Jak stát informuje o druhé vlně koronaviru

Snímek Obrazovky 2020 10 27 V 17.35.37

Druhá řada seriálu o informování ze strany státu je naneštěstí tu. Na jaře 2020 jsme pro vás připravili analýzu toho, jak stát informoval na svých webech veřejnost o důležitých opatřeních, změnách a doporučení v souvislosti s pandemií Covid 19. Nyní, po půl roce a s příchodem druhé vlny, jsme weby analyzovali znovu.

Aktualizace: 10. listopadu 2020

Většina z webů, které jsme porovnávali, se oproti jaru již zabývají koronavirem. I resorty, kterých se pandemie dotýká méně, poskytují alespoň základní informace. Díky webu covid.gov.cz se vyřešil hlavní problém: informace již nejsou jen roztříštěné na různých stránkách mezi jednotlivými ministerstvy, ale vše potřebné je k nalezení na novém webu. Důležité informace ze všech oblastí najdete na jednom místě.

Shrnutí

Nejlepším místem informujícím o koronaviru je nový web z dílny Česko.digital, NAKITu a poslance Dominika Feriho, covid.gov.cz. Na těchto stránkách nalezne uživatel opravdu vše potřebné: od obecných informací o nemoci, karanténě, testování, opatřeních až po údaje o kompenzacích, tipy na jednotlivé životní situace či vyvracení hoaxů. Skvělý počin, který vznikl díky řadě dobrovolníků za pouhých 14 dní.

Do této doby byl zatím poskytovatelem s nejkomplexnější informacemi web Koronavirus od Ministerstva zdravotnictví a web Úřadu vlády. Oba se vyznačují bohatým a detailním obsahem ohledně novinek a opatření, srozumitelností a aktuálností (informace jsou zde aktualizovány i několikrát denně). Z jednotlivých ministerstev dostává pochvalu za velké zlepšení web Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zahraničí (poslední dvě jmenované byly na jaře velmi pozadu). Stále dobrou práci odvádí především MPSV a Ministerstvo obchodu a průmyslu, která poskytují bohaté a přehledné informace srozumitelně pro všechny.

Stejně špatně jako při první vlně je na tom bohužel portál gov.cz, který by měl být titulní stranou státu. Informace o koronaviru najde uživatel jen velmi složitě, a především až na subpage https://portal.gov.cz

Celkově chválíme většinu webů, že odkazují na nejdůležitější stránky (Ministerstvo zdravotnictví a koronavirus.mzcr.cz), propagují eRoušku a až na výjimky už existují anglické verze. Bohužel anglické verze většinou nereflektují současné dění a o koronaviru si cizinci nepřečtou téměř nic. Web MZ věnovaný koronaviru i stránky vlády jsou výjimkou a informace se snaží poskytovat i v angličtině, i když se zpožděním. Další jazykové verze (např. ruská, polská, vietnamská) nemá žádný web. Vzhledem k pracujícím menšinám na našem území by bylo alespoň symbolem ohleduplnosti vložit na některý ze státních webů (MZ nebo MZV) odkaz na nejdůležitější informace v jiných jazycích. 

Pro lepší přehlednost jsme vytvořili tabulky s hodnocením jednotlivých webů. Kategorie “Obsah”, “Přehlednost” a “Odkazování na další důležité zdroje informací” jsme hodnotili známkami jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). Zbylé kategorie formou “ano/ne”. Je třeba brát v potaz, že jsme hodnotili pouze prezentaci dat související s koronavirem a hodnocení je subjektivní dle našeho vlastního zkoumání webů.

ObsahPřehlednostOdkazování na další důležité zdroje informacíEN verze informací o koronaviruDalší jazyková verze (např. ruština, polština)Virtuální sestřička či komunikační asistent
Covid.gov.cz111anonene
Vláda231anoneVirtuální sestřička
GOV.cz555nenene
PSP444nenene
Ministerstvo zdravotnictví131ne, EN pouze na koronavirus.mzcr.cz, neaktuálnínene
Ministerstvo vnitra233anonene
Ministertsvo práce a soc. věcí211neneKomunikační asistent
Ministerstvo průmyslu a obchodu212anoneVirtuální sestřička i komunikační asistent
Ministerstvo financí342nenene
Ministerstvo zahraničních věcí234anonene
Ministerstvo pro místní rozvoj333nenene
Ministerstvo školství a tělovýchovy244nenene
Ministerstvo obrany444anonene
Ministerstvo dopravy433anonene
Ministerstvo kultury212nenene
Ministerstvo spravedlnosti444nenene
Ministerstvo zemědělství344nenene
Ministerstvo životního prostředí555nenene

COVID.GOV.CZ

Za 14 dní vzniklo něco tak zásadního, po čem zoufale voláme již od jara: centrální státní web o koronaviru. Uživatel tam najde aktuální opatření i detailní souhrn všech životních situacích, které covid ovlivňuje. Vše přehledně rozdělené a velmi snadno dohledatelné. Na rozdíl od ostatních webů není potřeba prohrabávat se v množství tiskových zpráv či zmatených křiklavých bannerů. Uživatelsky je web přívětivý i pro ty, kteří neovládají úřednický jazyk. 

