Analýza, kterou svět neviděl. Jedna tabulka v excelu umožňuje ministryni financí dehonestovat oponenty

Screenshot 2020 07 24 At 14.34.04

Ministerstvo financí a jeho šéfka Alena Schillerová se ohánějí tím, že vládní návrhy na opatření po pandemii Covid-19 s odhadovaným dopadem 500 miliard korun jsou mnohem lepší, než ty, které navrhuje opozice. Ministryně financí několikrát řekla, že návrhy opozice mají daleko větší dopad, než ty vládní. A to zhruba o 250 miliard korun.

Já jsem požádala své ministerské kolegy, aby spočítali, kolik by stály všechny opoziční návrhy. Jejich vlastní poslanecké nebo pozměňovací k našim.Kdyby náhodou prošly, tak jenom, když mně teď vyčítají ten schodek, tak by to bylo 722,8 miliardy. Takže ten schodek 500 miliard by nestačil.”

Seznam Zprávy nebo Blesk

Hlídače tedy zajímalo, z jaké analýzy toto tvrzení vychází. Zjištění jsou zarážejí. Po několika urgencích tiskové oddělení poslalo tuto analýzu s dovětkem, že se jedná o kvantifikaci odhadovaných dopadů na státní rozpočet jak na příjmové, tak i na výdajové straně, které vznikly v souvislosti s předkládáním návrhů týkajících se pandemie COVID-19. „V případě, že samotný návrh neobsahoval přesnou kvantifikaci (nebo uváděl pouze dopad na veřejné rozpočty) stanovilo v tomto případě Ministerstvo financí hrubý odhad dopadů na státní rozpočet, a to dle svých nejlepších znalostí a velmi konzervativně,“ uvedl Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva financí. 

Zajímavá je také položka „ostatní náklady“, kde je v tabulce uvedeno „hrubý odhad“, tam je uvedeno 30 miliard korun. Žádné výpočty ani komentář k tomu, jak se k jednotlivým částkám došlo, však nejsou k dispozici. Weiss doplňuje, že u některých návrhů např. „náhrada fixních nákladů souvisejících s nájmem provozovny“ nebyly provedeny kalkulace dopadů na státní rozpočet vůbec.

„K metodice výpočtu dále uvádíme, že pokud se jednalo o křížení návrhů jednoho poslance, senátora či klubu v různých variantách (např. navýšení kompenzačního bonusu v různých částkách), počítalo se pouze s jedním z návrhů s nejvyšším rozpočtovým dopadem,“ dodal Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva financí. 

Znamená to tedy, že někdo na ministerstvu financí provedl „expertní odhad“ dopadů návrhů na státní rozpočet a tato čísla „nasázel“ do tabulky. Tou se pak jako „analýzou“ ohání sama ministryně financí nejen ve sněmovně, ale používá ji jako podklad pro vystoupení v médiích a dehonestování opozice.

Opravdu je tohle materiál nad kterým lze seriózně debatovat nad dopady ekonomických opatření, které politici napříč Sněmovnou či Senátem prosazují?

Legislativní nevládní návrhy, které souvisí s opatřeními proti Covid-19 a mají vliv na státní rozpočet 2020

Název zákona Dopady do rozpočtu na straně výdajů v mld. Kč Dopady rozpočtu na straně příjmů v mld. Kč Celkem v mld. Kč
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 25   25
Návrh zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků 18,2   18,2
Zákon č. 228/2020 ze dne 29. dubna 2020 o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 15   15
Vládní návrh zákona o některých dočasných úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 23,8   23,8
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii v roce 2020   22,7 22,7
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 7   7
Protikrizový balíček:Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2   120 120
Kompenzační bonus I: Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2    33 33
Kompenzační bonus II: Zákon č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2   43 43
Kompenzační bonus II: Pozměňovací návrh Mariana Jurečky – odklad splatnosti DPH o 1 rok   330 330
Kompenzační bonus III: Zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2    6,6 6,6
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí: Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy   1,6 1,6
Novela spotřebních daní (tabákové nálepky): Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2   1,6 1,6
Pozastavení EET do konce roku 2020: Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu   12 12
Poslanecký návrh – slevy na dani z příjmů: Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   30 30
Poslanecký návrh – sazba DPPO: Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   0,3 0,3
Ostatní pozměňovací návrhy (hrubý odhad) 33   33
Celkem 122 600,8 722,8