Dopady koronavirové pandemie na ekonomiku: Jak chtějí parlamentní strany zvládnout krizi? 

Jak Chtějí Jednotlivé Parlamentní Strany Zvládnout Krizi A Zachránit českou Ekonomiku?

 

Epidemiologickou situaci v České republice řešíme velmi přísnou karanténou a zastavením velké části ekonomiky. To s sebou už nyní nese zásadní ekonomické problémy a pády firem. Lidé i podniky čelí výpadku příjmů, na které se nestihli připravit, a role státu je zcela samozřejmá: musí jim co nejrychleji a nejefektivněji podat pomocnou ruku. Zároveň se musí připravit na zásadně vyšší zátěž státního rozpočtu (nejen ve formě podpory nezaměstnanosti, sociálních dávek či nákupu zdravotnického materiálu).

 

Jak chtějí jednotlivé parlamentní strany zvládnout krizi a zachránit českou ekonomiku?

Tentokrát jsme se na Hlídači státu zaměřili na to, jaké ekonomické opatření jednotlivé strany navrhují. Informace jsme hledali na webových stránkách parlamentních stran, na jejich sociálních sítích a v monitoringu médií (období mezi 1. březnem a 2. dubnem 2020). Nečerpali jsme z videí ani audiozáznamů žádného typu. Jestliže strana navrhovala více verzí komplexních návrhů, pracujeme s posledním zveřejněným. Je nutné zdůraznit, že se jedná pouze o orientační přehled vytvořený z námi dohledaných informací.

 

 

Vláda ČR

 

Na úvod přidáváme i stručný přehled informací ze sociálních sítích a webových stránek Vlády ČR, Hnutí ANO a ČSSD (jakožto vládních stran).

 

Web a sociální sítě Vlády ČR

Webová stránka odkazuje především na aktuální informace o koronavirové pandemii, nouzovém stavu a opatřeních vlády. Další podstatnou část tvoří mediální výstupy premiéra a jednotlivých ministrů. Na Facebooku i Twitteru jsou pravidelně přidávány informace k výskytu koronaviru a aktuálním opatřením.

 

Web a sociální sítě Hnutí ANO

Web Hnutí ANO uvádí důležité informace o průběhu pandemie, opatřeních i mediálních výstupech ministrů. Mediální komunikace na sociálních sítích je prováděna zejména přes profily premiéra, jednotlivých ministrů či ministerstev. Posledním příspěvkem (k 5.3.) na facebookové stránce Hnutí ANO je sdílený příspěvek premiéra z 27.3. Oficiální twitterový účet strana neprovozuje.

 

Web a sociální sítě ČSSD

Titulní strana webu sociální demokracie je naplněna především mediálními výstupy ministrů. Stranický facebookový profil informuje průměrně jednou denně o novinkách souvisejících s ministerstvy a ministry za ČSSD. Obdobně tak twitterový účet. Co se týče obecných informací o průběhu pandemie a opatřeních, ty se na stranickém webu a sociálních sítích téměř nevyskytují.

 

Náš komentář:

Hledání návrhů na ekonomická opatření z pera vládních stran je poměrně složité. Informace jsou rozesety napříč webovými stránkami ministerstev, ale server vlada.cz, případně gov.cz, žádné oficiální přehledné shrnutí neposkytuje. Velmi přehledný seznam, a to napříč resorty, je dohledatelný (poměrně obtížně, ale i tak chválíme) na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Přehledné informace o opatřeních poskytuje také webová stránka Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

Hnutí ANO

 

Jedná se o dominantní vládní stranu. V podpoře ekonomiky má ANO přirozeně hlavní slovo, a to ve formě rozhodnutí vlády. Zde je stručný přehled již běžících podpor ekonomiky (aktualizovaný 2. dubna) z resortů Hnutí ANO i s odkazy na příslušné podrobnosti:

  

 

Odhadované náklady nejsou k dispozici, vláda jako celek předpokládá schodek rozpočtu ve výši 200 – 300 miliard Kč.

 

Dále vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu souhrnné tabulky a informační letáky, ve kterých uvádí jednotlivá opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům. Naleznete je ke stažení zde.

 

 

ČSSD

 

Sociální demokracie je minoritní vládní strana, která nemá v gesci hospodářské ministerstvo. Hlavní podpora tak vychází především z Ministerstva práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že se podílí na vládě, jsou opatření z pera ČSSD dohledatelná i na některých vládních sítích či sítích Hnutí ANO. 