Nejnovější opatření jsou zde aktualizována několikrát denně, i když ze začátku web bojoval se zmatky ohledně několika opatření. Nutno podotknout, že se jedná o pilotní verzi, a i přes počáteční zmatky a chyby tým rychle chyby opravuje. Chválíme také to, že konečně existuje místo, kde najdeme všechny kompenzace: uživatel již nemusí hledat jednotlivé kompenzace na webech tří různých ministerstev. 

Kromě obecných informací o COVID-19 (příznaky, průběh nemoci, testování, rady pro udržení si duševního zdraví aj.) stránky informují i o kompenzačních programech, zvláštních situacích (svatby, pohřby) či tipech, jak během pandemie trávit volný čas. Web má také podrobnou a pravidelně aktualizovanou anglickou stránku a obsahuje všechny důležité odkazy na další informační zdroje. Velkým plusem je rovněž část věnovaná hoaxům, kde se nejrozšířenější fámy vyvrací a objasňují.

Design je jednoduchý a přehledný, orientace je snadná, uspořádání logické. Jazyk webu je velmi srozumitelný. Stránky rovněž prozatím fungují bez větších výpadků. Do budoucna by bylo dobré zvážit přítomnost Virtuální sestry či komunikačního asistenta, ovšem stránky jsou tak přehledné, že absence těchto rozšiřujících prvků se nedá brát jako negativum.

I přes to, že věrohodnost nového informačního webu bezprostředně po slavnostním spuštění zpochybnilo Ministerstvo zdravotnictví (což je poněkud bizarní), za nás se jedná bez diskuze o nejlepší web ze všech analyzovaných. 

Covid.gov.cz informuje o oblastech:

 • Aktuální informace ke koronaviru (průběh, příznaky, testování, karanténa)
 • Aktuální omezení a opatření v souvislosti s koronavirem, a to vč. Informací o konání budoucích důležitých událostí (17. listopadu aj.)
 • Přehled všech kompenzací na jednom místě
 • Nejdůležitější odkazy a kontakty, kam se obrátit v různých situacích
 • Souhrn změn, které covid přinesl do různých oblastí běžného života
 • Tipy navíc (např. k duševnímu zdraví, trávení vilného času atd.)
 • Souhrn nejrozšířenějších hoaxů souvisejících s koronavirem

Negativa webu:

Nenašli jsme.

Pozitiva webu:

 • Všechny důležité informace o koronaviru na jednom místě, včetně odkazů, kontaktů, doporučení a tipů
 • Pravidelně aktualizovaná anglická verze webu s informacemi o koronaviru pro cizince i speciální oddíl věnovaný cizincům
 • Přehledný, hezký a čistý design, velmi srozumitelný jazyk i orientace
 • Oddíly věnovaném tipům, zvláštním situacím i hoaxům

Vláda

Tělo hlavní strany Vlády ČR tvoří nejdůležitější informace o koronaviru. Kromě největších aktualit, které zde poctivě přibývají i několikrát denně, je k dispozici i pravidelně aktualizované okénko o epidemii koronaviru, kde je přehled důležitých informací, shrnutí opatření a nařízení. Novinky v tomto hlavním okně jsou vydávané formu tiskových zpráv. 

Oproti jaru se uspořádání a vzhled informací o koronaviru lehce změnil: zatímco v dubnu tvořil tělo hlavního banneru sloupec s odkazy na podmínky aktuálně platné pro jednotlivé sektory (konkrétní opatření pro provozovny, knihovny, bohoslužby a další), nyní zabírá nejvíce prostoru informace o nouzovém stavu. Je možné, že po ustálení podmínek a opatření bude mít banner opět tento důležitý sloupec, který uživatele přesměruje na konkrétní odkazy. 

Obsahově jsou stránky vcelku dobré, orientace je uspokojivá. Design je stále poněkud nevhodný a zastaralý, jeho změna a úprava uspořádání informací by orientaci zásadně vylepšila. Jazyk je úřednický, ale srozumitelný. 

