“Téměř” závěrečný účet za respirátory

5,5 4

Jak jistě víte, prakticky od začátku vyhlášení nouzového stavu jsme se věnovali monitorováním toho, čemu se u nás začalo říkat “divoký trh s respirátory”. Že se jedná skutečně o divoký trh potvrzuje nejen to, co lze vyčíst z Registru smluv, ale i z tuzemských médií. A že toho není málo! Podezření na závažná pochybení ze strany státu už zaznamenal i ten nejpovolanější – Nejvyšší kontrolní úřad. Podle serveru Hlídacípes.org, iHned nebo ČT24 se bude NKÚ nákupy ministerstev podrobně zabývat.

Již víme, jací jsou někteří dodavatelé Ministerstev vnitra i zdravotnictví zásobující pracovníky první linie. Víme například i to, který kraj diplomaticky přešlápl, když chtěl zásobit své distribuční místo pomůckami ze zahraničí. Nebo třeba i to, jak na některé tuzemské výrobce ochranných pomůcek po navýšení výrobních kapacit pro uspokojení nestandardní poptávky dolehla nemilosrdná paže finančního úřadu. 

My nejsme investigativci, abychom jednotlivé uskutečněné nebo přislíbené obchody s respirátory rozebírali do nejmenší detailů (to už udělala například veřejnoprávní televize ve své reportáži z cyklu Reportéři ČT). V čem se ovšem vyznáme velmi dobře, jsou čísla. Porovnali jsme množství i typy respirátorů, a především finance, které tečou mezi ministerstvy, kraji, statutárními městy, zdravotnickými nebo sociálními zařízeními na straně jedné a výrobci, dodavateli, obchodníky a nejrůznějšími zprostředkovateli na straně druhé.

A kdo jsou všichni ti prodávající či darující, kterých jsme napočítali přes 370? Z veřejně dostupných zdrojů jsme zjistili, že můžeme dodavatele rozdělit do několika kategorií:

  1. Dodavatelé OOP (osobních ochranných prostředků), zdravotnického materiálu a spotřebního zboží. Tedy subjekty, které pouze pružně zareagovaly na zvýšenou poptávku svého obvyklého sortimentu.
  2. Subjekty, které tento druh ochranných prostředků používají pro výkon své práce a své zásoby nabídly k prodeji (někde i proto, že nemohou svou činnost dočasně vykonávat).
  3. Obchodníci (většinou dovozci spotřební elektroniky z Asie), kteří využili svých kontaktů na zahraniční dodavatele a doplnili své portfolio o respirátory, roušky a další OOP.
  4. Nadace, spolky, sdružení nebo česká zastoupení zahraničních firem = dárci.
  5. Další, které spojuje jen to, že nikdy nepatřili do výše zmíněných kategorií.

Ty nejzákladnější informace o konkrétních dodavatelích, kteří nespadají do první kategorie, jsme co nejstručněji vypsali do přehledné tabulky.

Ministerstva

Pojďme se nejprve podívat na dvě ministerstva, která od úvodu koronavirové krize převzala úlohu centrálního zásobovače a distributora OOP – na Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra. Stručně jsme to shrnuli v článku Ministerstvo zdravotnictví riskuje neplatnost objednávek na ochranné pomůcky. Podívali jsme se, jak jsou na tom s publikováním do Registru smluv obě ministerstva nyní (k včerejšímu datu) a můžeme potvrdit, že se toho stále moc nezměnilo. Vnitro postupně zveřejňuje smlouvy dle učiněných objednávek bez výraznějšího zdržení, ovšem Zdravotnictví si dává opravdu velmi načas. 

Tabulka objednávek resortu ministra Vojtěcha dává v součtu cifru blížící se 3 mld Kč včetně DPH, ale v registru nacházíme smlouvy jen za 1,26 mld Kč. Porovnáme-li data objednávek a jejich publikaci v řádném termínu (což je nejpozději do 30. dne od podpisu), měly by být v RS již smlouvy v celkové hodnotě minimálně za 2,68 mld z nichž je jich zatím zveřejněno jen za 0,4 mld včetně DPH! 