 

 

Stejně jako u ANO platí, že odhadované náklady nejsou k dispozici. Vláda jako celek odhaduje schodek rozpočtu ve výši 200 – 300 miliard Kč.

 

 

Piráti

 

Piráti, třetí nejsilnější parlamentní strana, navrhuje následovná ekonomická opatření. Pro snadnější orientaci jsme je rozdělili do kategorií.

Aktualizace k 6. 4. 2020: Pětice stran PirátiODS, lidovci, TOP 09 a STAN nově požadují, aby příspěvek pro OSVČ byl namísto 25 000 Kč navrhovaných vládou nově 30 000 Kč. Po 30. dubnu by pak měly OSVČ dostávat 500 korun za každý další den. Dále chtějí, aby stát proplácel nájmy podnikatelům, kteří museli uzavřít provoz.

 

Obecné:

 • Prodloužit ošetřovné a rozšířit ho i na osoby samostatně výdělečně činné 
 • Poskytovat bezúročné půjčky i v menším objemu než 500 000 Kč
 • Podpořit kurzarbeit: zvýšit podíl státu na mzdových nákladech a zjednodušit byrokracii
 • Nemocenskou za lidi v karanténě musí hradit stát
 • Odložení třetí a čtvrté vlny EET do 1. ledna 2021
 • Klienty, kteří jinak řádně plní své povinnosti, v příštích minimálně třech měsících nepenalizovat za opožděné splátky hypoték
 • Slevu na poplatníka zvednout na 33 tisíc Kč, transformovat ji na bonus a tuto slevu umožnit vyplatit předem ve třech splátkách

 

OSVČ:

 • Jednorázový bonus pro OSVČ dle obratu na 60, 120 a 180 tisíc Kč
 • Odpustit osobám samostatně výdělečně činným, které jsou nyní bez příjmů, povinné odvody

 

Zaměstnavatelé:

 • Odlehčit zaměstnavatelům v zasažených odvětvích odpuštěním sociálních a daňových odvodů z práce za zaměstnance
 • Odlehčit zaměstnavatelům v zasažených odvětvích odpuštěním sociálních a daňových odvodů z práce za zaměstnance

 

Zemědělství / hospodářství:

 • Zrychlit doplacení doposud nevyplacených přímých plateb zemědělcům za rok 2019
 • Zrychlit vyplacení všech dalších schválených dotací a garantovat zrychlené proplacení momentálně administrovaných dotací
 • Garantovat vyplacení záloh na dotace, o které budou zemědělci žádat v letošním roce, a stanovit přesný termín, kdy k tomuto proplacení dojde (kvůli možnosti plánování)
 • Definovat a zajistit povinné procento potravin českého původu, které musí veřejné stravovací zařízení odebírat
 • Definovat a zajistit povinné procento potravin z ekologického zemědělství, které musí veřejné stravovací zařízení odebírat
 • Úleva pro pivovary v podobě odpuštění (popř. odložení na delší období) spotřební daně z neprodaného piva v období OD-DO a žádné sankce z prodlení s termíny

 

Školství:

 • Dočasně (po dobu uzavření škol) zajistit odbyt výrobců mléka, zapojených do programu v sociálních službách a dalších institucích 
 • Pozměnit program Ovoce a mléko do škol tak, aby když se vrátí děti do škol, byli do programu zapojeni výhradně dodavatelé české zeleniny a ovoce; Piráti navrhují, aby určité procento dodávek bylo z ekologického zemědělství
 • Vytvoření alternativního modelu dodávek ve spolupráci se školami, obcemi a neziskovými organizacemi

 

Odhadované náklady:

Náklady na navýšení daňové slevy a rozšíření okruhu příjemců odhadují na zhruba 50 až 60 miliard korun, přičemž až 35 miliard se pravděpodobně vrátí přes platby daní.

