8. Zjednodušení legislativy

Quote 12

Digitální transformace státu, jak se o ní často mluví, neznamená, že by stát dnes fungoval papírově a neuměl používat počítač. Drtivá většina státních agend již počítače využívá. Problémem však je, jakým způsobem a do jaké míry. Moderní technologie nejsou ve státní správě k vyřizování úředních výkonů používány tak, aby byl využit jejich maximální potenciál. Paradoxně jedním z hlavních důvodů je legislativa. 

Státní správa může dělat pouze to, co jí povolují či nařizují zákony. (Občané a firmy to mají opačně – mohou vše, co není zakázané). V ideálním světě by měly být zákony obecné, definující základní pravidla a parametry dané věci a nebýt příliš konkrétní. Současná česká legislativa však toto nesplňuje, je velmi obsáhlá a často až neuvěřitelně podrobná. Není výjimkou, že zákon (!!) definuje, na jakém formuláři má být žádost odevzdána a jaké jsou položky tohoto formuláře. Od toho mají být vyhlášky a nižší právní normy.

Tato popisnost a detailnost je ale zásadním problémem znesnadňující efektivní digitální transformaci státu. Jestliže chceme změnit a zjednodušit fungování státu, musí se nejprve změnit legislativa. Žijeme v digitálním věku, který česká legislativa prozatím příliš nereflektuje. Postupy, jež nyní můžeme používat díky moderním technologiím, by se oproti uvedeným papírovým postupům měly často zásadně lišit.  

Pokud opravdu chceme udělat stát moderním, musíme přemýšlet moderně a digitálně. Tzn. maximálně využít potenciálu moderních technologií, automatizovat a proaktivně řešit většinu agend. Počítače bez problémů zvládnou spoustu věcí vyřešit automaticky, aniž by byla potřeba několikastupňová kontrola fyzických osob. Ale legislativa na to není připravena. 

Konkrétním příkladem omezení legislativou může být narození dítěte: stát je informován matrikou o této události a není důvod, proč by si měl rodič následně sám žádat a vypočítávat příspěvky na dítě. To vše může dělat automatický systém. Občan tak není zatěžován složitým procesem, pouze vyjádří souhlas či nesouhlas s výpočtem. Proč tento systém již dávno nefunguje? Jeho vzniku brání formulace v legislativě, která uvádí, že rodič si musí o příspěvek zažádat sám skrz příslušný formulář.

Změna legislativy je z drtivé většiny velmi zdlouhavým procesem. Digitalizace státu, jí podléhající, tak vázne. Pokud by však byla navržena v tomto směru obecněji (a vnímající rychlý technologický vývoj) či by byla dána formou vyhlášek, bylo by možné celý proces digitalizace podstatně urychlit.