Ministerstvo zdravotnictví riskuje neplatnost objednávek na ochranné pomůcky

Screencapture Hlidacstatu Cz Hledat 2020 04 26 12 34 02 1 1024x718

Od března sledujeme nákupy ochranných pomůcek, zejména respirátorů, jednotlivými úřady.

Náš první článek o nákupu respirátorů z 22. března 2020

Po celou dobu jsme aktivně komunikovali s hlavními objednateli, především s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví. Každé ministerstvo mělo zcela rozdílný přístup k poskytování informací.

Otevřené Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra od března otevřeně, pravidelně a podrobně poskytuje informace o provedených nákupech, bohužel zatím pouze na požádání.

Po našem upozornění začalo Ministerstvo vnitra dokonce jednotlivé objednávky a smlouvy vkládat do registru smluv (odkaz ukazuje pouze jejich část) a nyní jich tam drtivá většina je.

Tajuplné Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zvolilo zcela odlišnou „taktiku“. V březnu informace o objednávkách odmítalo zveřejnit, s různými absurdními důvody. Počátkem dubna uveřejnilo první seznam objednávek na webu a ten příležitostně aktualizuje. A dále odmítá zveřejnit samotné objednávky anebo je dát do registru smluv.

Stejně jako Ministerstvo vnitra jsme i Ministerstvo zdravotnictví opakovaně upozorňovali na nutnost objednávky a smlouvy zveřejnit v registru smluv.

V normálním stavu platí uzavřené smlouvy (a je možné je plnit) až po uveřejnění v registru smluv.
A je zde několik velmi omezených výjimek, které tuto podmínku nemusí splnit a mohou realizovat obsah smlouvy před uveřejněním do registru smluv (typicky třeba akutní objednávky léků, orgány k transplantaci apod.). U takových smluv musí být tyto vloženy do registru smluv do 30 dnů.

V nouzovém stavu se – zjednodušeně řečeno – všechny objednávky mohou považovat za nouzové a platí „nouzový režim z normálního stavu“. Tzn. všechny smlouvy jsou v obdobné výjimce, tzn. že se mohou plnit ihned, ale podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv musí být do 30 dnů od uzavření v registru.

Na nesplnění této zákonné povinnosti není uložena sankce.

Právní názor Hlídače státu

Minulý týden jsme znovu zkontrolovali smlouvy Ministerstva zdravotnictví v registru smluv a prakticky všechny – ministerstvem zveřejněné – tam chybí. Rychlý součet ukazuje, že jich v registru chybí nejméně sto padesát v celkové hodnotě 1,9 miliardy korun.

Ministerstvo situaci vnímá, ale vzhledem k přetížení úřadu koronavirovou epidemií na 30denní termín rezignují, vědomě zákon poruší a smlouvy do registru smluv vloží do 3 měsíců od jejich uzavření.

Uvedené zákonné ustanovení (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv s 30denní lhůtou, pozn. HS) je nutné vykládat ve spojení s ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Smyslem tohoto zákona je zveřejnění smluv a objednávek a k tomu dojde ve lhůtě pro zachování platnosti této smlouvy (3 měsíce) stanovené tímto zákonem. Administrace zveřejnění, zejména posílání Ministerstvu vnitra, je v současné době s ohledem na krizovou situaci ztíženo, zaměstnanci odpovědní za tyto věci vyřizují urgentní úkoly související potřebou bezodkladného řešení. Technické zpracování smluvních dokumentů je časově rozsáhlé a bude provedeno po zklidnění situace tak, aby byla lhůta tří měsíců dodržena.

24. dubna 2020, ředitelka odboru komunikace s veřejností Ing. Gabriela Štěpanyová

Pokud si říkáte, proč paní Štěpanyová mluví o 3 měsících, pak odkazuje na nejdůležitější odstavec zákona o registru smluv: pokud smlouva není vložena do registru smluv do 3 měsíců od podpisu, pak je zrušena, resp. nikdy platit nezačala.

(1) Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Zákon o registru smluv, § 7 Zrušení smlouvy odst. 1)

Je to pragmatické uvažování a rozhodnutí, které jsme plně chápali začátkem dubna, v době největší zátěže na úřady. O 3 týdny později už tento argument za relevantní považovat nemůžeme.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před čtyřmi dny oznámil, že k poslednímu dubnu ukončuje centrální nákup pomůcek a další zásobování bude prováděno z vybudovaných zásob.

https://twitter.com/adamvojtechano/status/1253439829603385346

Doufáme tedy, že Ministerstvo zdravotnictví nebude uveřejnění objednávek nechávat na poslední chvíli, nebude zvyšovat riziko neplatnosti smluv a zejména nebude prohlubovat nedůvěru a množství otázek, které se v médiích ohledně těchto objednávek objevují.

[1] Roušky a respirátory od Respilonu teď ministerstvo nechce.
[2] Prezident NKÚ Kala: Podezřelé nákupy z nouzového stavu prověříme
[3] 18 exekucí a bydliště na úřadě, firma prodala ministerstvu respirátory za 310 milionů