 

 

ODS

 

Občanská demokratická strana prezentuje proti krizi čtyřbodový plán „Čtyřlístek pro zvládnutí krize“. V ekonomické části navrhují tři druhy opatření:

 

Okamžitá opatření:

 • Mimořádná jednorázová dávka všem zaměstnancům postiženým současnou krizí ve výši (cca 15 000 Kč) (mimo poplatníky, kteří platí solidární přirážku)
 • Fyzické a právnické nemusí do konce roku splácet půjčky; dojde k jejich zmrazení včetně úroků
 • Mimořádná jednorázová kompenzace za propad příjmů všem OSVČ s maximálně 10 zaměstnanci ve stavu k 28. 2.2020 ve výši 30 tisíc korun
 • Odklad platby daně z příjmu – ministryně by měla prominout příslušenství daně, díky čemuž je možný posun termínu, a to ve chvíli, kdy ministryně zveřejní ve zpravodaji, že se promíjí pokuta a následný úrok, čímž fakticky dosáhne posunu termínů pro podání (vláda tento návrh již akceptovala)
 • Zrušení zálohy daně z příjmu do konce roku 2020 – ve chvíli takovéto mimořádné situace, která může likvidovat české podniky a podnikatele, není na místě jim zadržovat další peníze
 • Odklad plateb sociálního a zdravotního pojištění od mezd za 03/2020 po dobu uzavření škol, stavu nouze či jiných omezení ze strany vlády (resp. státu)
 • Zkrácení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 30, či dokonce 15 dnů (obdobný příklad, je nutné zařídit, aby čeští podnikatelé měli co nejdříve dostupnou hotovost, a není důvod pro to, aby v této chvíli stát zadržoval jejich peníze)
 • Odklad plateb DPH za měsíc březen a dále pro měsíční plátce, odklad plateb DPH za 1. kvartál pro čtvrtletní plátce a dále po dobu uzavření škol, stavu nouze či jiných omezení ze strany vlády (resp. státu)
 • Zdvojnásobení koeficientu pro odpočet úroků hypotéky z daně z příjmu
 • Dočasné zastavení vyplácení dividend do zahraničí

 

Snížení nákladů firem, OSVČ (nutno řešit ve stavu legislativní nouze):

 • Nárok na 30 tisíc korun od státu by měli mít všichni živnostníci
 • Proplácení prvních 14 dní nemocenské státem po dobu trvání stavu nouze
 • Prodloužení ošetřovného z 9 kalendářních dnů po celou dobu uzavření škol a školek pro zaměstnance i OSVČ
 • Navýšení ošetřovného na 80 % platu a navýšení věkové hranice ošetřovaného dítěte ze 13 na 15 let (předloženo v Poslanecké sněmovně 24. 3., návrh vládou zamítnut)
 • Zkrácení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 30, či dokonce 15 dní
 • Přerušení EET, nebo alespoň posunutí 3. a 4. vlny EET o 12 měsíců – lékaři, ale i živnostníci a firmy mají v tuto chvíli naprosto jiné starosti než zajišťovat EET (dle MF nebylo možné, nakonec k přerušení EET přistoupila alespoň na 3 měsíce, ODS předložila návrh na přerušení na 24 měsíců a zrušení 3. a 4. vlny, návrh vláda zamítla)
 • Odpuštění daně z příjmu pro OSVČ za rok 2020
 • Uzákonění kurzarbeit
 • Odpuštění platby sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ a jejich zaměstnance do konce roku 2020 (pro OSVČ předloženo v Poslanecké sněmovně 24. 3., návrh vládou zamítnut)
 • Odpuštění platby odvodů na sociální pojištění pro firmy, které udrží současný stav zaměstnanců

 

Střednědobá opatření (lze řešit standardní legislativní cestou):

 • Snížení sociálního pojištění zaměstnavatele pro částečné úvazky
 • Zvýšení základní slevy na poplatníka daně, popřípadě jiný daňový nástroj ve prospěch zvýšení čistých příjmů občanů tak, abychom neohrozili spotřební výdaje domácností
 • Snížení daně z příjmu právnických osob o 1 procentní bod
 • Snížení vedlejších nákladů práce prostřednictvím snížení odvodů na aktivní politiku zaměstnanosti na polovinu

 

Náklady ODS neuvádí.STAN

 

Starostové a nezávislí uvádějí ekonomická opatření ve třech rovinách: měnové nástroje, národní nástroje a nástroje na úrovni EU. Níže přikládáme také podrobnější opatření z pera STAN na podporu firem a živnostníků a zvláštní opatření pro tzv. pendlery.