Konkrétní čísla za obě ministerstva zveřejněná v rámci Registru smluv jsme vypíchli zde:

filtrační třída počet kusů nejnižší cena/ks nejvyšší cena/ks průměrná cena/ks
FFP1 13 355 59,29 Kč 471,90 Kč 247,65 Kč
FFP2 51 031 523 8,74 Kč 1 047,86 Kč 142,86 Kč
FFP3 12 153 988 101,16 Kč 423,50 Kč 224,65 Kč

Pokud se podíváme, jak nakupovala jednotlivá ministerstva, zjistíme, že vnitro objednávalo v obřím množství nejpoužívanější respirátory vyšší filtrační třídy (FFP2), zatímco Ministerstvo zdravotnictví kupovalo v masivních počtech respirátory slibující tu nejvyšší možnou ochranu (FFP3). Mimochodem, z dat uzavření jednotlivých smluv jsme například zjistili, že nejživelněji se uzavíraly obchody s oběma ministerstvy v období od 12. – 19. března. Šlo konkrétně o 47 smluv v celkové hodnotě 1 639 442 344,00 Kč. 


Ministerstvo vnitra
počet kusů nejnižší cena/ks nejvyšší cena/ks průměrná cena/ks
FFP1 2 355 59,29 Kč 211,75 Kč 135,52 Kč
FFP2 50 756 523 8,74 Kč 319,00 Kč 106,61 Kč
FFP3 5 688 127,85 Kč 422,29 Kč 235,65 Kč
Ministerstvo zdravotnictví počet kusů nejnižší cena/ks nejvyšší cena/ks průměrná cena/ks
FFP1 11 000 471,90 Kč 471,90 Kč 471,90 Kč
FFP2 275 000 169,40 Kč 1 047,86 Kč 360,34 Kč
FFP3 12 148 300 101,16 Kč 423,50 Kč 219,15 Kč

Jak je patrné z těchto údajů, Ministerstvo zdravotnictví mělo u podpisů smluv s některými dodavateli nejspíš zcela jiné priority než je cena. To, že například Vnitro zvládlo zakoupit “dvojky” za necelých 10 Kč za kus a Zdravotnictví za více než stonásobek je něco, co nás praštilo do očí.

Dokážeme pochopit, že v tomto konkrétním případě pravděpodobně mohlo cenu pro Vnitro srazit nadstandardní množství, které činilo 12 milionů kusů a dodavatel z Číny. Avšak co donutilo Zdravotnictví učinit objednávku na 9 tis. kusů při ceně 1 047,86 Kč/ks moc nechápeme, především proto, že ještě týž den podepsalo objednávku na 36 tis. kusů respirátorů stejné filtrační třídy za 197,23 Kč/ks.  

A jak to víme? Prošli jsme pečlivě každou zveřejněnou smlouvu těchto ministerstev a porovnali je. Do 15. května jsme si takto posvítili celkově na 75 smluv respirátory jež po sečtení uváděly celkovou sumu 4 679 688 119,53 Kč. Pokud se podíváte na tuto částku a na sumu, kterou chce utratit Vláda za nyní avizované nové nákupy pro SSHR, je evidentní, že zkušenost s nouzovými nákupy je užitečnou lekcí.

 Je třeba uvést, že všechna zde zmíněná čísla pocházejí vždy z dokumentů zveřejněných v Registru smluv a tedy z toho, co je (ať už je podoba smlouvy jakákoliv) černé na bílém a to v období od 3. března do 15. května 2020 včetně. V některých případech jde o potvrzenou objednávku, jinde o rámcovou smlouvu na konkrétní období a množství, a konečně i o kupní smlouvy se všemi náležitostmi. Ne všechny dokumenty ale zmiňovaly přesnou částku za kus. Někde například pouze velmi vágně uvedly obecný popis pomůcky (např. bez udání filtrační třídy). Byla-li známa cena za kus u daru nebo bezúplatného převodu, zahrnuli jsme ji pro úplnost do našich přehledů (obvykle jen velmi mírně převyšovala průměrnou cenu). Veškeré údaje jsou platné ke dni 15. 5. 2020. Zde uvedené průměrné ceny za kus jsou vypočteny ze všech nám známých cen s DPH za kus.

