Stavební příprava pro prodejní kiosky EDAZ vyjde dráž než samotné kiosky

Tabulka Stavba Kiosků

Pátrání ve smlouvách okolo Elektronické dálniční známky přineslo další zajímavé zjištění. Stavební přípravy pro umístění bezhotovostních prodejních automatů, jsou v přepočtu na jeden kus dražší, než samotné kiosky. Sdružení firem Albacon + Power Group dodá podle smlouvy 15 kiosků za 2.101.832 Kč bez DPH (2.543.217 Kč s DPH), což je při dodávce 15 ks automatů průměrná cena 195.548 Kč včetně daně. Vybudování jednoho „stání“ včetně přívodu elektřiny přitom – včetně stavebních a projekčních prací podle výpočtů Hlídače státu vychází na 216.148 korun včetně daně.

Kde budou jednotlivé kiosky umístěny

Lokality a počty kiosků s nimiž počítá SFDI. Zdroj: SFDI

Podle původních plánů celého projektu EDAZ měly být kiosky nejen pro bezhotovostní, ale i pro kombinovanou platbu. I tato soutěž už je vyhodnocena, vítězem se stala firma Spel, ale podle dostupných informací se o jejich nasazení prozatím neuvažuje.

Smlouva mezi CENDIS a Spel na kombinované kiosky

Rozdíl mezi stavbami až 900 tisíc

Nejdražší stavbou je podle této smlouvy kiosek v bývalé celnici Chotěbuz nedaleko Frýdku -Místku. Cena bez DPH: 824.939 Kč, s daní pak 998.177 Kč. Nejlevnější je pak výstavba na hranici s Rakouskem – na přechodu Mikulov – tam stojí 88.191 Kč.

        stavba stavba/kiosek územní řízení stavební povolení
  Komu-nikace Popis Počet kiosků        
  D1 D1, odpočívka Antošovice, ČSPHM Shell ve směru na Prahu 2 349 660 Kč 174 830 Kč 19 000 Kč 15 000 Kč
  D2 D2, odpočívka Lanžhot ve směru na Prahu 2 138 510 Kč 69 255 Kč 19 000 Kč 15 000 Kč
  D3 I/3 (E55) Dolní Dvořiště 1 134 556 Kč 134 556 Kč 15 000 Kč 12 000 Kč
  D5 D5, odpočívka Rozvadov ve směru na Prahu 2 187 358 Kč 93 679 Kč 19 000 Kč 15 000 Kč
  D8 D8, odpočívka Varvažov ve směru na Prahu 2 391 765 Kč 195 883 Kč 19 000 Kč 15 000 Kč
  D11 D11, odpočívka Osice ve směru na Prahu 1 305 555 Kč 305 555 Kč 15 000 Kč 12 000 Kč
  D48 D48, areál bývalé celnice ve směru Frýdek-Místek 1 998 177 Kč 998 177 Kč 15 000 Kč 12 000 Kč
  D52 I/52, bývalá celnice Mikulov ve směru na Brno 1 88 191 Kč 88 191 Kč 15 000 Kč 12 000 Kč
    Projekční práce k „patkám“ 12     136 000 Kč 108 000 Kč
               
    Celkem stavební práce   2 593 772 Kč      
    Celkem projekční práce   244 000 Kč      
    Stavební a projekční práce CELKEM   2 837 772 Kč      
    průměrná cena za stavbu kiosku   216 148 Kč      
    průměrná cena za dodávku kiosku   169 548 Kč      
               
               

M Silnice hrají „mrtvého brouka“

Dodavatelem nejdražší stavby přípravy pro prodejní automat elektronické dálniční známky je společnost M-Silnice, která „proslula“ mj. stavbou nejdražšího kruhového objezdu v republice – křižovatky „Koruna“ v Hradci Králové. Hlídače samozřejmě zajímalo, proč je stavba tak drahá a tak firmu kontaktoval již na začátku prosince. Asistentka výkonného ředitele Jana Teichnerová odepsala, že zprávu přeposlala „Mgr. Bubeníkové, ředitelce PR koncernu“, která se do 16. prosince s odpovědí nenamáhala. Když jsme ji kontaktovali telefonicky (na pevnou linku – sic!) – paní PR ředitelka začala dělat z 90. let známé „haló, haló, neslyším vás“ a poté zavěsila. Na okamžité volání zpět – na pevnou linku – již nereagovala. Nereagovala ani na vzkaz zanechaný na sekretariátu ředitele s prosbou o zavolání zpět. Argumentaci nejdražší stavební přípravy od jejího zhotovitele tak čtenáři Hlídače nezískají.