 

Měnové nástroje:

 • Snížit úrokové sazby (po určitou dobu a pro určité subjekty poskytovat i bezúročné půjčky)
 • Zamezit přílišnému oslabení koruny s využitím devizových rezerv (operace na finančních trzích)
 • Aktivovat zisk ČNB ve výši 60 mld. Kč na podpůrná opatření

 

Národní nástroje:

 • Úlevy pro zaměstnance a OSVČ: ošetřovné, odklad záloh na sociální a zdravotní poj., kompenzace příjmů po dobu 3 měsíců
 • Úlevy pro zaměstnavatele: zrušení odvodů soc. pojištění do konce roku, odložení platby daně z příjmů, odklad splátek úvěrů a leasingu o půl roku
 • Snížit DPH na 15 %
 • Posunout splátku daně z nemovitosti z 31. 5. na 31. 8.
 • Bezúročné úvěry se státní zárukou
 • Přechodně zmírnit zákon o zadávání veřejných zakázek
 • Posílit roli Českomoravské záruční a úvěrové banky: centrální místo pro alokaci peněz a zároveň jediné místo, kde lze o ně žádat

 

Nástroje na úrovní EU:

 • Přehodnotit rozpočet EU na 2021 a 2022, přeskupit peníze kapitol – dát je na potřebné projekty spojené s odstraňováním důsledků pandemie, ostatní zrušit jako neprioritní

 

Kroky na podporu malých podniků a živnostníků – kurzarbeit:

 • Podpora navrženého vládního návrhu kurzarbeitu
 • Příspěvek ve výši 80 % superhrubé mzdy u přímo dotčených podniků (platí pro velké podniky s obratem nad 50 milionů Kč)
 • Příspěvek ve výši 60 % superhrubé mzdy u nepřímo dotčených podniků (platí pro velké podniky s obratem nad 50 milionů Kč)
 • STAN navrhuje dále platnost po dobu nouzového stavu + 1 měsíc 
 • Příspěvek ve výši 100 % pro přímo dotčené podniky (platí pro malé a střední podniky s obratem do 50 milionů Kč)
 • Příspěvek ve výši 80 % pro nepřímo dotčené podniky (platí pro malé a střední podniky s obratem do 50 milionů Kč)

 

Finanční podpora OSVČ:

 • Zavedení klouzavé podpory: jednorázový příspěvek ve výši 25 000 Kč navrhuje STAN přeměnit na klouzavou podporu ve výši 5 000 Kč za každých započatých 10 dní stavu, kdy je provozovna uzavřena z důvodu vládního nařízení
 • Zavedení klouzavé podpory: STAN požaduje vypustit podmínku, podle níž má nárok na příspěvek pouze ten, jehož tržby v prvních 3 měsících roku 2020 klesly oproti stejnému období loni o 10 %
 • Příspěvek na fixní náklady: pro přímo dotčené provozy, kdy je provozovna uzavřena z důvodů vládního nařízení příspěvek na fixní náklady ve výši 100 %
 • Příspěvek na fixní náklady: pro gastronomické služby 50 % průměrných fixních nákladů připadajících na dobu uzavření provozovny 
 • Příspěvek na fixní náklady: pro OSVČ uplatňující paušál se neuplatní žádný příspěvek na fixní náklady

 

Návrhy pro tzv. pendlery:

