Štítek: K-index

K-Index: České úřady zabodovaly

K-Index zanalyzoval hospodaření státu za minulý rok   Analytický nástroj K-Index z naší dílny analyzoval za rok 2021 přes 800 tisíc smluv v celkové hodnotě více než 3 000 miliard Kč, které státní úřady organizace a instituce uzavřely se soukromými subjekty. Nyní jsou k dispozici výsledky více jak 1000 největších státních úřadů za minulý rok. […]

Co je K-Index

K-Index (index klíčových rizik) je softwarový nástroj Hlídače státu, který na základě otevřených dat z Registru smluv analyzuje transparentnost úřadů a jejich hospodaření s veřejnými prostředky. Slouží jako srovnávací a hodnotící nástroj, který má za cíl zlepšit a kultivovat chování státních institucí. Pomocí dat z Registru smluv umí K–Index identifikovat riziková místa ve smluvních vztazích státu […]