 

Vláda na svém webu informuje o oblastech:

 • Aktuální informace ke koronaviru
 • Aktuální omezení v souvislosti s koronavirem
 • Kontakty, kam je možné se obrátit
 • Odkazy na další zdroje

Negativa webu:

 • Chybí (prozatím) odkazy na důležité informace z hlavních oblastí života, které byly součástí hlavní stránky při první vlně koronaviru 
 • Zastaralý design, a ne zcela vhodné uspořádání informací, což zhoršuje orientaci 
 • Web ne vždy odpovídá, obzvláště ve večerních hodin opakovaně nešel načíst

Pozitiva webu:

 • Důležité informace o koronaviru na jednom místě 
 • Virtuální sestra Anežka
 • Anglická verze webu s informacemi o koronaviru pro cizince (ale aktualizovaná se zpožděním) 

GOV.cz

Web gov.cz, neboli Rozcestník online služeb veřejné správy, má být nejdůležitější stránkou pro občany co se týče české státní správy. Na titulce bohužel neinformuje o koronaviru vůbec, a to ani v Přehledu průvodců, Nejdůležitějších odkazech či často kladených dotazech. Jakékoliv informace o koronaviru uživatel najde pouze až pokud vloží příslušný výraz do vyhledávacího pole. Design a orientace jsou sice pěkné, ale z hlediska informování o koronaviru je web velice špatný. Oproti jaru se stránky v tomto ohledu téměř nezměnily.

GOV.cz informuje o oblastech:

 • Online komunikace s veřejnou správou a jejím fungování.

Negativa webu

 • Chybí jakékoliv informace o koronaviru
 • Anglická verze webu sice existuje, ale je složitější se k ní dostat 
 • Chybí také jakékoliv kontakty na krizová centra nebo nouzové linky

Pozitiva webu

Ohledně informací o koronaviru jsme nenašli žádná pozitiva.

Poslanecká sněmovna

Portál PSP nemá žádné speciální bannery na informace ohledně koronaviru. Na hlavní stránce jsou především programy jednání, obecné informace o fungování Poslanecké sněmovny a aktuální tiskové zprávy. V aktualitách byla ke dni 27. 10. k nahlédnutí tisková zpráva o opatření v souvislosti s Covid 19 a to je zároveň jediná zmínka o koronaviru. Bohužel, tato zpráva se týká pouze opatření v objektech Poslanecké sněmovny. Co se týče informování ohledně pandemie, oproti jaru se stránky nijak nezměnily.

Web má sice anglickou verzi, nicméně aktuality tvoří pouze výběr ze srpna a dubna. Pokud si chce uživatel přečíst aktuální opatření v prostorách PSP v angličtině, má smůlu, jelikož tato zpráva nebyla přeložena. 

Poslanecká sněmovna informuje o oblastech:

 • Pouze souvisejících s fungováním úřadu

Negativa webu: 

 • Žádné informace ke koronaviru ani aktuálním opatřením (pouze jedna obsahu tiskových zpráv, a to týkající se opatření v prostorách PSP)
 • Chybí také jakékoliv kontakty na krizová centra nebo nouzové linky
 • Anglická verze stránky sice oficiálně je, ale informace na ní jsou zastaralé a nedostatečné

Pozitiva webu:

Ohledně informování o koronaviru jsme nenašli žádná pozitiva.

Ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví jsou plné bannerů je koronaviru. Vizuálně se rozhodně nejedná o hezký pohled: spousta informací bez ladu a skladu na jedné stránce, odlišné fonty a styly formátování, nelogické uspořádání, doplněné logy a obrázky. Na rozdíl od jara web nabízí nejnovější informace o opatřeních, nejdůležitější odkazy (v sekci “Nejžádanější”, což je lehce matoucí) a zásadní aktuality. Velké bannery, které tvoří tělo hlavní stránky, uživatele přesměrují na doprovodné weby ministerstva, a to konkrétně koronavirus.mzcr.cz a nkip.cz (Národní zdravotnický portál). Nechybí ani odkaz na eRoušku. Koláž těchto odkazů však na první pohled trochu působí jako reklamní sdělení. Oproti jaru se web ale výrazně zlepšil a nabízí důležité informace a odkazy. 

Na webu vytvořeném speciálně ke koronaviru jsou však přehledně všechny podstatné informace, kontakty, aktuality, doprovodné články či materiály ke stažení. Tento web je – narozdíl od oficiálního webu Ministerstva zdravotnictví – celý alespoň z části přeložený do anglické verze včetně pravidelných aktualizací.

