Jak stát informuje o programech pomoci?

Snímek Obrazovky 2021 02 16 V 18.50.09

Od loňského jara, přesněji od vyhlášení nouzového stavu si Vláda uvědomovala, že bude muset mnohým poskytnout pomoc. Uzavřely se restaurace, stadiony, divadla, školy i hranice. Utrum měly i některé obchody a podomácku se začaly šít roušky. V té době jsme netrpělivě čekali na tiskové konference vlády i vyjádření jednotlivých ministrů. V jednom z nich pro Události ČT dne 21. dubna, současná ministryně financí Alena Schillerová pro Českou televizi prohlásila, že “celková opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí 1,19 bilionu korun.” 

A my jsme začali společně s Rekonstrukcí státu a projektem NEZHASÍNAT! počítat, jak vláda ve skutečnosti pomáhá. Hned od zahájení několika podpůrných programů pro občany i podnikatele, jsme ale pomoc státu nepočítali jen my, ale i další analytici a nejrůznější média. Probíralo se zevrubně to, zda a jak přesně je pomoc cílená na ty nejpotřebnější, jak složité je se k pomoci dostat až po to, kdy finance dorazí. 

Od té doby si i ti, kteří po pomoci státu dosud nesáhli, pamatují výrazy jako “Pětadvacítka”, “Antivirus” nebo “Ošetřovné z důvodu uzavření škol”. A právě u poslední jmenované podpory zaznamenal zkostnatělost státní správy nejspíš úplně každý. Nezbytný formulář, který musel žadatel o tuto podporu předložit, obsahoval pole pro potvrzení školy, že je skutečně uzavřena. A ani v letošním roce se nezdá, že by se státní správa nějak výrazně polepšila v plánování a realizaci efektivních, a hlavně snadno dostupných digitálních služeb. Stačí si o tom přečíst v analýze, se kterou jsme pomáhali Rekonstrukci státu.

Dalším střípkem do mozaiky “Country for future” je třeba nedávný kolaps serveru AIS, na kterém MPO administruje žádosti několika Covid programů. Díky tomu, že sledujeme dostupnost webů státu, jsme informovali o potížích serveru od počátku implementace programu Gastro (Uzavřené provozovny). Díky žadatelům, kterým docházela trpělivost, jsme se dozvěděli o vyhoření serveru. První stručná informace o potížích se ale na webu MPO objevila až o pár dní později. Teprve po dalších podnětech ze strany médií šlo ministerstvo s pravdou ven a tak se žadatelé oficiálně dozvěděli také o nulových zálohách dat a nutnosti zažádat o dotaci znovu.  

My se podíváme jen na to, jak a kde si může občan nebo podnikatel říct státu o pomoc. A také na to, co se lze dozvědět ze státem zveřejňovaných dat. Zda jsou to informace užitečné a stručné, nebo naopak plné úřednického ptydepe a konce textu nejde dohlédnout. A také kde úřad skutečně nabídne pomocnou virtuální ruku a jednoduše vše vysvětlí. Ovšem momentálně všechny důležité informace najdete na webu, na kterém pracovali převážně odborníci z řad dobrovolníků. 

Stát sám momentálně poskytuje informace většinou léta zažitým způsobem, který nebývá zrovna nejpřehlednější a žadatel má často oprávněný pocit, že od státu prostě nelze čekat takový komfort, na který si zvykl třeba ze svého ze své banky nebo ze svého uživatelského účtu u svého oblíbeného e-shopu.

Legenda 

Přímá podpora

Nepřímá podpora (úlevy nebo prominutí plateb)

Úvěr či záruka

Hodnocení je jako ve škole: Jednička je nejlepší známka, pětka ta nejhorší. V některých případech ze zřejmých důvodů nehodnotíme všechny parametry. 

