5. Centrální digitální autorita

Quote 6

Zdá se být samozřejmé, aby se úřady chovaly prozákaznicky a zlepšovaly život svým občanů. Nic jim v tom přece nebrání. Bohužel, naše zkušenosti jsou v mnoha případech zcela opačné. Každé ministerstvo má jiný web, jinou strukturu informací, jiné ovládání. Formuláře Finanční správy vypadají a ovládají se úplně jinak než formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstva vyžadují stejná potvrzení na různých a hlavně “svých” formulářích a zaslané jiným způsobem.

Jednotné, jednoduché a srozumitelné ovládání a navigace (odborně UX) je základem moderních aplikací, a proto i moderního státu. Dnes je to velký, neřízený chaos. Jak z toho ven? Stačilo by vytvořit centrální digitální autoritu (respektovanou napříč celou státní správou), která je v moderních stát zcela běžná již několik let.

Centrální ICT autorita musí mít vlastní rozpočet na návrh a vývoj společných jednotných uživatelských rozhraní eGovernment služeb, je centrem a garantem standardu digitálních služeb a centrem technologických standardů.

Cíle

  • Zrychlení rozvoje digitalizace veřejných služeb a eGovernmentu. Důraz na principy „digital by default“, občan zákazníkem a na jednotné UX. Cílem jsou jednoduché digitální služby státu pro občany a podnikatele.
  • Optimalizace provozu ICT státu využitím sdílených služeb státních ICT podniků a komerční části eGC – standardizace, urychlení nákupu, zvýšení kvality a bezpečnosti, snížení nákladů.
  • Standardizace architektury ICT státu, využití sdílených ICT služeb, využití architektury spolupracujících mikroslužeb. Rozbití závislosti na dodavatelích, jednodušší soutěžení více malých zakázek pro více dodavatelů. Jednoduchost a jednotnost uživatelských rozhraní. Opendata a API pro veřejné použití.  

Důvody

  • Roztříštěnost a decentralizovaný vývoj ICT jednotlivých resortů. Nejednotná a složitá rozhraní veřejných služeb, pomalý postup digitalizace veřejných služeb.
  • Silná závislost ICT resortů na velkých dodavatelích, vendor lock, velmi vysoké náklady na nákup a provoz.
  • Pomalé tempo rozvoje eGovernmentu, zaměřeného primárně na centrální služby v pozadí, tj. předpoklady digitalizace veřejných služeb.
  • Slabé pravomoci řízení ICT státu na úrovni náměstka MV, není prioritou na úrovni ministra.

Detaily, procesy, podrobné rozdělení rolí: https://wiki.digitalnicesko.cz/wiki/Organizace 

Centrální digitální autoritu v tuto chvíli v českém státě nemáme. Prozatím tu existuje pouze Úřad digitálního zmocněnce u Úřadu vlády, ten však nemá pravomoci ani mandát k vytvoření takovéto autority tak, aby byla respektovaná napříč státní správou a efektivně plnila svůj úkol. Odbor Hlavního architekta na Ministerstvu vnitra zas tento úkol plní pouze ve velmi úzké oblasti – enterprise architektury. 

Nejedná se ale o žádný převratný nápad – existence centrální digitální autority, která by dohlížela nad jednotným vznikem a fungováním státních digitálních služeb, je zcela běžná ve všech moderních státech. A ve většině z nich už existuje déle než 8 let.