3. Všechny informace centrálních úřadů na jednom místě

Quote 9

 

V současné době v České republice neexistuje jednotné uspořádání informací o fungování státu na jednom místě. Jestliže občan hledá pokyny k řešení životních situací, informace k vydaným vyhláškám, úřední hodiny jednotlivých úřadů nebo kontaktní údaje, musí hledat přímo na portálech jednotlivých úřadů. Obdobné typy informací jsou na každém z těchto webů uloženy na jiných místech, pokaždé v jiné designu a struktuře, navíc bez jednotného vyhledávání.

 

 

Je zcela nezbytné, aby obecné informace o fungování centrálních úřadů a jejich podřízených organizací, (např. Finanční ředitelství, Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení atd.), byly soustředěny na jedné informační stránce. Tou by měla být na „homepage“ ČR, aby fungovala jako přehledný rozcestník pro všechny občanské záležitosti. 

 

Nutnou podmínkou je jednotná forma, jednoduchý a srozumitelný jazyk, a především stejná logika uspořádání informací.

 

Zároveň s jednotnou informační stránkou odpadá nutnost uvádět tyto informace na samotných webech ministerstev. 

V ideálním případě, jak to funguje v mnoha jiných zemích, by resorty ani neměly mít vlastní stránky tak, jak je známe u nás. Veškeré potřebné a důležité informace jsou shromážděny na centrálním místě a na webech ministerstev se publikují maximálně právní a velmi specifické detaily určené pro odborníky či jiné státní úřady. 

 

Skvělý případem může být Velká Británie, kde server gov.uk shromažďuje přehledně a srozumitelně důležité informace ze všech ministerstev (kterých má přibližně čtyřicet). Hlavní zásadou fungování tohoto serveru je, že informace nejsou řazeny podle jednotlivých resortů, nýbrž podle témat, životních situací občanů a firem. Občané nemusí vůbec zjišťovat, co je v gesci kterých ministerstev. Prostě se snaží vyřešit svůj problém a k tomu nepotřebuje vědět, na jakém úřadě musí požádat nebo kam poslat žádost. 

 

Stát tu musí být pro občana, ne občan pro stát.Napadá vás, co dalšího by pomohlo lepšímu fungování českého státu? Dejte nám vědět!