Ministerstvo zdravotnictví a jeho doprovodné weby informují o oblastech:

 • Kompletní informace o Covid 19: aktuality, statistické informace, prevence, opatření, kontakty, odkazy na další zdroje, vysvětlení pojmů, otázky a odpovědi, tipy a návody, materiály (pro veřejnost i média)
 • Ostatní aktuality související se zdravotnictvím v ČR (formou tiskových zpráv)

Negativa webu: 

 • Oficiální web Ministerstva zdravotnictví je z hlediska informování o koronaviru lehce nepřehledný a má nevkusný design
 • Na webu MZ zcela chybí anglická verze, speciální web o koronaviru anglickou verzi má, ale aktualizovanou se zpožděním a chybí anglický seznam odběrových míst a další důležité informace
 • Aktuální informace jsou (kromě pevných bannerů o koronaviru) pouze ve formě časově seřazeného seznamu článku

Pozitiva webu:

 • Celkový souhrn ohledně pandemie (na speciálním webu) obsahuje informace nejen o současné situaci a vývoji onemocnění, ale jsou zde také rozhodnutí vlády, opatření, informace o nákupu ochranných pomůcek či rady a tipy
 • Jeden z nejlepších informačních zdrojů, zejména pro veřejnost
 • Podpora a propagace aplikací a nástrojů pomáhající v boji proti koronavirové pandemii
 • Virtuální sestra Anežka, ale pouze na webu specializovaném na koronavirus

Ministerstvo vnitra

Stejně jako při první vlně je dominantou webu Ministerstva vnitra obrovský červený obdélník křičící “KORONAVIRUS”. Uživatel je přesměrován na stránku s nejdůležitějšími informaci ohledně koronaviru především souvisejícími s agendou Ministerstvem vnitra. Je zde k dispozici věcný a obsahově dostačující seznam. Velké plus je anglická verze, kterou nemusí cizinci nikde složitě hledat, ale odkaz na ní je přímo pod nadpisem stránky věnované pandemii. 

Ministerstvo vnitra informuje o oblastech:

 • Dopadů pandemie na občany ČR i cizince
 • Cestování po dobu nouzového stavu
 • Informace pro obce
 • Doporučení psychologického pracoviště Ministerstva vnitra
 • Běžné agendy Vnitra a aktuality

Negativa webu: 

 • Chybějící obecné informace o pandemii
 • Chybí detailnější upřesnění o pravidlech chování na veřejnosti (vazba na Policii ČR) a o omezení práv (shromažďovací, sdružovací)
 • Rozcestníky jsou na informace příliš stručné a zároveň neuspořádané (sekce cestování, informace pro obce)
 • Informace pro obce obsahují úřední jazyk a citované normy nejsou odkazované
 • Design je velmi zastaralý a nehezký
 • Nepřehledné uspořádání obsahu, písmo je extrémně malé a texty jsou špatně čitelné

Pozitiva webu:

 • Web poskytuje srozumitelné informace i s obrazovými návody a schématy
 • Relativně přehledné tabulky o přeshraničním styku – s uvedením možností a výjimek
 • Souhrnné informace jsou psány strohým, ale srozumitelným jazykem
 • Na stránkách je k nalezení spoustu odkazů na vysvětlení specifických záležitostí ohledně koronaviru
 • Anglická verze o koronaviru (aktualizovaná se zpožděním)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí uživateli hned při vstupu na web nabídne červené vyskakovací okno s mimořádnými opatřeními a interaktivním chatem. Jedná se o jeden z mála státních webů s komunikačním asistentem zabývajícím se aktuálními opatřeními. Jako první uživateli asistent nabídne pomoc v oblastech finanční pomoci, nezaměstnanosti či pomoci zaměstnavatelům.

Stejně jako na jaře je na titulce uspořádaný a výrazný rozcestník formou banneru pro různé skupiny spadající pod MPSV. Pod rozcestníkem jsou – již ne tak přehledné a uspořádané – aktuality a odkazy na nejčastěji hledané informace. Nechybí důležité odkazy ani propagace eRoušky. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí informuje o oblastech:

 • Podpor v souvislosti s COVID 19
 • Mimořádných změn v souvislosti s koronavirem
 • Změny podmínek pro všechny skupiny spadající pod MPSV
 • Běžná agenda MPSV, aktuality a aktivity 

Negativa webu: 

 • Některé informace v nejdůležitějším rozcestníku jsou prezentovány jako obrázek – ten je sice přehledný, nicméně snižuje schopnost dohledat dokument ve vyhledávačích podle textu
 • Anglická verze webu je zcela nedostatečná, informace o koronaviru neobsahuje žádné 

Pozitiva webu:

 • Titulní strana se dominantně věnuje informacím souvisejících s koronavirem 
 • Komunikační asistent k mimořádným informacím
 • Informace jsou přehledné a srozumitelné, jejich uspořádání podle cílových skupin a témat je logické 
 • Většina obsahu je psána srozumitelným a neúřednickým jazykem, přizpůsobeným cílové skupině
 • Některé postupy jsou popsány textově a zároveň i ukázány jako videomanuály (Antivirus)
 • Odkazuje vhodně na zdroje z jiných ministerstev
 • Oproti ostatním ministerstvům vcelku vkusný design, informace o koronaviru jsou přehledné

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kromě MPSV má komunikačního asistenta k mimořádným opatřením i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Výrazné (ale s možností vypnutí) oznamovací okno nabízí interaktivní a rychlou pomoc ohledně omezení v jednotlivých provozovnách či podpory pro OSVČ. Kromě toho má web také Virtuální sestru Anežku.

