24. Přiznání daně z nemovité věci

Quote 37

Přiznání daně z nemovitosti se obvykle podává jedenkrát ročně. Nechme nyní stranou to, že první podání po dostavbě či nákupu nemovitosti podstatná část majitelů dělá přímo na Finančním úřadě, protože samotné přiznání je velmi složité a nesmyslné.  

Nyní podává přiznání občan, a to ke krajský pracovištím Finančního úřadu, podle toho, kde se nemovitost nachází. Pokud mám tedy nemovitosti v celé ČR, musím v každém kraji podat samostatné přiznání

Horší je, že všechny informace, které jsou pro sestavení přiznání potřeba, má pouze stát, a to v Katastru nemovitostí. Není tedy třeba, aby přiznání sestavoval občan. 

Správně by to mělo být tak, že občanovi jen jednou ročně přijde předpis daně z nemovité věci sloučený ze všech krajů. Občan to zkontroluje a pokud tam nejsou chyby a s částkou souhlasí, uhradí platební kartou nebo QR převodem. Pokud tam najde chybu, má možnost to rozporovat a s Finančním úřadem nejasnost vyřeší.

Toto je jeden z mnoha příkladů, kde stát musí sesbírat jemu známá data, nešikanovat občana termíny a podáním žádosti, ale sám aktivně podklady pro daň ze svých registrů posbírá, daň spočítá a poplatníka pouze požádá o zaplacení.

 

Autor: Michal Klečka


Co by podle vás měl stát zlepšit? Napište do formuláře vlastní úkol pro lepší stát!