gov.cz – cloud ve službách státu

Včera jsme uveřejnili, čistě pro informaci a bez jakéhokoliv dalšího komentáře, strukturu provozních nákladů portálu veřejné správy gov.cz.

Architektura celého portálu veřejné správy se tak vymyká dosavadním zvyklostem ve státní správě, že si to zaslouží alespoň malý komentář a srovnání.

Gov.cz je interně provozován jako sada microservices běžících převážně v Docker instancích, managovaných Kubernetes, a to vše běží – včetně testovacích a beta instancí v Azure cloudu. (doufám, že se mi podaří dohodnou zveřejnění podrobností celého řešení – není to tajné, bylo prezentováno v září 2018 na eGov konferenci v Mikulově)

Díky tomuto řešení je škálovatelnost řešení poměrně snadná a není potřeba předem investovat milióny (v případě státu obvykle desítky miliónů) do nákupu HW na nějakou budoucí, předpokládanou zátěž.

Provozní náklady gov.cz jsou 20 mil. Kč. 62% nákladů tvoří náklady na lidi, kteří provoz zajišťují. Samotný Azure cloud bude – dle předpokladů – stát 4.6 mil. Kč ročně při očekávaném nárůstu provozu.

Jen pořízení dodatečného HW pro EET stál více, než 2 roky provozu gov.cz

Veřejná zakázka na HW rozšíření infrastruktury IS ADIS kvůli EET byla vysoutěžena ve výši 153 mil. Kč. Dodávám byl z 99.5% HW společnosti IBM. GFŘ odmítá sdělit, jak velká část zakázky se týkala EET, podle položek zboží a našich informací šlo o nejméně 50 miliónů Kč. Tzn. že GFŘ nakoupila pouze HW kvůli EET (o samotném SW, SW licencích a supportu nemluvě) za více peněz, než stojí provoz celého gov.cz na 2 roky!

Jak jsou na tom jiné ICT systémy státu? Srovnání berte pouze orientačně, je složité a často nemožné v provozních nákladech odlišit náklady na HW, SW licence či další rozvoj systému. Ale i tak jsou rozdíly velmi překvapující.

Systém Investor Hlavní příjemci peněz Celkové roční náklady na provoz v Kč bez DPH
Portál veřejné správy gov.cz MV ČR NAKIT, Microsoft 20 077 578 Kč
(zdroj)
NEN nen.nipez.cz MMR TescoSW 62 417 741 Kč
(zdroj)
ISMS CRAB ÚZSVM SPCSS, IBM, Oracle, SAP 49 412 802 Kč
(zdroj)
ISMS celý, včetně ISMS CRAB ÚZSVM SPCSS, IBM, Oracle, SAP 250 840 349 Kč
(zdroj)
IS Zaměstnanost a nepojistné sociální dávky MPSV OK Systém 517 500 000 Kč
(zdroj)
Registr osob ČSÚ Adastra s.r.o.,  Asseco Central Europe, a.s., NESS Czech s.r.o., ICZ, a.s., 70 100 000 Kč
(zdroj: ČSÚ a eKlep)
EET GFŘ IBM 91 000 000 Kč
(zdroj)

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že cloudové řešení, vytvořené pro cloudové prostředí pomocí moderních prostředků, dokáže podstatným způsobem snížit náklady na provoz (a v reálu i vznik) ICT aplikace.

Současně sníží technickou závislost na dodavatelích (u nás typicky Oracle, IBM, SAP) a nutnost investovat do HW, který v reálu není většinu času a výkonu využit.

A pozor – šlo to i bez již několik let připravovaného GCloudu (státního cloudu), s využitím běžně dostupného komerčního cloudu. Z tohoto hlediska považuji gov.cz za příklad a vzor pro ostatní ICT systémy. Je to pozitivní, moderní a téměř ojedinělá – čest výjimkám – vlaštovka mezi ICT systémy státní správy.