Stejně jako na jaře dostává web MPO pochvalu za přehledné, pochopitelné a uspořádané informace o koronaviru. Kromě měnících se aktualit v hlavním banneru je k dispozici i rozcestník s důležitými informacemi v různých oblastech. Bohužel však jen těch, které spadají pod MPO. Obecné informace, kontakty či důležité odkazy zde nejsou. 

Velký posunem oproti jaru je anglická verze stránky. Zatímco během první vlně se na anglicky přeloženém webu MPO nacházel pouze strohý seznam tiskových zpráv, dnes je stránka téměř celá přeložená. Na informace je anglická verze skoupější, ale to podstatné již obsahuje

 Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o oblastech:

 • Důležité informace a opatření v souvislosti s pandemií 
 • Aktivní pomoc postiženým nařízeními (např. propojení nabídek pomoci a poptávek)
 • Běžná agenda MPO, aktuality

Negativa webu:

 • Chybí obecné informace o Covid 19
 • Chybí odkazy a propojení na ostatní podstatné weby o koronaviru
 • Hlavní rozcestník informací o pandemii je pouze na titulní straně, je nutné se proto neustále vracet

Pozitiva webu:

 • Srozumitelný jazyk webu, logické uspořádání informací, přehledný design
 • Informačně bohatý obsah, pro podnikatele jde rozhodně o nejlepší zdroj 
 • Komunikační asistent k mimořádným informacím
 • Virtuální sestra Anežka
 • Anglická verze i ke koronaviru (sice aktualizovaná se zpožděním, ale oproti jaru obrovský posun)

Ministerstvo financí

Pro web Ministerstva financí není koronavirus příliš atraktivní téma. V menu si uživatel může vybrat sekci “Koronavirus”, kde najde výsledky dotýkající se tématu: seznam tiskových zpráv, mediální vystoupení Aleny Schillerové, záznamy tiskových konferencí. To nejdůležitější, tedy potřebné odkazy, opatření, formuláře, změny a rady, je v nevýrazném seznamu odkazů, malým písmem, na okraji webu. Na jaře byla sekce věnovaná koronaviru pouze jedna (obsahově nepříliš uspokojivá). 

Aby toho ke zmatenému obsahu nebylo málo, informace o koronaviru se nachází ještě v dalším menu na hlavní stránce webu MF. Tam se uživatel může dozvědět zase jiné informace, v úplně odlišném uspořádání a designu. Na webu jsme nehodnotili samotné formuláře a žádosti o pomoc.

Ministerstvo financí informuje o oblastech:

 • Aktuální informace ke koronaviru z oblasti MF
 • Běžná agenda ministerstva

Negativa webu: 

 • Dvě odlišné (designově, obsahově i jazykově) sekce věnované koronaviru
 • Informace a samotné sekce může být obtížnější najít, nejsou tak výrazné jako na jiných webech 
 • Vše pouze formou textu, chybí vizuální navigace či členění textu do logických celků
 • Příliš malé písmo, neatraktivní design, nepřehledné členění 
 • Anglická verze oproti jaru sice už existuje, ale je přeložena jen hrstka tiskových zpráv a o koronaviru není žádná zmínka

Pozitiva webu:

 • Informace o koronavirové pandemii spadající do oblasti zájmu MF jsou dostatečné
 • Velké množství kontaktů na ostatní ministerstva a státní weby

Ministerstvo zahraničí

Ministerstvo zahraničí se oproti jaru v informování výrazně polepšilo. Na hlavní straně najdeme červené bannery ohledně koronaviru a agendy MZV: informace pro cesty do zahraničí a víza v době koronavirové pandemie. Kromě bannerů je hlavní straně připnutý rozcestník k aktuálním informacím a interaktivní “mapa cestovatele”, kde uživatel přehledně najde aktuální podmínky a popis současná situace ve vybraných zemích. Na titulce nechybí odkaz na eRoušku. 

Informace spadající do oblasti zájmu MZV se soustřeďují na různých částech webu a působí celkem chaoticky. Nicméně vše podstatné o koronaviru, co spadá pod tento resort, je na stránkách obsaženo. Forma není příliš přehledná: velmi drobné písmo nahuštěné v dlouhých textech a rozcestník je pouze formou tiskové zprávy (uživatel by předpokládal alespoň nějaký seznam s odkazy). 