Kraje

A jak nakupovaly jednotlivé kraje? Zcela zjevně nečekaly na centrální distribuci z jednotlivých ministerstev a pustily se do objednávání svými vlastními silami.

filtrační třída počet kusů nejnižší cena/ks nejvyšší cena/ks průměrná cena/ks
FFP1 8 905 37,96 Kč 302,50 Kč 213,92 Kč
FFP2 2 490 510 38,72 Kč 380,00 Kč 126,32 Kč
FFP3 169 400 54,45 Kč 423,50 Kč 259,21 Kč

Kdo nakoupil nejlevnější (dle typu) a kdo nejdražší respirátory? Nejlevněji zvládl nakoupit nejpoužívanější respirátory filtrační třídy FFP2 Karlovarský kraj, který triumfoval i v případě FFP1. A s rekordně nízkou cenou za respirátor FFP3 překonal Kraj Vysočina všech zbývajících 13 krajů včetně obou ministerstev! Naopak nejdráže nakupoval Královéhradecký kraj v případě FFP1. FFP2 za uvedených 380 Kč/ks objednal Moravskoslezský kraj. Za shodnou nejvyšší cenu vůbec (423,50 Kč/ks) nakoupily FFP3 kraje Středočeský a Zlínský. Mimochodem je to stejná cena, za jakou nakoupilo “trojky” i Ministerstvo zdravotnictví.

Souhrnná čísla z publikovaných smluv v Registru za všechny kraje jsme pro zajímavost doplnili o údaj o počtu obyvatel (zdroj Wikipedia, za rok 2019) a seřadili dle celkové zasmluvněné hodnoty.

Kraj ČR počet respirátorů(součet všech tříd) celková hodnota (dle smluv) počet obyvatel (2019)
Hlavní město Praha 871 000 93 768 950,00 Kč 1 309 000
Středočeský 187 000 43 192 607,70 Kč 1 369 000
Ústecký 260 000 37 338 180,00 Kč 821 000
Jihočeský 214 000 35 242 460,00 Kč 642 000
Královéhradecký 318 700 33 930 506,00 Kč 551 000
Plzeňský 166 905 25 346 991,45 Kč 585 000
Olomoucký 217 900 20 834 990,00 Kč 633 000
Kraj Vysočina 240 500 18 506 950,00 Kč 509 000
Moravskoslezský 98 900 13 489 123,00 Kč 1 203 000
Karlovarský 133 050 13 292 851,00 Kč 295 000
Jihomoravský 114 000 12 350 047,03 Kč 1 189 000
Pardubický 87 560 6 388 461,20 Kč 520 000
Zlínský 13 300 2 970 550,00 Kč 583 000
Liberecký 3 000 674 378,98 Kč 442 000
Celkem 2 925 815 357 327 046,36 Kč  

K uvedeným cifrám je ale nutno brát na vědomí také to, že konkrétní kraje nemusely nakupovat pro všechny své instituce. Například některé fakultní nebo krajské nemocnice si často zajišťovaly nákupy samy, stejně tak i některá další zařízení či složky státu, které v krajích působí. Po sečtení údajů ze 106 smluv všech čtrnácti krajů činí výsledná suma hodnotu 357 327 046,36 Kč za celkem 2 925 815 ks respirátorů všech tří filtračních tříd.

Celkové údaje o nákupech respirátorů ale nestojí jen na ministerstvech a krajích. 

Subjektů, které publikovaly smlouvy o svých nákupech v Registru bylo velké množství! Napočítali jsme přes 260 odběratelů. Téměř 80 z nich bylo měst, obcí nebo městských částí, více než 50 bylo zdravotnických zařízení a napočítali jsme 34 domovů pro seniory či ústavů sociální péče. V období od 3. března do 15. května podepsaly a v registru zveřejnily všechny subjekty celkem přes 780 smluv týkajících se této pomůcky pro ochranu dýchacích cest. 

