Tradiční kolorit veřejného sektoru: Vyhlášeny stovky zakázek, podepsány stovky smluv

Podpis Smlouva

Konec roku je vždy okamžikem, kdy se na poslední chvíli vypisuje řada zakázek, které se z nějakého důvodu celý rok vlekly. Vzhledem k tomu, že rozpočty jsou určovány vždy na kalendářní rok, je „žádoucí“, aby do Silvestra bylo vyčerpáno co nejvíce peněz. Proto je zajímavé sledovat, jaké zakázky byly na konci roku podepsány, případně jaké zakázky se těsně před koncem roku vyhlásily.

Ze statistik Hlídače státu vyplývá, že mezi 21. prosincem (pondělí před Štědrým dnem) a Silvestrem bylo podepsáno 348 smluv v celkové hodnotě 445 milionů korun. Zakázek bylo ještě o 222 více, celkem 570 za více než 9,5 miliardy korun. Zde nutno upozornit na skutečnost, že řada zakázek nemá uvedenu předpokládanou hodnotu. Jako příklad můžeme uvést veřejnou zakázku na „Zpracování typových diagramů dodávky elektřiny“, kterou vypsal Operátor trhu s energií (OTE)tendr na úklid objektů generálního ředitelství Správy železnic či zakázku na fyzickou ostrahu ústředí České národní banky. Zakázek bez ceny je pohříchu hodně – více než 200. Pokud odečteme hodnoty dvou nejvyšších zakázek a odmyslíme ty bez cen, dostaneme se k souhrnné hodnotě 2 272 054 256 Kč vyhlášených veřejných zakázek.

Prim hrají stavební zakázky

Zakázka s nejvyšší předpokládanou hodnotou je ta, o které jsme již na Hlídači informovali – na zajištění testování virového nakažení Covidem na Letišti Praha. Její předpokládaná hodnota je 5 miliard korun. Poloviční je hodnota zakázky vypsaná Severočeskou vodárenskou společností (SVS) 28. prosince. Firma za 2,25 miliardy korun požaduje zajistit údržbu své vodárenské sítě v oblastech Most (okresy Most, Chomutov, Louny a Teplice), Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice) a oblast Liberecka (Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou). Na každou oblast je vyčleněno 750 milionů korun.

Zakázku pro SVS, jejíž akcie jsou v držení 458 severočeských měst a obcí, administruje advokátní kancelář Rowan Legal. Ta se podílí na řadě veřejných zakázek. Podle našich statistik má firma evidovaných 567 smluv za celkem 355 milionů korun Kč.

Další zakázky vypsané na konci roku už tak vysoké nejsou, vejdou se do hranice 200 milionů korun. Město Neratovice (Přístavba Domu Kněžny Emmy- 158 mio), Město Mimoň (Snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni – část Pod Ralskem – 133 mio), Fakultní nemocnice v Motole (centrální zdroj chladu pro objekt A) a Město Lysá nad Labem, kde chtějí postavit sportovní halu za maximálně 100 milionů.

Rowan Legal ze statistih Hlídače jako příjemce peněz. Zdroj: Hlídač státu

Vánoční objednávka na právní služby okolo výstavby metra „D“ pro Rowan Legal

Není bez zajímavosti, že na konci roku, přesněji 21. 12. dostala tato advokátní kancelář Rowan Legal 2 objednávky (čísla objednávek 9016009139 a 9016009140) na právní poradenství „Metro I. D“ s termínem plnění 31. 12. 2020. Hodnota předvánočních objednávek je
1 436 000 747 000 korun. Tedy celkem za 2 210 00 korun bez DPH.

 

Předvánoční objednávky Dopravního podniku hlavního města Prahy na právní služby s termínem plnění za 10 dnů. Zdroj: Hlídač státu

 

Na Silvestra podepsáno 20 smluv

Přesně na konci roku bylo podepsáno 20 smluv. Nejvyšší z nich (a i nejvyšší ve sledovaném období) uzavřelo Generální finanční ředitelství s firmou IBM Česká republika. Její udaná cena je 103,805 milionů korun. Je na zajištění podpory Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS), na kterém běží EET. Při bližším zkoumání však zjistíme, že jde „jen“ o prodloužení servisu ADIS do 15. ledna 2021 a v registru smluv je udána souhrnná hodnota celé smlouvy. A jaká je reakce GFŘ? „Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je situace, kdy servisní zajištění Automatizovaného daňového informační systému (ADIS) pro rok 2021 bylo zadáno na základě otevřeného zadávacího řízení k veřejné zakázce ,Servis hardware ADIS 2021′. V rámci zadávacího řízení však došlo k podání námitek jedním z účastníků proti rozhodnutí o výběru dodavatele a nešlo, s ohledem na zákonné lhůty pro vypořádání těchto námitek, zadávací řízení ukončit a novou smlouvu uzavřít do konce roku 2020 tak, aby servisní zajištění mohlo být čerpáno od 1. 1. 2021,“ uvedl Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generální finančního ředitelství s tím, že vedení GFŘ předpokládá, že po tomto datu bude servisní zajištění IS ADIS poskytováno na základě nově uzavřené smlouvy. Její platnost by měla být do 31. 12. 2021. 

Druhou nejvyšší smlouvu (60,4 mio bez DPH) podepsaly pražské městské firmy Technologie Hlavního města Prahy a Operátor ICT. Podle ní bude Operátor ICT zajišťovat servis pro pražský městský kamerový systém. Praha 6 svěřila 31. prosince správu budov pro svá pracoviště zón placeného stání a přestupků, Uralská 769/4 a Dr. Z. Wintra 768/20, Praha 6 a to za 49,56 mio bez DPH své servisní společnosti SNEO. Ta uzavřela s městskou částí ten den ještě jednu smlouvu na 1,5 milionu. Celkově má SNEO s Městskou částí Praha 6 uzavřeno 319 smluv za 172 milionů korun. LABSKÁ, strojní a stavební společnost uzavřela s Ředitelstvím vodních cest ČR smlouvu o vybudování mol pro osobní lodní dopravu (větší osobní lodě) v Poděbradech, Kolíně, Nymburce a Čelákovicích. Obdrží za to 27,756 milionů bez DPH a přes 22 milionů za vybudování přístaviště v Děčíně na Smetanově nábřeží. Poslední smlouvy za 10 a více milionů korun které byly před koncem roku podepsány jsou dotace od ministerstva průmyslu pro společnost MemBrain (15 998 080 Kč), která s VŠCHT a VÚTS (zaměřuje na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl a to především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky) vyrábí zařízení pro odstranění rozpouštědla z dutého vlákna a pro společnost Modelárna Liaz 13 895 109 Kč bez DPH na projekt „Technologie testování úhlových převodovek s kombinovanou zátěží“.