 • Tzv. klouzavá podpora pro živnostníky: tzn. pomoc ve výši 5 tisíc korun za každých započatých 10 dní stavu, kdy vláda omezuje provozování jejich živností.
 • Pro pendlerky matky samoživitelky podmínky stejné jako pro pendlery ve skupině A (Skupina A: Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému, pracovníci chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii – platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem)
 • Pro pendlery rodiče dětí do 3 let podmínky stejné jako pro pendlery ve skupině A
 • Umožnit pendlerům ze závažných důvodů přijet ze zahraničí i dříve než po uplynutí povinného turnusu, aniž by byl ohrožen jejich status pendlera (závažné důvody jako například nemoc rodinných příslušníků, úmrtí v rodině, odstranění rozsáhlých škod na majetku doma apod.); za současných podmínek pendler, který povinný turnus ze závažných důvodů nedodrží a o status pendlera tím přijde, ztratí zcela možnost vycestovat a nastoupit do svého zaměstnání
 • Umožnit pendlerům v době karantény opustit ČR po přímé trase bydliště – hranice (pokud například po víkendu v domácí karanténě pendler vycestuje přímou trasou ve svém autě do zahraničí, nemůže tím ohrozit zdraví obyvatel ČR); navíc se tímto opatřením vyřeší problém nyní nevyjasněného proplácení nemocenské po dobu této karantény
 • Pro pendlery, kteří doložitelně pracují v režimu “Kurzarbeit” (zkrácená pracovní doba/pracovní týden), zavedení režimu jednoho výjezdu tam i zpět 1x týdně bez určení dne přechodu s tím, že při pobytu na území ČR budou pracovníci dodržovat karanténní opatření; v režimu „Kurzarbeit“ bývá práce například pouze 2 dny v týdnu, za současného stavu by byl v tomto případě pracovník na „Kurzarbeit“ v zahraničí 21 dní a odpracoval by pouhých 6 dní
 • Zkrácení povinného turnusu v zahraničí na 5 dní, za dodržení podmínek karantény
 • Možnost zkrácení 14denní karantény na 7 dní za podmínky negativního testu COVID-19
 • Možnost zařazení pendlerů a jejich rodin do karanténního systému, ve kterém by cestovali pouze do práce a jinak by během pobytu v ČR byli v karanténě (k zajištění této karantény, kde by musela být celá rodina, by se mohlo využít tzv. “chytré karantény”, do které by se pendleři povinně zapojili; přesné podmínky a parametry tzv. „chytré karantény“ nejsou nyní veřejně dostupné a bylo by potřebné o nich jednat)
 • Je nutné, aby vláda ČR nebo příslušné úřady vyjednaly přesné podmínky způsobu proplácení náhrad za dobu povinné karantény se zástupci německé a rakouské strany – v současné době není známo a jasno, kdo a jakým způsobem bude tyto náklady hradit

 

Náklady STAN neuvádí.

 

 

SPD

 

Svoboda a přímá demokracie navrhuje následující:

 

 • Ukončení nepotřebných armádních nákupů 
 • Ukončení inkluze
 • Konec zneužívání dávek nepřizpůsobivými
 • Navrácení vojáků z Afghánistánu
 • Ukončení financování politických neziskových organizací
 • Zdanění vyvádění dividend
 • Omezení plateb za předraženou elektřinu tzv. solárním baronům atd.

 

SPD podpořilo na jednání Sněmovny návrhy vlády směřující k řešení naléhavých problémů v souvislosti s pandemií.

 

Náklady SPD neuvádí.

 

 

TOP09

 

Z ekonomická opatření TOP 09 uvádí následující:

 

 • Příspěvek pro OSVČ bez zaměstnanců ve výši 45 tisíc korun rozložený do tří měsíčních dávek (březen–květen)
 • Odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance na rok a následné snížení odvodů na polovinu po dobu jednoho roku, obdobně u živnostníků
 • Odložit platbu daně z příjmu za rok 2019 pro živnostníky, malé a střední podnikatele k 31. 12. 2020 a následné rozložení do dvanácti měsíčních splátek
 • Okamžitou vratku odvedené daně ve výši 10 % jako podporu pro zvládnutí krize
 • Zároveň zrušit zálohy daně z příjmu v roce 2020 (pro OSVČ odložit platby záloh obdobně)
 • Stát bude platit nemocenskou (i tu která nesouvisí s koronavirem) od prvního dne po přechodnou dobu jednoho roku
 • Odložení odvodu DPH za prokazatelně nezaplacené faktury
 • Odpuštění nájmů podnikatelům v prostorách měst, obcí a jiných státních institucí po dobu tří měsíců
 • Odklad splátek úvěrů a hypoték pro OSVČ, malé a střední podniky minimálně o tři měsíce. (prodlouží se splácení úvěru)
 • Odložení plateb za energie o tři měsíce a následné rozložit platbu do dvanácti měsíčních splátek
 • Zvýšit míru tolerance státní správy vůči opožděným platbám a penále daňových nedoplatků
 • Neprodlužovat lhůtu pro vracení odpočtů na DPH na 45 dní

 

Náklady TOP 09 neuvádí.

