O rezervačním systému Reservatic

Snímek Obrazovky 2021 01 15 V 17.09.53

Dnes ráno se podle dosud zveřejněných údajů více než 40 000 lidí snažilo zaregistrovat termín očkování pro obyvatele nad 80 let. Je to necelá desetina těch, kteří se očkovat mohli, ale i to stačilo k tomu, aby rezervační systém MZČR notně kuckal. V 8:00 všichni obnovili stránku s rezervacemi, což mělo za následek dlouhé odezvy. Dalo se to čekat, neboť vyhlášení představitelů vlády o tom, že očkování bude poskytováno na principu, kdo první přijde, vyslalo jasný signál. Tři tisíce míst tak zmizelo téměř okamžitě a ti, kdo chtěli využít tzv. hlídacího psa, byli automaticky přesměrování na rezervační systém Reservatic.

Společnost Reservatic provozuje dle svých marketingových slov „unikátní rezervační systém“. „Reservatic je interaktivní online time management platforma, která dává svým uživatelům možnost rozhodovat o jejich čase. Trh digitálních kalendářů narůstá na popularitě, ale Reservatic se může pyšnit statusem prvního hybatele v tomto průmyslu zaměřeného na online rezervační systémy. Tato nová platforma, nabízející možnosti rezervovat nové termíny, odkládat nebo kompletně zrušit již zarezervované termíny v reálném čase, je naprostou novinkou na trhu,“ píše o sobě firma.

Smlouvu na vytvoření „Centrálního rezervačního systému“ zveřejnila Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) 8. října a je na částku 1.624.000 korun bez DPH. „Veřejná zakázka na rezervační systém byla jakožto zakázka malého rozsahu dle § 31 ZVZ zadávána dle interních předpisů zadavatele. K podání nabídky bylo vyzváno 8 dodavatelů a nabídku NAKIT obdržel od dvou z nich (Reservatic, Reservanto). Nabídky byly hodnoceny dle dvou kritérií, a to dle nabídkové ceny a plnění technických (funkčních) požadavků. V obou těchto kritériích byl úspěšnější dodavatel Reservatic a proto s ním byla uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky,“ vysvětlil mluvčí NAKITu Lukáš Trnka. 

Seznam firem které oslovili zástupci NAKITu při zakázce na rezervační systém.

Cílem smlouvy mělo být – cit.:

„Uživatelsky komfortní rezervace termínu na odběr, vysoká dostupnost blízkého odběrového místa a minimální čekání na odběr testu Covid19 pro osoby s povinným testem dle vydané žádanky i pro samoplátce.

Radikání zvýšení kapacity/průchodnosti odběrových míst (OM) na základě konsolidovaného reportingu a analýzy zátěže jednotlivých OM a optimnalizace průchodnosti (pooling, časováni..).

Nezávazně – možnost testovaného získat informaci o výslědku testu automaticky zprávou z rezervačního systému s odkazem na vyplnění formuláře samo-šetření (záloha nebo plnohodnotná robustní alternativa k CovIt výsledkovému portálu).“

Smlouva je doplněna o schéma.

Schéma ze smlouvy se společností Reservatic.

Bezesporu je tedy zajímavé, že o očkování ve smlouvě není ani slovo, mluví se jen o rezervačním systému na testování.

Ani v dodatku ke smlouvě zveřejněném 17. prosince se o očkování nemluví. – cit.: „Vzhledem k realizaci záměru Vlády ČR celoplošného testování obyvatelstva České republiky vznikla potřeba vyššího počtu odběrových míst, které budou provádět antigenní testy a s tím spojená vyšší pracnost s napojením těchto místo do okolních systémů. Smluvní strany se, s ohledem ne výše uvedené dohody na navýšení celkové ceny Předmětu plnění o 376.000 Kč. Celková cena tak činí maximálně 2.000.000 Kč bez DPH.“

K rezervačnímu systému váže ještě jedna smlouva NAKITu se společností Kaktus Software na 500.000 bez DPH. Firma se v ní zavazuje do týdne od podpisu smlouvy dodat „veřejný portál centrálního rezervačního systému Odběrných míst (CRS) COVID19 chytré karantény, který obsahuje navigační webové stránky/rozcestník OM a další portálové funkce“. Tato smlouva byla publikována 8. prosince 2020.

Reservatic a osobní data

Pro ty, kteří si nestihli zarezervovat volný termín web nabízel možnost zřízení tzv. hlídacího psa. Po kliknutí na odkaz jsou uživatelé přesměrováni ke zřízení účtu na platformě Reservatic. Musí souhlasit nejen se všeobecnými podmínkami, ale také s uchováním a ochranou osobních údajů.

Pod tímto odkazem se toho skrývá ale mnohem víc, citujeme úryvky, plná verze zde:

4.4 Oprávněné zájmy společnosti Reservatic s.r.o.

Společnost Reservatic s.r.o. je oprávněn zpracovávat osobní údaje také za účelem:

uplatňování přímého marketingu (viz čl. 5 těchto zásad);

5.1 Obecně

Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).

Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image společnosti Reservatic s.r.o. (dále jen „Sdělení“).

​​​​​​​7.3 Oprávněné zájmy společnosti Reservatic s.r.o.

Za účelem přímého marketingu (zasílám Sdělení) bude společnost Reservatic s.r.o. zpracovávat osobní údaje do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 2 let od posledního od zániku závazků z licenční smlouvy (ukončení užívání Systému) či přihlášení se do zákaznického účtu, pokud subjekt údajů Systém neužívá.

Tedy každý, kdo chce rychle vědět, že došlo k uvolnění očkovacích kapacit, poskytuje své osobní údaje pro přímý marketing firmě Reservatic s.r.o., bez tohoto souhlasu službu nedostane. Stát tak v podstatě vhání své občany do toho, že souhlas poskytnou, neboť chtějí být očkováni. Navíc je praktika vynucování marketingových souhlasů právně problematická.

Souhlas lze samozřejmě kdykoliv odvolat, firma na to zřídila e-mailovou schránku: info@reservatic.com, nicméně stejně by bylo na místě MZČR zauvažovat, jestli je opravdu nezbytné marketingový souhlas vynucovat.