Hodnocené parametry:

 • Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci
 • Struktura a přehlednost dat o programech
 • Srozumitelnost podmínek (jednoduchost a stručnost nebo naopak nesrozumitelný úřednický jazyk)
 • Podoba formuláře
 • Informace o plnění programů 

 

Ministerstvo financí

 • Kompenzační bonus “25” (tzv. jarní, žádosti byly přijímány do 8/2020)
 • Kompenzační bonus pro malé s.r.o. (tzv. jarní, žádosti byly přijímány do 11/2020)
 • Kompenzační bonus pro “dohodáře” (tzv. jarní, žádosti byly přijímány do 11/2020)
 • Podzimní kompenzační bonus
 • Liberační balíček
 • Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Web ministerstva na první pohled vůbec nic o pomoci nezobrazuje. Je nutné se proklikat nenápadnou záložkou KORONAVIRUS mezi mnoha dalšími, kde lze po chvíli spatřit odkazy “Ministerstvo financí” a “Finanční správa”, pod nimiž jsou na první pohled duplicitní odkazy. Ve sloupečku pod MF jsou pod jednotlivými programy přímé podpory tiskové zprávy, ale i užitečná sekce Otázek a odpovědí včetně linku na formulář, zatímco ve sloupečku pod FS vedou linky rovnou na web Finanční správy. Konkrétně o zrušení daně z nabytí nemovitostí lze na webu MF najít pouze tiskovou zprávu. 

Jednodušší cesta k informacím o programech pomoci nebo daňových úlevách lze najít na webu Finanční správy. Bohužel na první pohled homepage nic nenaznačuje. Je nutné počkat až se zobrazí čtvrtý rotující screen s výrazným odkazem: Informace ke kompenzacím v souvislosti s COVID-19. Teprve tam lze nalézt veškeré informace o podpůrných programech nebo úlevách a to včetně metodiky, legislativy, početných podmínek i formulářů. Celkový dojem pak už jen trochu kazí další a další vnořené odkazy.

Formulář pro aktuálně běžící podzimní kompenzační bonus na webu FS lze velmi jednoduše a intuitivně vyplnit rovnou na webu. Každý krok je jednoduše vysvětlen a popsán. Další možností je pak interaktivní pdf pro tisk.

Jak je informována veřejnost o vyplácení slíbeného bilionu paní ministryně? Čas od času informuje MF o svých programech formou tiskových zpráv, nejpřehledněji snad pak už jen ve formě tzv. pokladního plnění (bližší info níže). Naopak precizní statistiku o vyplácení jednotlivých programů přímé pomoci ale bravurně zvládá Finanční správa na svém twitterovém účtu a to pravidelně každé pondělí! Publikuje vždy jednoduché a přehledné grafiky se shrnutím všech důležitých čísel.

Hodnocení: 3-

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 5 (MF) 3 (FS)

Struktura a přehlednost dat o programech: 5 (MF) 2 (FS)

Srozumitelnost podmínek: 4 (MF i FS)

Podoba formuláře: 2 (web Finanční správy)

Informace o plnění programů: 4 (MF) 1 (FS)

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Ošetřovné zaměstnancům (také Krizové ošetřovné / Ošetř. z důvodu uzavření škol)
 • Program Antivirus A+B (kompenzace nákladů zaměstnavatelům)
 • Program Antivirus C (prominutí soc./důch pojistného za zaměstnance 3-8/2020)
 • Covid MOP (mimořádná okamžitá pomoc)
 • “IZOLAČKA” (dorovnání mzdy v karanténě ve výši 370,-/den, od 1.3.2021)

Web MPSV přímo na své homepage velmi přehledně informuje o všech důležitých programech pomoci, které v době pandemie vyhlásilo. Pod každým odkazem je přehledný popis pomoci, podmínky, za jakých vzniká nárok na pomoc, odkaz na formulář žádosti včetně textového i videonávodu na jeho vyplnění a oddíl obvyklých otázek a odpovědí. 

Právě sekce otázek a odpovědí je nejspíš nejčtenější část textu u každého programu, protože je psána stručně, jednoduše a obsahuje množství příkladů, které mohou nastat. Pravým opakem je pak část s podmínkami. Ta je psána velmi úřednicky, obsahuje mnoho odkazů na další související legislativu, která působí spíše matoucím dojmem a od vyplnění žádosti může odradit. Jako plus je jednoznačně informace v několika dalších jazycích u některých programů pro zaměstnavatele (Antivirus). 