Velkým zklamáním je anglická verze, kde ministerstvo o koronaviru informuje jednou krátkou tiskovou zprávou. Starší zprávy se dají najít skrz vyhledávač, ale opět jde pouze o přeložená krátká sdělení. Verze v dalších jazycích neexistují. 

Ministerstvo zahraničních věcí informuje o oblastech:

 • Cestování a s tím spojené zařizování během pandemie Covid 19
 • Situace v ostatních státech a podmínky pro vstup/návrat, včetně interaktivní mapy
 • Běžná agenda MZV

Negativa webu: 

 • Informace se soustřeďují na různých částech webu a jsou odkazované z rozdílných odkazů
 • Chybí komunikační asistent i virtuální sestra Anežka
 • Obecné informace a opatření chybí, web MZV rovněž neodkazuje ani na jiné resorty 
 • Anglická verze webu je velmi osekaná, o koronaviru je zde pouze jedna tisková zpráva o podmínkách při vstupu do země 
 • Nepřehledný design a členění textu

Pozitiva webu:

 • Nejdůležitější informace o koronaviru a cestování jsou snadno dohledatelné 
 • Snaha o srozumitelný, jednoduchý jazyk
 • Informace o cizích zemích jsou uvedeny podrobně
 • Přehledný seznam s mapou o podmínkách pro vstup a návrat u jednotlivých zemí 

Ministerstvo kultury

I web Ministerstva kultury se za poslední půl rok v informování polepšil. Ke covidu tu najdeme jak aktuální informace a opatření, tak banner s dotační podporou. Kromě toho se novinky z resortu objevují i ve velké jezdící liště, která tvoří dominantu webu. V současné době i informace o podpoře během koronavirové pandemie. Na titulce je také banner na podporu eRoušky.

Na stránce k aktuálním opatřením najdeme obecné informace o koronaviru, včetně odkazů na jednotlivé resorty: uživatel se zde rychle dozví platná opatření od Ministerstva zdravotnictví i přehled dezinformačních sdělení od vnitra. Bohužel, velkou část stránky (při scrollování) tvoří i minulá nařízení, která již nejsou platná (nebo jsou výrazně změněná). Aktuální dění spadající pod resort kultury (vč. opatřeních souvisejících s koronavirem) lze dohledat v tiskových zprávách zveřejněných na webu a je škoda, že je MK rovnou neuvádí ve svém přehledu aktuálních opatření, který má na titulní stránce.

Co se týče stránky věnované dotačnímu programu COVID-KULTURA, ta obsahuje jak základní informace, tak nejdůležitější otázky a odpovědi, důležité odkazy, kontakty a instrukce (včetně videonávodu na založení eIdentity).

Obecně je web přehledný, informace jsou logicky uspořádané a dobře se v nich orientuje. Jazyk je srozumitelný.

 Ministerstvo kultury informuje o oblastech:

 • Aktuální opatření ke Covid 19, a to i obecně 
 • Vládní nařízení i s odkazy k jednotlivým resortům (včetně přehledu nejčastějších dezinformačních sdělení z dílny Ministerstva vnitra)
 • II. výzva dotačního programu COVID-KULTURA
 • Běžná agenda ministerstva

Negativa webu:

 • Chybí přehledné informace o tom, jak se Covid 19 dotkl oblasti kultury a jaká pro ni platí opatření 
 • Velmi nedostatečná anglická verze webu jako takového, žádné anglicky psané informace o koronaviru
 • Chybí komunikační asistent i virtuální sestra Anežka

Pozitiva webu:

 • Velké zlepšení oproti první vlně, a to nejen v množství informací, ale také v jejich uspořádání a prezentaci
 • Web odkazuje na důležité aktuality i mimo svůj resort
 • Informace jsou přehledné, logicky strukturované, jazyk je srozumitelný
 • Výzva k dotačnímu programu COVID-KULTURA se všemi podstatnými informacemi a návodem
 • Přehledný a moderní (v porovnání s některými jinými resorty) design

Ministerstvo pro místní rozvoj

Hned při vstupu na oficiální stránku MMR jedno pozitivum: jako jediný z webů má vyskakovací okno s informacemi o eRoušce a odkazem na stažení. Na domovské stránce je přehledná lišta s rozcestníkem na aktuální informace z resortu (poslední půl rok se většina z nich týká koronaviru). Ty jsou rozděleny do specifických oblastí (aktuální opatření, podpory), kde jsou další informace, bohužel ne tak podrobné. U podpory na ubytování je to nejnutnější v pár větách, zbytek si musí každý dohledat sám v přiložených dokumentech ke stažení. Co se týče odkazu na slevové vouchery, ta je pouze přesměrováním na server kudyznudy.cz – je zklamání, že MMR po kliknutí na banner neposkytne samo více informací a podmínek, i když tak na titulní straně avizuje. 

