27. Jednodušší prokazování kvalifikace pro veřejné zakázky

Quote 42

Proč je to problém?

Dokládání kvalifikace je z velké části vysoce formální a časově náročný proces, kdy uchazeč posbírá potvrzení z různých úřadů a doloží je k nabídce pro jiný úřad. Některé úřady si dokonce za vystavení potvrzení účtují poplatek a vystavení může trvat tak dlouho, že reálně hrozí, že uchazeč nestihne lhůtu pro podání nabídky. Na druhou stranu tyto informace mohou být až rok staré, takže jejich vypovídací hodnota je minimální.

 

Řešení: Většinu kvalifikačních dokumentů si zadavatel může obstarat sám, případně to může obstarávat a koncentrovat Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dále zrušit 100 Kč poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti. Bezdlužnost na daních, sociálním a zdravotním pojištění může stát zjišťovat přímo. Stejně tak výpisy z obchodních, živnostenských a trestních rejstříků. Alternativně by tyto dokumenty měly být dostupné on-line pomocí nějakého datového rozhraní. Případně by je uchazeč nemusel dokládat, jen by udělil oprávnění zadavateli k nahlížení do evidence.

 

Zdůvodnění:

Zjednodušování kvalifikace dodavatelů jako součást snahy o zjednodušování systému veřejného zadávání může přinést větší zájem uchazečů, nižší transakční náklady a v konečném důsledku lepší nabídky a kvalitnější plnění pro zadavatele. Oblast veřejného zadávání trpí složitostí pravidel a nejasných právních výkladů. Každé zjednodušení může přispět k vyššímu zájmu o veřejné zakázky a v konečném důsledku pomocí oživení ekonomiky po korona-krizi. Zjednodušování pravidel může otevřít svět veřejného zadávání novým firmám a oživit stojaté vody tradičních dodavatelů státní správy.

 

Autor: David Horký