Formulář ošetřovného pro zaměstnance vede na web ČSSZ. Typická podoba tamních tiskopisů se léty moc nemění, a tak se v nich lze po chvilce jednoduše zorientovat a vyplnit i bez podrobného návodu. 

V aktualitách webu ministerstva jsou v pravidelných intervalech zveřejňovány statistiky o programech Antivirus a o počtu osob, kterým bylo vyplaceno ošetřovné. Jiné informace o tom, v jaké výši už byla pomoc vyplacena, nebo kolik už bylo podpořeno osob ministerstvo pravidelně neuvádí. Ve spolupráci s tiskovým oddělením ministerstva jsme ale už našli společnou řeč a do několika dní vždy přesné informace o plnění programů pomoci dostaneme. 

Hodnocení: 2-

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 1

Struktura a přehlednost dat o programech: 2

Srozumitelnost podmínek: 4

Podoba formuláře: 3

Informace o plnění programů: 2

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Covid Lázně (plnění pomocí voucherů)

 • Covid Ubytování 
 • Covid Ubytování II. (HUZ a IUZ)
 • Covid Podpora cestovního ruchu (CK / CA / Průvodci)
 • Covid Školy v přírodě

Web ministerstva hned na své homepage přehledně informuje o covid programech a speciální samostatné odkazy mají i ty aktuálně nejdůležitější jako je inovovaný program Covid Ubytování rozdělený na dva segmenty. Zobrazení všech opatření a podpor je po rozkliknutí odkazu vizuálně naprosto přehledné a na první dobrou uživatel ví, kam v jaké situaci kliknout. Jednotlivé programy mají vždy velmi jednoduchým a srozumitelným jazykem popsané přesně ty údaje, které mohou zajímat každého. Od přesné specifikace programu s alokací, termíny a základními podmínkami podpůrného programu až po přílohy s metodikou, související legislativou a odkazem na elektronický formulář. Teprve zde může nastat drobná komplikace, protože formuláře běží na různých platformách, z nichž třeba dotační portál MMR vyžaduje přihlášení. Právě dotační a grantový portál ministerstva bychom nemohli nazvat úplně uživatelsky přívětivým už při čtení samotné nápovědy. Jinak je tomu u formulářů SFPI, ve kterých se snadno orientuje, jednoduše doplňuje i zaklikává a to i přesto, že ač je “tiskopis” celkem obsáhlý, obsahuje množství vysvětlivek a specifikací.

Ministerstvo bohužel velmi zřídka zveřejňuje jakékoliv informace o výsledcích svých programů na svém webu. Plusem je ale komunikace s tiskovým oddělením ministerstva, které na požádání velmi přesně, stručně a rychle tyto údaje za jednotlivé programy zasílá.

Hodnocení: 2-

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 1

Struktura a přehlednost dat o programech: 1

Srozumitelnost podmínek: 2

Podoba formuláře: 3

Informace o plnění programů: 4

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Ošetřovné pro OSVČ
 • Czech Rise Up (první výzva i CRU 2.0)
 • Covid-19 Technologie
 • Covid Nájemné I. a II.
 • Covid Kultura I. a II. (s MK)
 • Covid Sport II. (s NSA, skončeno)
 • Covid Gastro
 • Covid Sport III. Lyžařská střediska
 • Covid Veletrhy/kongresy