Více informacích o voucherech se nachází až v rozcestníku, ke kterému se uživatel dostane na stránce o aktuálních opatřeních. V tomto rozcestníku jsou informace o lázních, podporách (na ubytování, pro nájemníky, pro žadatele evropských dotací, realitního zprostředkování) i cestování. Samotné rubriky již obsahují potřebné info, včetně kontaktů, odkazů i videí.  

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o oblastech:

 • Opatření MMR proti Covid-19
 • Podpora a informace pro podnikatele, nájemníky aj. v souvislosti s Covid-19
 • Informace o cestovním ruchu v době koronaviru
 • Běžná agenda ministerstva

Negativa webu: 

 • U odkazu na slevové vouchery je uživatel přesměrován pouze na server kudyznudy.cz, nikoliv na informační stránku ministerstva
 • Některé stránky jsou pouhým seznam odkazů bez detailnějšího vysvětlení
 • Oproti jaru již nechybí anglická verze, ale informace o koronaviru či aktualitách zde nejsou vůbec žádné
 • Chybí komunikační asistent i virtuální sestra Anežka
 • Informačně je web poněkud skoupý (obzvláště u podpor by neškodilo větší rozpracování informací) 

Pozitiva webu:

 • Přehledné uspořádání i navigace webu (až na výše zmiňované hledání informací o voucherech)
 • Přehledný design, většinou srozumitelný jazyk
 • Vyskakovací okno s eRouškou při vstupu na web

Ministerstvo školství a tělovýchovy

Portál MŠMT nabízí poměrně přehledné informace o aktuálním dění ze svého resortu, bohužel sekce ke koronaviru není příliš výrazná. Po straně v rozcestníku sekcí je pouze nejčastějších dotazů je odkaz na fungování školství během koronaviru. Tyto informace jsou prezentovány v podstatě formou tiskové zprávy. Od jara se toho na webu moc nezměnilo (samozřejmě až na obsah v sekcích). V čem si MŠMT pohoršilo, je absence Virtuální sestřičky, kterou ještě před půl rokem stránka měla. Po scrollování na konec webu je alespoň banner s eRouškou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o oblastech:

 • Nejčastější dotazy ke koronaviru včetně aktuálních opatření týkajících se školství
 • Běžná agenda ministerstva

Negativa webu: 

 • Informace ke koronaviru a školství jsou trochu nevýrazné a schované mezi vším ostatním
 • Informace nejsou v některých oblastech příliš konkrétní
 • Anglická verze je aktualizovaná naposledy v roce 2013 (to je rekord!), informace o koronaviru zcela chybí
 • Zastaralý a mdlý design

Pozitiva webu:

 • Informace jsou srozumitelné jak pro rodiče, tak pro školy a učitele
 • Otázky a odpovědi jsou dobře členěné, mají srozumitelný jazyk a obsahují odkazy na další zdroje
 • Od jara vznikla nová sekce věnovaná vzdělávání na dálku

Ministerstvo obrany

Obecných informace o Covid-19 je na webu MO méně, navíc nejsou příliš viditelné. Domovská stránka odkazuje v souvislosti s koronavirem především na aktivity vojáků, a to formou nejnovějších tiskových zpráv. O tom, jak se pandemie dotýká ministerstva a jaké kroky MO podniká, se lze dočíst po kliknutí na poměrně malý nevýrazný banner ve spodní části webu. Nicméně i zde jsou z většiny pouze seskupeny tiskové zprávy. Hlavní sdělení ministerstva pro návštěvníky této stránky je informace, že Armáda ČR pomáhá (se stavbou nemocnice, na hranicích, s distribucí ochranných pomůcek), obecné informace chybí.

Ministerstvo obrany informuje o oblastech:

 • Činnosti armády v rámci epidemie
 • Běžná agenda ministerstva

Negativa webu: 

 • Uživatelské rozvržení titulní strany je špatné, rolující informace nejsou uživatelsky přívětivé (než uživatel klikne, informace odjede)
 • Informace o COVID-19 je pouhý seznam nezávislých a neroztříděných článků
 • Chybí komunikační asistent a Virtuální sestřička

Pozitiva webu: 

 • Anglická verze webu s přeloženými tiskovými zprávami, ale aktualizovaná s větším zpožděním

Ministerstvo dopravy

Na domovské stránce MD je na první pohled viditelná pouze nejčerstvější aktualita týkající se opatření v dopravě z rubriky Média a tiskové zprávy. O něco níže jsou další články ze sekcí aktualit a opět se dotýkají nejrůznějších podpor pro zasažené dopravce nebo agendy resortu. Konkrétní link nebo zvýrazněný odkaz směřující na souhrnné informace o koronaviru na webu ministerstva nenajdete. Stejně tak data o upraveném provozu úřadu, o opatřeních nebo podpoře zasaženým občanům nebo podnikatelům na svých stránkách v odlišné grafice, speciálním okně či tematicky odděleným zobrazením ministerstvo nezveřejňuje. Vše je jen v další záplavě obvyklých aktualit. 

