Mlsna proti JŘBU. Vnitru zakázal odebrat samopaly, pušky a příslušenství na základě tendru bez soutěže

Mlsna Petr

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vyhověl návrhu České Zbrojovky, která si stěžovala, že ministerstvo vnitra opakovaně využívá jednací řízení bez uveřejnění na pořízení samopalů a pušek pro policii. Smlouva, na níž se nákupčí vnitra odvolávali, je stará téměř 20 let.

Loni v dubnu vedení policejního prezídia uzavřelo smlouvu na nákup samopalů, pušek a příslušenství se společností C. I. D. Praha na 47.364.075 Kč. Uzavřena byla na základě jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Využilo možnosti rozšíření původní smlouvy na dodávky samopalů a pušek uzavřené v květnu 2001. To se nelíbilo konkurentovi na trhu a domácímu výrobci zbraní České zbrojovce Uherský Brod, jejíž zástupci podali námitku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a navrhovali zákaz plnění.

Dnes tiskové oddělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže oznámilo, že nový předseda Petr Mlsna potvrdil svým rozhodnutím uložení zákazu plnění smlouvy, které bylo uděleno už v prvostupňovém rozhodnutí. Není možné, aby zadavatel opakovaně uzavíral bez soutěže kupní smlouvy na základě téměř 20 let staré rámcové dohody a dlouhodobě tak vylučoval soutěž o zakázku,“ odůvodnil rozhodnutí Petr Mlsna, který donedávna na ministerstvu vnitra působil jako náměstek ministra.

Úřad v prvostupňovém řízení konstatoval, že zadavatel nebyl oprávněn postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění a uložil zadavateli zákaz plnění smlouvy. „Zadavatel neprokázal, že by snaha o unifikaci výzbroje a dlouhý cyklus životnosti u zbraní byly v daném případě zvláštní okolností, na jejímž základě lze překročit lhůtu 3 let od uzavření původní smlouvy, kterou pro dodatečné dodávky stanovuje zákon,“ uvádí antimonopolní úřad v tiskové zprávě.

Účelem dodatečných dodávek je umožnit výjimečně a pouze za splnění předem striktně stanovených podmínek zákona nákup nezbytného zboží v jednacím řízení bez uveřejnění a nikoli umožnit zadavateli systematické doplňování dodávek zboží v jednom z nejméně transparentních druhů zadávacích řízení,“ zdůrazňuje ÚOHS.

Mlsna zamítl rozklady zadavatele i vybraného dodavatele. Vypořádal námitky týkající se mimo jiné údajného nezákonného podání návrhu a zejména možnosti využití dodatečných dodávek. „Předseda Mlsna zdůraznil, že výklad zadavatele, podle kterého by po desítkách let funkčnosti a používání výrobků bylo možno používaný inventář výrobků zásadně rozšířit bez jakékoliv soutěže, zcela popírá literu zákona,“ stojí v tiskové zprávě.