Ještě donedávna mělo MPO na své homepage programy pomoci zobrazené hezky jednotlivě za graficky výraznými odkazy, ale jak začalo programů přibývat, schovalo je pod jeden link: Covid dotační programy. Rozcestník je přehledný a graficky odpovídá celé struktuře webu ministerstva. Zobrazeny jsou téměř veškeré podpůrné programy i ty, jež MPO pouze administruje, ale pocházejí z gesce jiných ministerstev. Po rozkliknutí jednotlivých odkazů následuje vždy aktuální tisková zpráva a veškerá dokumentace ke všem výzvám, a to i k těm aktuálně skončeným. Nezbytné informace jsou uvedeny formou nejčastějších otázek a odpovědí a k dispozici jsou i telefony na help linku a adresy na technickou i metodickou podporu. Právě tato čísla a adresy byly v případě AIS portálu (server, kde se vyplňují a ukládají žádosti do programů pomoci MPO) nejužitečnějším zdrojem informací o lednovém kolapsu. Nezbytnými kroky pro vyplnění žádosti o covid podporu jsou registrace jak v portálu e-identita, tak ještě k samotnému AIS portálu. Na první setkání se státní správou mohou být tyto přihlášky spíše překážkami. Vydatnou a podle všeho i nezbytnou pomocí žadatelům jsou ale videonávody u všech těchto kroků a také proklik na stránku s otázkami a odpověďmi na BusinessInfo.

Ohledně zveřejňování informací o vyplácení jednotlivých podpor se může na první pohled zdát, že veškeré finance živnostníkům a podnikatelům jdou rovnou z kapes ministra Havlíčka. Oficiální účty MPO na sociálních sítích totiž přehledné infografiky o covid programech z profilu ministra pouze retweetují nebo sdílejí, a to nijak pravidelně nebo často. Tiskové oddělení ministerstva ale vždy ochotně požadovaná data k aktuálnímu datu bez problémů dodá. 

Hodnocení: 2-

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 1

Struktura a přehlednost dat o programech: 2

Srozumitelnost podmínek: 3

Podoba formuláře: 4

Informace o plnění programů: 2

 

ČMRZB

 • Covid I. (skončeno)
 • Covid II. (skončeno)
 • Covid III.
 • Covid Praha (skončeno)
 • Záruka Covid Sport

Na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., už nyní uvidíte jen odkazy na aktuálně probíhající programy pomoci, což jsou úvěry se státní zárukou Covid III. a nově zřízený Covid Sport. Nezbytné informace tak žadatel o úvěr získá nejen na tomto webu pod příslušným linkem, ale i u spolupracujících bank. Informace jsou dostatečné, jednoduše strukturované a poskytují to nejdůležitější co by mohlo žadatele zajímat.

Informace o počtu a výši schválených úvěrů musí jednotlivé banky poskytovat ze zákona (č. 228/2020 Sb.) a tak si každý může u konkrétní banky najít vše, co o vyplácení tohoto druhu pomoci chce. Nám stačí jednoduchá čísla a ta ČMZRB poskytuje průběžně v přehledné tabulce

Hodnocení: 1-

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 1

Struktura a přehlednost dat o programech: 1

Srozumitelnost podmínek: 2

Podoba formuláře: nehodnoceno – zajišťují banky

Informace o plnění programů: 1

 

EGAP

 • Záruka Covid plus

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. nabízí záruky za provozní a investiční úvěry všem vývozcům či výrobním podnikům, kteří mají alespoň 250 zaměstnanců a potýkají se s nedostatkem likvidity způsobeným současnou pandemií. Žádat lze prostřednictvím vaší banky, a tak najdete na webu EGAP opravdu to nejdůležitější včetně toho, že tento program byl prodloužen až do června 2021 a prodloužila se i délka splácení. 

O tom, kolik subjektů a v jaké výši obvykle informuje sice zřídka, zato ale na všech kanálech. Tedy nejen formou tiskové zprávy nebo zveřejněním rozhovoru s představitelem společnosti, ale i na svých sociálních sítích. Posledníinformace o tomto programu je například z rozhovoru v časopise Ekonom, kterou nasdílel EGAP na své sociální sítě. 