Drtivá většina publikujících subjektů bere očividně dokument zadávaný do Registru smluv velmi vážně a dodržuje bez výhrad tradiční formu obsahující pečlivě vypsané veškeré náležitosti týkající se smluvních stran, popisu zboží, měrných jednotek i jednotkovou cenu včetně vyčíslení cen bez daně i s ní. Ovšem některé se s takovými detaily vůbec nezdržují a formou (a často i obsahem) se nijak výrazně nezatěžují. Příkladem budiž naskenovaný e-mail, který si snad bral za vzor starosvětský telegram, kde se šetřilo na každém slově. Takové smlouvy zachraňují alespoň korektně vyplněná metadata dle legislativního rámce vymezeného zákonem č. 340/2015 Sb.

Abychom uvedli konkrétnější čísla, publikující subjekty ve 12 % smluv nevyplnily počet kusů respirátorů, 5 % vynechalo filtrační třídu a 6 % neuvedlo ceny (ať už šlo o cenu za měrnou jednotku v případě více položek na smlouvě, nebo hodnotu celé smlouvy v případě jednoho druhu zboží).

Na závěr to nejzajímavější – ceny!

Nákupy se lišily město od města, dodavatel od dodavatele. Už jen respirátory s nejnižší filtrační třídou FFP1 se pohybovaly od 12,10 Kč za kus (dodavatel DISPO Družstvo invalidů pro Dopravní podnik hl. m. Prahy) po neuvěřitelných 471,90 Kč za kus (Batist Medical pro Ministerstvo zdravotnictví). Nejčastěji se ceny za tento typ pohybovaly do 100 Kč za kus.

V jakém cenovém rozmezí jsou nejnakupovanější “dvojky” – respirátory s filtrační třídou FFP2? Nejlevnější se daly pořídit do 30,00 Kč za kus (GENT CZ pro Oblastní nemocnici Mladá Boleslav 26,02 Kč za ks nebo zřejmě díky množstevní slevě u čínských dodavatelů pro Ministerstvo vnitra od 8,74 Kč za ks). U nejdražších museli koncoví odběratelé sáhnout do svých peněženek opravdu hluboko. Opět je tím, kdo požadoval nejvyšší cenu ze všech Batist Medical pro Ministerstvo zdravotnictví, kde jeden “dvojkový” respirátor vyšel na 1047,86 Kč za kus. Bohužel bližší popis výrobku na smlouvě z 12. března není. Netušíme proto, čím je onen respirátor tak výjimečný než ostatní s tou samou filtrační třídou, jež jiní nakupovali za průměrnou cenu 180,00 Kč.

Respirátory s filtrační třídou FFP3 a tedy s tou nejvyšší možnou ochranou dýchacích cest by měly být logicky nejdražší. Ovšem v mnoha případech tomu tak v porovnání s výše uvedenou skutečnosti není. Nejlevnější “trojky” se daly pořídit už od 54,45 Kč za kus (SPUR a.s. pro Kraj Vysočina) nebo 60,50 Kč za kus (Medical M pro Nemocnici Pardubického kraje). Co se týče nejdražších FFP3, často jsme si nevěděli rady s typem respirátoru, neboť ve smlouvách nebyla uvedena bližší charakteristika. S jistotou tedy nemůžeme tvrdit, že několikanásobně vyšší cena je u některých respirátorů neadekvátní.

A jaká tedy je? Téměř tisícovku za kus zaplatilo Centrum soc. služeb v Rožmitále pod Třemšínem nebo Domov pro seniory Chodov společnosti CB production – 998,00 Kč za kus! Několikrát zmíněný Batist Medical pak “trojky” prodával Fakultním nemocnicím v Motole nebo na Královských Vinohradech za 786,50 Kč za kus, což je druhá nejvyšší cena za respirátor s filtrační třídou FFP3. Průměrná cena tohoto typu pak byla 280,43 Kč za kus.

Celkově od 3. března do 15. května 2020 včetně dle Registru smluv odběratelé nakoupili téměř 71 milionu kusů respirátorů, z toho:

  • FFP1 cca 41 000 ks
  • FFP2 přes 58 000 000 ks
  • FFP3 více než 12 500 000 ks
  • cca 170 000 ks bez uvedené filtrační třídy 

Celková hodnota z publikovaných smluv za respirátory činí přes 5,5 mld Kč včetně DPH.