Státní fond dopravní infrastruktury, který dodavatele stavební přípravy poptával, ústy mluvčího projektu eDalnice Martina Opatrného vzkázal, že cena za konkrétní stavební práce pro zřízení základu pro umístění kiosku EDAZ a především elektrické přípojky se odvíjí od místních podmínek. „Rozdíl cen vyplývá z rozdílného soupisu prací jednotlivých projektů, a to především v závislosti na délce a složitosti přivedení elektrické přípojky pro kiosek EDAZ. Délka přípojky je od několika metrů do více než 150 metrů, někde s nutností provedení protlaku pod vozovkou. Pro každou lokalitu bylo realizováno poptávkové řízení v souladu s §6 Zákona o zadávání veřejných zakázek a vybrána byla vždy nejvýhodnější nabídka z doručených. Rozdíl ceny také reflektuje situaci na trhu a termínové požadavky ze strany SFDI,“ uvedl Martin Opatrný. Když jsme u termínů, u nejdražší stavby je stanoven na 20. 12.

Srovnatelnou stavební akcí – i když většího rozsahu – je budování dobíjecích stanic pro elektromobily. Mluvčí ČEZ Martin Schreier, který má komunikaci elektromobility na starosti, uvedl, že stanice „čistě jen technologie normálního dobíjení AC (tj. 2×22 kW Mennekes) přijde na cca 300 tis. Kč.“ „V závislosti na specifikách lokality (nutnost přivedení výkonu na delší vzdálenost, vybudování vlastního trafa, smluvní záležitosti, atd.) se mohou celkové náklady na vybudování rychlodobíjecí stanice pohybovat mezi 1 až 1,5 milionu Kč,“ dodal Schreier.

Nutné je však brát v potaz skutečnost, že nároky na elektrické připojení dobíjecí stanice pro elektromobily a pro kiosek na prodej elektronické dálniční známky jsou diametrálně odlišné. Pro kiosky menší. Proto lze předpokládat, že i cena stavební přípravy bude razantně nižší.

ČEZ nedávno oznámil, že zprovoznil 250. dobíjecí stanici. Tato síť, která začala vznikat v roce 2012, je největší v republice. Každá z 250 stanic představuje dva dobíjecí body, takže v síti ČEZ může v jednom okamžiku dobíjet baterie až 500 elektromobilů. „Celkový instalovaný výkon dobíjecích bodů v síti činí 16,3 tisíce kW, což je např. ekvivalent středně velké vodní elektrárny zásobující bezemisní elektřinou domácnosti 50tisícového města,“ dodal Martin Schreier.

Expert: na posouzení oprávněnosti kalkulace máme málo informací

Specialisté z České komory autorizovaných architektů a inženýrů (ČKAIT) si na základě veřejně dostupných informací neodvážili posoudit, zda jsou ceny uvedené v tabulce nadhodnocené či nikoliv.

„Co se týká jednotkových cen v dostupném rozpočtu, ty jsou zřejmě nabídkové (proto o nich nelze polemizovat, to je otázka soutěže) a navíc jsou použity i pro zemní práce a ostatní práce na komunikaci montážní ceníky M, které expert nemá k dispozici. Expert v rámci rozpočtování komunikací používá ceníky HSV ÚRS,“ citovala dopravního experta ČKAIT její mediální zástupkyně Soňa Rafajová. „Možná jsou v rozpočtu i některé práce zdvojeny (protlak s chráničkou a ručně kopaná rýha oboje 36 m),“ upozornil expert s tím, že bez projektové dokumentace však jde jen o dohady.