou si můžete nastavit vlastní hlídání všech změn o úřadu/firmě či v jejích podřízených organizacích. Nově jsme také přidali základní informace o vedení úřadu i s odkazy na sociální sítě.

Místo obsáhlých grafů jsme nyní přešli na jednoduchý výčet nejdůležitějších informací. Podrobné informace z každé oblasti jsou k nahlédnutí po rozkliknutí odkazů. 

 

Za pomoc s designem děkujeme agentuře Švejda-Goldmann 💙