 

 

KDU-ČSL

 

Lidovci navrhují tyto ekonomická opatření:

 

 • KDU-ČSL požaduje úpravu parametrů v rámci úvěrových programů COVID I a COVID II.; dále aby splatnost u programu COVID I byla dva roky
 • Stát by měl odpustit v letošním roce silniční daň
 • Zvýšení ošetřovného z 60 % vyměřovacího základu alespoň na 80 % rámci ošetřovného lidi co pracují na DPP, DPČ, OSVČ a rodiče, kteří mají děti pod 6 let

 

Krátkodobá opatření:

Úprava parametrů ošetřovného:

 • zaměstnanci: návrh na navýšení ošetřovného na 80 %, resp. v druhé verzi 100% denního vyměřovacího základu, a to zpětně od vyhlášení mimořádných opatření
 • neomezené střídání oprávněných osob v péči o děti, či další potřebné osoby (oprávněné osoby se rozšiřují i o prarodiče a sourozence, kteří nesdílí společnou domácnost s pečovanou osobou)
 • vojáci: vládní návrh přiznává ošetřovné, resp. služební volno až do 13 let věku dítěte i policistům, hasičům, apod., opomíjí ale vojáky z povolání, návrh lidovců to napravuje
 • děti závislé na péči jiné osoby: vládní návrh přiznává ošetřovné v případě péče o osobu, která byla v uzavřeném pečovatelském zařízení, ale opomíjí postižené děti starší 13 let, kterým zavřeli školu a potřebují péči; návrh lidovců přiznává ošetřovné i v případě péče o ně
 • zaměstnanci na DPP a DPČ: ze zákona je jim ošetřovné odepřeno, lidovci chtějí přiznávání po dobu mimořádných opatření i jim, a to zpětně, pokud si platí nemocenské pojištění (povinně při měsíčním výdělku 3000 u DPP, 10.000 u DPČ)
 • OSVČ: podpora původního vládního návrhu, návrh na změnu výši příspěvku na 770 Kč namísto 424 Kč a příslušný úřad na Českou správu sociálního zabezpečení oproti Úřadu práce.
 • umožnit ošetřovné i pro rodiče, kteří mají děti pod 6 let věku a chtějí s ním být z preventivních důvodů doma

 

Další krátkodobá opatření:

 • Ihned masivně podpořit domácí výrobu ochranných prostředků z nanotechnologií, tyto aktivity podporovat a synergicky koordinovat
 • Proplácení prvních 14 dní nemocenské státem po dobu trvání stavu nouze
 • Odklad plateb sociálního a zdravotního pojištění po dobu stavu nouze plus minimálně další tří měsíce
 • Zrušení zálohy daně z příjmu do konce roku 2020 především pak pro OSVČ, malé a střední podniky
 • Posunutí 3. a 4. vlny EET až od 1.1. 2022
 • Odpuštění daně z příjmu pro OSVČ za rok 2020
 • Zavedení „kurzarbeit“
 • Zjednodušení úvěrového programu COVID, bezúročný úvěr pro OSVČ pro malé a střední firmy od 200 tis; doba splácení až 5 let, s odkladem splácení až 24 měsíců; umožnit výplatu prvních finančních prostředků do konce dubna
 • Odpuštění platby sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ a jejich zaměstnance po dobu nouzového stavu plus 3 měsíce pro odvětví přímo zasažená či výrazně dotčena
 • Podpora odložení plateb obecně, v principu toto navrhuje již vláda v rámci svých opatření

 

Střednědobá opatření (nutné realizovat v průběhu dubna):

 • ČNB musí snížit úrokovou sazbu ještě o 0,5%
 • Ponechání dividendy z minulých let v ČR, ČNB může s komerčními bankami diskutovat o rozdělení dividendy (podobný postup zde byl i za ekonomické krize 2008)
 • Dividendy firem ponechat v ČR, zde by vláda měl jednat s klíčovými subjekty a nabídnout jim zajímavé investiční nabídky
 • Zisk ze správy devizových rezerv, převést do státního rozpočtu a využít pro restart ekonomiky
 • Odklad splácení úvěrů, ČNB by měla jednat s komerčními bankami, zmírnit vůči nim regulační pravidla, současná odkladová opatření nebudou stačit
 • Mzdové náhrady pro živnostníky, malé a střední firmy, ošetřovné nestačí, pro nejvíce zasažené obory je třeba přímá finanční pomoc
 • Revize pracovního trhu, vláda by měla ve spolupráci se zaměstnavateli a odbory provést revizi pracovního trhu, v některých profesích nám masivně na několik měsíců odejdou pracovníci, zde bychom měli hledat cesty, jak velmi rychle restrukturalizovat náš pracovní trh
 • Upravit zákon o investičních pobídkách, podpořit nejen investice velkých firem v ČR a zabránění odvodu dividend, ale také podpořit nově začínající podnikatelé, kteří budou zahajovat poprvé své podnikání, například odpuštěním odvodů a platby daně
 • Ochrana spotřebitelů proti “šmejdům”, právě v této době začíná růst aktivita různého podvodného jednání, stát by měl ve spolupráci se svými dozorovými orgány hledat maximální nástroje, jak takovému jednání zabránit a chránit své občany