Ministerstvo dopravy informuje o oblastech:

 • Běžná agenda ministerstva

Negativa webu: 

 • Nutné hledat v záplavě aktualit informace týkající se koronaviru
 • Informace o zprovoznění linek soukromých dopravců web neuvádí a pouze na ně odkazuje

Pozitiva webu:

 • Zveřejněné informace jsou snadno dohledatelné díky navigačním lištám
 • Většinou jsou informace psané srozumitelně, často však velmi stručně
 • Zobrazuje náhledy na profil resortu na sociálních sítích
 • Anglická verze s přeloženými tiskovými zprávami o koronaviru, občas aktualizovaná se zpožděním

Ministerstvo spravedlnosti

Web Ministerstva spravedlnosti stále nenabízí žádné ucelené informace týkající se koronaviru či související legislativy ve speciální sekci nebo pod souhrnným a dostatečně viditelným linkem na domovské stránce resortu. Pouze v druhé části stránky, tedy až po vyhledávačích v nejrůznějších rejstřících ministerstva, lze nalézt v sekci aktualit zprávy, jež upozorňují na omezení výkonu úřadu a souvisejících činností a tzv. lex covid. V dalších dnech budou ale nejspíše zastíněny další zprávou. 

Ministerstvo spravedlnosti informuje o oblastech: 

 • Pouze o agendě resortu, a to formou článků v sekci “aktuality” bez jakékoliv další kategorizace 
 • Legislativní změny v souvislosti s COVID19 pro fyzické a právnické osoby bez zvýraznění či upřesnění ve stejné sekci  

Negativa webu:

 • Zcela nepřehledná titulní stránka, jež na první pohled ani nevypadá jako stránka ministerstva ale spíše jako vyhledávač
 • Chybí anglická verze

Pozitiva webu:

Ohledně informování o koronaviru jsme nenašli žádná pozitiva.

Ministerstvo zemědělství

Od minulého hodnocení webu nedošlo prakticky k žádné změně. Na homepage webu MZe se nachází výrazný banner odkazující na aktuální omezení fungování úřadu s linkem na další koronavirové informace, ale bohužel se jedná o jednu z pěti střídajících se zpráv. Statický link na tyto informace je pak prvním tématem v pravém bloku v sekci “Často hledáte”, která je dobře viditelná. Bohužel po rozkliknutí jde o veškeré tiskové zprávy, články a aktuality od Ministerstva zemědělství související s Covid-19 bez jakéhokoliv dalšího roztřídění do kategorií. 

Ministerstvo zemědělství informuje o oblastech:

 • Běžná agenda resortu v horní liště webu a dalších sekcích jako jsou Novinky či Často hledáte
 • O událostech (konference, webináře) v sekci Akce

Negativa: 

 • Po viditelném odkazu na titulce následují neroztříděné tiskové zprávy 
 • Navigace je složitá, na pravé i levé straně strany
 • Otázky a odpovědi jsou psané úředním, komplikovaným jazykem, jsou v náhodném pořadí všechny na jedné stránce. Vizualizace neusnadňuje nalezení otázek a odpovědí
 • Chybí informace a podpora pro zemědělce
 • Anglická verze (velmi nedostatečná) sice existuje, ale neposkytuje žádné informace o koronaviru

Pozitiva webu:

Ohledně informování o koronaviru jsme nenašli žádná pozitiva.

Ministerstvo životního prostředí

Na domovské stránce MŽP se nachází seznam posledních zveřejněných článků a aktualit z nichž se jedna týká omezování provozu úřadu z důvodu zvýšeného rizika nákazy. Sekce informující o Covid-19 jsme nenašli. V levé části webu ministerstva se pouze nachází banner na e-Roušku.

Ministerstvo životního prostředí informuje o oblastech:

 • Pouze související s fungováním resortu

Negativa webu: 

 • Téměř žádné informace ke koronaviru – pouze tiskové zprávy typu “kam s použitými rouškami” apod.
 • Pouze suchý přehled článků, různého zaměření, formy a obsahu 

Pozitiva webu:

 • Anglická verze (překlad tiskových zpráv), i když aktualizovaná s větším zpožděním