Letiště Václava Havla hledá firmu, která bude testovat zaměstnance a cestující na Covid. Její hodnota je 5 miliard korun

Ccc669e4 0748 49af A36e C59269156637

Zakázku s neobvykle vysokou předpokládanou hodnotou 5 miliard korun vypsalo vedení Letiště Praha. Očekává, že tolik by podle jejich propočtů mohl utržit nájemce, který vyhraje veřejnou zakázku na testování nejen cestujících, ale především zaměstnanců a externích pracovníků. Ti budou mít před cestujícími přednost. Vybraný dodavatel musí garantovat zvládnutí až dvou tisíc testů denně.

Dvacet hodin denně musí být k dispozici tým firmy, která bude testovat zaměstnance Letiště Praha, externí dodavatele i cestující na Covid19 metodou PCR. Podmínkou také je, aby firma měla vybudovaný elektronický systém informování o výsledcích testů a aby prioritně testovala zaměstnance Letiště Praha. Vyplývá to ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou 21. 12. vypsalo vedení Letiště Praha. Zájemci o koncesi mohou své nabídky podat do 19. ledna. O 9 dní dříve bude umožněna prohlídka pronajímaných prostor.

Jeho zástupci už vedli v září, říjnu a listopadu předběžné tržní konzultace s firmami CITYLAB, GHC Genetics, VIDIA-DIAGNOSTIKA, EUC Laboratoře, BioLAB a Menzies Aviation Czech. „Účelem konzultací s potenciálními Dodavateli bylo získání všech informací potřebných pro správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek Koncese (získání informací o datech a informacích, které budou potenciální Dodavatelé od Zadavatele vyžadovat pro účast v připravovaném koncesním řízení),“ uvádí se ve zprávě o předběžných tržních konzultacích.

Zakázka za 5 miliard – ne nejde o překlep

Hodnota čtyřleté zakázky je předběžně odhadována na 5 miliard korun. To se na první pohled může zdát jako astronomická částka, při propočítání jednotlivých položek se však zdá, že opravdu tolik může vedení Letiště Praha očekávat. „Jedná se o předpokládanou maximální hodnotu zakázky na následující čtyři roky za předpokladu, že by byly zachovány stávající postupy testování, testovalo by se stejným způsobem, za stejných podmínek a při zachování stávající maximální ceny testu. Maximální možná hodnota zakázky je tedy správně a byla vypočtena tak, že aktuálně předpokládaný počet uskutečněných testů (pokud by se testovalo za stejných podmínek, jako nyní) v odběrovém místě na Letišti Praha za celé maximální období čtyř let byl vynásoben maximální stávající možnou cenou jednoho PCR testu,“ uvedl k tomu mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.

Vybraný dodavatel musí garantovat denní kapacitu 2000 odběrů biologických vzorků a jejich zpracování a vyrozumění testované osoby nejpozději do 24 hodin od odběru. „Pokud počet provedených testů klesne v součtu pod 10.000 testů v období 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů, je možné po vzájemné dohodě obou stran rozšířit povolenou skupinu o samoplátce z řad široké veřejnosti. Pokud počet provedených testů následně překoná 20 000 /za 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů, je Zadavatel oprávněn jednostranně zúžit povolenou skupinu na původní rozsah,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

V současné době testy na Letišti Praha stojí 1.750 Kč a provádí je společnost GHC Genetics. Proto je v tabulce započítána i tato cena, stejně jako standardní cena mimo letiště pro samoplátce, kterou je 1.500 korun. Co se týče cenové politiky na v zakázce na 4 roky, ta je stanovena takto: „Dodavatel musí dodržovat ceny stanovené platnou legislativou a zároveň ceny nesmí být vyšší, než je průměrná cena ve všech jeho ostatních pobočkách v České republice.“

Pro větší přehlednost možných příjmů z testování jsme vytvořili následující tabulku

Výpočet variant příjmů pro testování na Covid na Letišti Praha.

Zaměstnanci letiště a dodavatelé s identifikační kartou budou mít přednost

Ze zadávací dokumentace lze také vyčíst, že vedení Letiště Praha požaduje, aby zaměstnanci nebo držitelé letištního průkazu (IDC) měli při testování přednost. Stanovilo proto skupiny priorit, které ale může dle potřeby změnit:

„Priorita 1: zaměstnanec Letiště Praha, a.s. nebo jiný držitel letištního průkazu, který přichází k odběru jako samoplátce nebo s vystaveným voucherem Letiště Praha, a.s. nebo s tzv. e-žádankou, příp. jiným druhem poukazu, který představuje úhradu zdravotní pojišťovnou testované osoby.

Priorita 2: samoplátci cestující prokazatelně využívající leteckou přepravu z nebo na letiště Praha/Ruzyně (platná letenka, rezervace, palubní vstupenka nebo jiný doklad prokazující takové využití letecké dopravy).

Priorita 3: samoplátci z řad široké veřejnosti, nesplňující kritéria priority 1 a 2 výše, a to v případě poklesu počtu provedených testů a následné dohody. Pokud mezi čekajícími bude více než jeden zaměstnanec Letiště Praha, respektive více než jeden držitel IDC, odbavuje Dodavatel vždy jednoho zaměstnance, resp. držitele IDC a následně jednoho cestujícího. Pokud Dodavatel zavede službu prioritního odbavení (fast track), pak stále platí priorita 1 a fast track není předřazen před zaměstnance Letiště Praha, resp. držitele IDC. Dodavatel za tímto účelem zajistí takový vyvolávací systém, který umožní dodržení popsané prioritizace.“

Odběry se budou provádět ve veřejných i neveřejných části Letiště Praha. Prioritně bude vyhrazen obchodní prostor ve spojovací části mezi terminály o výměře 127,5 m2, který nese označení S2057. Pokud by tento nestačil, je možné otevřít další prostory buď z důvodu přeplněnosti, nebo pro speciální skupiny zákazníků (VIP, rodiny s dětmi apod.). Vedení Letiště Praha si však vyhrazuje právo odsouhlasit tyto skupiny.

Odběrové místo ve veřejné části Letiště Václava Havla mezi termínály 1 a 2. zdroj: Zadávací dokumentace

Vybraná firma si musí pospíšit. Musí vše spustit do týdne od předání prostor

Označení odběrného místa musí odpovídat grafickému manuálu letiště. Na zahájení provozu bude mít vybraný dodavatel týden. Podle zadávací dokumentace firma předpokládá předání prostor 1. 3. 2021. Lze tedy očekávat zahájení testování přímo v budově Letiště Václava Havla od druhého týdne v březnu.