23. Přehled povinností podnikatelů

Quote 36

Český právní řád obsahuje desítky tisíc zákonů. Ač oblíbená poučka zní “Neznalost zákona neomlouvá”, je objektivně jasné, že není možné všechny zákony znát.

Zákonů a vyhlášek týkajících se podnikání jsou tisíce. Zde je soupis těch nedůležitějších.

 • živnostenský zákon
 • o daních z příjmů
 • o dani silniční
 • o dani z přidané hodnoty
 • daňový řád
 • o pojistném na sociální zabezpečení
 • o veřejném zdravotním pojištění
 • o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • o evidenci tržeb
 • o státní statistické službě
 • o prodejní době
 • o nemocenském pojištění
 • rejstříkový zákon
 • zákoník práce
 • o zaměstnanosti
 • o inspekci práce
 • o zpracování osobních údajů
 • o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • o požární ochraně
 • o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • o ochraně hospodářské soutěže
 • o ochraně spotřebitele
 • o omezení plateb v hotovosti
 • o významné tržní síle
 • o státní sociální podpoře
 • o české obchodní inspekci
 • o některých službách informační společnosti
 • o obcích
 • o některých přestupcích
 • o obecné bezpečnosti výrobků
 • o podpoře sportu
 • o rozhlasových a televizních poplatcích
 • o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Z těchto zákonů pro podnikatele a živnostníky vyplývá přes 2000 povinností. Stát neposkytuje žádnou podporu podnikatelům a neuvádí přehledně, na jednom místě, informace o právech a povinnostech podnikatelů. 

Již několik let se připravuje (již dvakrát) odložený nový legislativní systém eLegislativa a eSbírka, který by měl dostat na jedno místo alespoň všechnu legislativu. Bude stát stamilióny korun. Ale přehledný, kategorizovaný soupis povinností podle oborů podnikání poskytovat nebude.

Stát s oblibou klade na firmy a občany různé povinnosti, ale současně mu říká – poraď si jak můžeš. Podnikatelé si pomohli, Hospodářská komora spustila před časem systém PES – Právní elektronický systém pro podnikatele, který jako komerční službu nabízí všem zájemcům.

Stát musí upravit způsob tvorby legislativy. Musí sjednotit povinné termíny do několika málo za rok. Musí vytvářet a zpětně doplnit legislativu tak, aby její součástí byl samostatný, přehledný soupis ze zákona vyplývajících povinností a práv. Musí tyto povinnosti zdokumentovat, roztřídit a přehledně poskytnou veřejnosti. A hlavně – takto seskupený seznam povinností zanalyzovat, zrušit duplikované a opakované povinnosti a zvážit, zda některé z povinností nejsou zbytečné. Prostě si trochu uklidit ve skříni.

 

Autor: Leoš Literák