18. Digitální průkaz zdravotní pojišťovny

Quote 29

 

Uvědomujete si, jak vypadá průkaz zdravotní pojišťovny? Zvláštní kartička, již není příliš složité zfalšovat, kterou vytahujete zpravidla jen u doktora. Ten ji potřebuje pouze proto, aby si ověřil, pod jakou pojišťovnu spadáte – zároveň však nemůže nijak zkontrolovat, zda je kartička pravá. Je tedy vůbec potřeba, aby tato kartička povinně existovala?

Každá pojišťovna má registr svých pojištěnců. Není žádný důvod, aby se nedalo přes rodné číslo nebo číslo občanského průkazu ověřit, pod jakou zdravotní pojišťovnu občan spadá. K ničemu jinému totiž kartička neslouží. V dnešní době už jsou lékaři digitalizovaní, posílají elektronické recepty a vystavují e-Neschopenky, je proto logické, že by součástí jejich systému byla i informace o pojišťovně pacienta.

Je pochopitelné, obzvláště u starších lidí, že jsou na kartičku zvyklí a chtějí ji vlastnit. Neexistuje však důvod, proč by z toho měla být povinnost pro všechny občany. Zbavme se dalšího zbytečného papírového dokladu a přesuňme ho do digitálního prostředí (do systému doktorů, do mobilní aplikace apod.).