Cenové analýzy Hlídače státu: unikátní nástroj pro stát i dodavatele

1

Praha, 15. 6. 2022 – Unikátní analýza poskytuje detailní přehled obvyklých cen za práci, služby i produkty na českém trhu v různých oblastech. Zpracovány jsou ceny v oboru IT ze všech smluv se státní správou za roky 2020 a 2021. Díky využití AI, machine learning technologií, pokročilému zpracování obsahu a důsledné osobní kontroly každého údaje, nabízí analýza pomoc státní správě i dodavatelům. Jde o nejrozsáhlejší a nejspolehlivější přehled cen na českém trhu, navazující na 3 roky staré analýzy podobného typu od ministerstva vnitra. Vybrané zajímavosti zjištěné z analýz najdete na konci zprávy.

Strukturovaná data, která webová aplikace vydoluje z textů smluv (např. jednotkové ceny služeb, prací i produktů) ze všech dostupných smluv, je potřeba identifikovat pomocí umělé inteligence, kterou tým Hlídače státu vyvinul. Finální výstupy jsou důsledně kontrolovány analytiky.

“Pracujeme s volnými texty smluv z registru smluv, ve kterých nejsou rozlišeny ceny a položky v ceníku. Získat tato data bylo dříve možné pouze ručně. Což je u velkého počtu smluv nereálné a velmi drahé. Vyvinuli jsme systém, který v každém z těchto smluvních dokumentů identifikuje a vytěží strukturovaná data, jako například jednotkové ceny v oboru IT,” říká Michal Bláha, ředitel Hlídače státu.

Pomocí komplexního procesu identifikace a ověřování dat jsme zkontrolovali stovky milionů údajů ze všech smluv v registru smluv.. Díky pokročilému zpracování obsahu byla přesně a pečlivě vybraná data z oboru IT, která posléze prošla ruční kontrolou. Výsledkem jsou detailní analýzy jednotkových cen v IT za roky 2020 a 2021, které přímo navazují na 3 roky staré analýzy “Přehled obvyklých cen ICT prací” od Ministerstva vnitra.

Výsledná analýza poskytující přehled i rozptyl jednotkových cen je na českém trhu jediná svého druhu. Mimořádným přínosem je zejména pro státní správu, jež se seznámí s běžnými cenami v dané oblasti analýzy, a zároveň bude mít právní jistotu u ÚOHS, soudu i veřejnosti, zda vypsala výběrové řízení v běžné cenové relaci. Stejně důležitá je cenová analýza i pro dodavatele: přehled a rozptyl cen pomůže s orientací v konkurenčních nabídkách. Díky seznamu ostatních dodavatelů a jejich obvyklých cen v různých oborech se dodavatel může rychle ujistit, že jeho cenová nabídka nebude ani příliš vysoká, ani zbytečně nízká.

Vzhledem k tomu, že je práce analyticky velice náročná, jsme systém připravovali dva roky. Zpracování konkrétní oblasti IT pozic pak trvalo dva měsíce. Obecnou infrastrukturu systému, který jsme vyvinuli, nyní používáme i na další oblasti: např. právní služby, stavební služby, hardware vybavení a software, zdravotnictví apod. Zpracování dalších oborů zabere méně času, než jsme věnovali IT oblasti, jelikož základní systém je hotový. U dalších oblastí nás čeká příprava analýza nové domény, příprava a přeučení umělé inteligence na vyhledávání klíčových slov i témat a další. Vytvoření dalších analýz bude už rychlejší. ,” dodává Michal Bláha.

Analýzy jsou dostupné od 49 000 Kč za rok. Pro více informací o dalších produktech (obsáhlejší verze PRO, licence, poskytnutí zdrojových dat apod.) a bezplatné ukázky reportů navštivte https://www.ceny.analyzy.hlidacstatu.cz.

Zajímavosti z analýz

Nejdražším dodavatelem s nejvyššími cenami u většiny profesí měla za rok 2020 s velkým náskokem společnost IBM Česká republika. Své služby dodávala státu 2,5x až 4,5x dráž, než byla obvyklá cena konkurenčních dodavatelů.

  • Průměrná cena analytiků od IBM byla 27 150 Kč s DPH za den (3 393 Kč za hodinu), u programátorů 18 634 Kč za den a projektoví manažeři 27 694 Kč za den.

  • V roce 2021 ceny u analytiků a architektů mírně stouply na 27 830 Kč za den, u ostatních profesí zůstaly podobné či o jednotky procent poklesly.

  • Obecně platí, že ceny pracovníků dodávaných společností IBM zůstaly stále o 180 – 230 % vyšší, než jsou obvyklé ceny ostatních dodavatelů. U největšího zákazníka IBM, tedy Finanční správy, odmítá IBM jednotkové ceny zveřejnit s odkazem na obchodní tajemství.

V roce 2021 pozici nejdražšího dodavatele státu převzala společnost Gordic spol. s.r.o., která s těsným rozdílem přeskočila IBM. V roce 2020 byl dodavatel Gordic na pátém místě žebříčku nejdražších dodavatelů.

Rekordní hodinovou sazbu jsme nalezli ve smlouvě mezi IBM Česká republika a Českou televizí, kde cena za hodinu rozvojových prací dle Katalogového listu (analýza, vývoj, projektové řízení, uživatelská podpora a školení) za pozici International Senior Expert je ve výši 9.053 Kč bez DPH za hodinu, což je 87 633 Kč s DPH za den.

V neobvyklé pozici jsou státní podniky NAKIT a SPCSS, které poskytují značné množství IT služeb resortu vnitra a financí, ale současně na tyto činnosti nakupují kapacity na komerčním trhu. Analýza jejich cen ukazuje, že s.p. poskytují IT služby resortům v cenách mírně vyšších, než je na trhu běžné (podle profese až o 40 % více, ale také téměř za polovinu. Např. NAKIT resortům poskytuje administrátory za výrazně výhodnějších podmínek než trh – za 63 % mediánové ceny).