 

 

KSČM

 

V případě KSČM se nám nepodařilo dohledat návrhy na jednom místě, přikládáme tedy alespoň výběr z příspěvků na sociálních sítích:  

 

 • Pozastavení plateb za mýto nebo alespoň prodloužit splatnost faktur za toto zpoplatnění
 • Odvádět zálohy či platby za DPH pouze z proplacených faktur

 

 

Trikolóra

 

Pro zajímavost přikládáme také seznam ekonomických opatření navržených hnutím Trikolóra:

 

Daňová opatření: 

Zrušení daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky (sdílená daň), a to následovně: 

 • zrušit povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podle paragrafu 7, Zákona o daních z příjmu, č. 586/1992 Sb. za rok 2019
 • v návaznosti na to zrušit placení případných záloh pro živnostníky za rok 2020 

 

Trikolóra uvádí v této souvislosti rovněž dopad na státní rozpočet, a to následovně: Dopad na státní rozpočet se dá odhadovat ve výši celkového plánovaného příjmu pro rok 2020, tj. cca 6,5 mld. Kč minus 0,89 mld. Kč, které již za leden a únor byly vybrány, tedy 5,61 mld. Kč. Dopad na ostatní součásti veřejných rozpočtů se dá odhadovat ve výši celkového příjmu pro rok 2020, tj. 8 mld. Kč mínus 1,09 mld. Kč, které již za leden a únor byly vybrány, tedy 6,91 mld. Kč. Obdobné opatření přijmout i pro rok 2021. Očekávaný dopad na veřejné rozpočty v roce 2021 cca 8 mld. Kč.  • Snížit sníženou sazbu DPH z 15 % na 10 % k okamžiku účinnosti novely zákona o DPH č. 235/2004, Sb. nejméně do konce roku 2021
  • Očekávaný dopad pro rok 2021: 20-25 mld. Kč 

 

 • Zrušit doplatek daně z příjmu právnických osob již za rok 2019 u společností do ročního obratu 10 mil. Kč
 • Zrušit zálohy na daň z příjmu právnických osob nejméně pro zdaňovací období roku 2020 u společností do ročního obratu 10 mil. Kč
 • Zkrátit dobu na vrácení DPH ze současných 30 dnů na 10 dnů s okamžitou platností, nejméně do konce roku 2020 (stát nemá důvod zadržovat peníze podnikatelů, kteří je nezbytně potřebují pro svou činnost, a to obzvláště v době, kdy se jim razantně snížily příjmy)
 • Zachovat dobu na vrácení DPH v současné délce 30 dnů pro rok 2021 i další roky
 • Zvýšit možnost daňových odpisů u první skupiny (odpisy na 3 roky), u druhé skupiny (odpisy na 5 let), tím se zkrátí u obou skupin o jeden rok, a tím zůstane více finančních prostředků podnikatelům

 

Další:

 • EET: zrušit zavedení třetí a čtvrté vlny EET ve zkráceném legislativním řízení
 • Emisní povolenky: zrušit povinnost platby emisních povolenek 
 • Automobilový průmysl: zrušení již přijatých opatření Evropskou unií v rámci prosazování elektromobility, které by bezesporu vedlo k vážnému selhání hospodářství České republiky vzhledem k rozsahu automobilového průmyslu
 • Posunutí realizace dalších opatření v oblasti takzvaného “klimatického náboženství“ až šílenství
 • Měnová politika: nepřijmout připravovanou novelu zákona o ČNB, která nadměrně zvyšuje restrikce a zásahy ČNB do finančního sektoru, což povede mimo jiné ke ztížení podmínek pro získání hypoték, apod.
 • Trikolóra doporučuje další snížení úrokových sazeb do konce března 2020 o 0,25 – 0,50 bazických bodů na 1,25 až 1,50 % u reposazby