Hodnocení: 2-

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 1

Struktura a přehlednost dat o programech: 3

Srozumitelnost podmínek: 2

Podoba formuláře: nehodnoceno – zajišťují banky

Informace o plnění programů: 4

 

Ministerstvo zemědělství

 • Navýšení Programu rozvoje venkova na podporu soběstačnosti 
 • Navýšení rozpočtu PGRLF 
 • Agricovid Potravinářství

Ministerstvo zemědělství nejspíše spoléhá na obvyklé cesty, na které jsou zemědělci a subjekty podnikající v potravinářství už léta zvyklí. Jinak by pravděpodobně užitečné informace neukládalo mezi desítky a stovky tiskových zpráv, ve kterých jen velmi zřídka najdete nějaký odkaz s podrobnostmi. To, že ministerstvo navýšilo své tradiční dotační programy se tak dozvíte opět a jedině z přehršle “aktualit” a “novinek” ze života ministerstva.

Jediný cílený “covid” program ministerstva tak najdete až po chvilce pátrání v patičce webu pod nenápadným odkazem Dotace. Po další chvilce zkoumání objevíte ve sloupečku link Národní dotace a už jste skoro tam! Objevili jste odkaz na Dotační program Agricovid Potravinářství. A opět to chce trochu detektivní práce, abyste zjistili, že k zaslání žádosti je nutné být registrovaný v takzvaném Modulu žadatele a mít určitou znalost prostředí komplikovaného formuláře. Plusem ale je, že aplikace při odesílání dat formuláře dokáže detekovat chyby a vypsat jejich seznam s výzvou k odstranění. 

Informace o plnění programů s navýšenými dotacemi poskytuje na vyžádání Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., ale je potřeba se obrnit velkou trpělivostí. Stejně tak je to i s ministerstvem u Agricovidu. Předpokládáme, že rychleji se o plnění programu dozvíme od ministra MPO.

Hodnocení: 3-

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 5

Struktura a přehlednost dat o programech: 3

Srozumitelnost podmínek: 3

Podoba formuláře: 3

Informace o plnění programů: 4

 

Ministerstvo kultury

 • Balíček opatření na záchranu kultury
 • Covid Kultura I., II., III. (administruje MPO viz výše)

Hned v dubnu slíbilo ministerstvo, epidemií a nezbytnými opatřeními postiženému sektoru kultury, pomoc formou tzv. balíčku na záchranu. Informovalo o tom tiskovou zprávou a stejným způsobem v poskytování dat i pokračuje. To nejdůležitější o pomoci ale velmi přehledně uvádí ve výrazných grafických kolujících bannerech na své domovské stránce. Jediným kliknutím tak lze vidět zásadní informace o spuštěné třetí výzvě programu Kultura a tamní odkazy bezpečně návštěvníka dovedou na stránky MPO. A to přímo k tomuto cílenému programu, který se už od druhé výzvy rozšiřuje na další postižené subjekty, na které se v první vlně pozapomnělo. O počtu žádostí a vyplácení programu Covid Kultura opět poskytuje přesná čísla ministr Havlíček. 

Hodnocení: 3

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 3

Struktura a přehlednost dat o programech: 3

(další parametry viz MPO)

 

Ministerstvo zdravotnictví

 • Odpuštěny povinné platby na zdravotní pojištění

V současné krizi asi nejdůležitější ministerstvo zajišťuje důležitý a velmi rozsáhlý informační servis o koronaviru a očkování, na který odkazují všechna další ministerstva a nejrůznější úřady. O odpuštění plateb na zdravotní pojištění jsme se ale opět dozvěděli jen z tiskové zprávy na webu. Veškeré další informace o této formě finanční úlevy v době pandemie lze tak získat ze statistik a otevřených dat České správy sociálního zabezpečení a z tzv. pokladního plnění, které každý měsíc pravidelně zveřejňuje na svém webu ministerstvo financí. Přesněji jde o poslední list xls tabulky s názvem COVID opatření. 

Hodnocení: 3-

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 3

Informace o plnění programů: 4

 

 Ministerstvo dopravy

 • Snížení silniční daně u aut nad 3,5 tuny
 • Covid Bus (skončeno)

Web ministerstva dopravy je jako stroj času. V klidu a pohodlí se na něm vrátíte do doby před pandemií a dozvíte se vše důležité o běžné agendě dopravního sektoru, aniž by vám ji narušilo cokoliv, co by jen vzdáleně připomínalo současný nouzový stav. Nezahlédnete ani informaci o nezbytnosti nosit roušku v prostředcích hromadné dopravy (pokud nezabrousíte mezi tiskové zprávy). Nemusíte se nijak namáhat a hledat alespoň jeden jediný zřetelně viditelný odkaz na podpůrný program nebo daňovou úlevu. Nenajdete jej. Vše je opět k nalezení jen ve formě tiskových zpráv o dani nebo o podpoře autobusových dopravců. Ta druhá je ale naštěstí mnohem rozsáhlejší a obsahuje veškeré potřebné informace pro žadatele o podporu v programu Covid Bus. Jako žádost slouží jednoduchá excelová tabulka s několika údaji. Informace o výplatách dopravcům se opět dozvíte ze sociálních sítí pana ministra Havlíčka formou přehledné infografiky.

Hodnocení: 3-

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 5

Struktura a přehlednost dat o programech: 3

Srozumitelnost podmínek: 3

Podoba formuláře: 3

Informace o plnění programů: 3

 

NSA

 • Covid Sport (skončeno)
 • Covid Sport II. (administruje MPO viz výše)

Národní sportovní agentura začala přijímat první žádosti do programu Covid Sport v polovině loňského června až do konce září a veškeré schválené žádosti již byly vyhodnoceny a vyplaceny do posledního prosince loňského roku. Podle pracovníků tiskového oddělení se může stát, že se vyplacená celková částka sníží v případě, že dojde v některých odůvodněných případech k vrácení dotace. Veškeré informace o programu Covid Sport má agentura velmi přehledně uvedené na svém webu, a to i o druhé výzvě, kterou administruje MPO. 

Web NSA je poměrně přehledný, nezahlcuje množstvím textu a snadno se lze orientovat v opatřeních pro sportovce nebo dalších informacích pro podnikatele i reprezentanty v nejrůznějších sportech. Velmi chválíme centrální banner s prolinkem na o covid.gov portál. Informace opět poskytují nepravidelné infografiky ministra Havlíčka. Naštěstí vše důležité o programech Sport sdělují velmi přesně a takřka obratem ochotní pracovníci tiskového oddělení NSA.

Hodnocení: 2

Dohledatelnost a zobrazení informací o pomoci: 1

Struktura a přehlednost dat o programech: 1

Srozumitelnost podmínek: 3

Podoba formuláře: 3

Informace o plnění programů: 2

 

Celkový přehled hodnocení:

Úřad

Dohledatelnost

Struktura

Srozumitelnost

Formuláře

Info o plnění

Známka

MF

5/3

5/2

4

2

4/1

3-

MPSV

1

2

4

3

2

2-

MMR

1

1

2

3

4

2-

MPO

1

2

3

4

2

2-

ČMRZB

1

1

2

1

1-

EGAP

1

3

2

4

2-

MZem

5

3

3

3

4

3-

MK

3

3

3

MZdr

3

4

3-

MD

5

3

3

3

3

3

NSA

1

1

3

3

2

2

 

Státní správa má před sebou evidentně ještě dlouhou cestu, jak ze sebe udělat přístupnější a přívětivější službu pro své zákazníky – občany. Tu nejdelší cestu má před sebou zcela určitě ministerstvo zemědělství a financí, naopak nejblíže standardům soukromého sektoru jsou akciovky ve vlastnictví státu – banka a pojišťovna (ČMZRB a EGAP). Za nejpřehlednější informace o jednotlivých programech pomoci dáváme jedničku MMR a za přehledné a pravidelné infografiky o plnění programů chválíme Finanční správu. Možná jsme byli někde příliš benevolentní a jinde trochu přísnější, ale jak nastavit zcela objektivní parametry? Vždyť i každý web státu je jiný, přestože má vlastní Design system

Podrobnosti o tom, jak se sype slíbený bilion paní ministryně financí do obrácených kapes občanů i podnikatelů, najdete v našem přehledném a pravidelně aktualizovaném reportu.