Lži ministerského úředníka o Slavii

1517655901607 3 Ce8ec35a 9e8f 11eb 9b63 2e8e01ead2da

Po včerejším vypadnutí SK Slavia Praha z evropských pohárů nastal čas bilancovat její účinkování. Když odhlédneme od největšího excesu, který se přetřásá ve všech médiích a tím je Kúdelova „šeptanda“, neměla by zapadnout ještě jedna událost. A to návštěva zástupců Ministerstva zdravotnictví na domácím utkání Slavie s Leicestrem. Poté, co ji odhalili kamery, pánové – Roman Prymula i Jan Marounek, který byl v té době ředitel odboru ochrany veřejného zdraví, museli ve svých pozicích skončit. Tedy, „skončit“: pan Marounek skončil jen jako zástupce hlavní hygieničky. Odbor vede dál i pod novým ministrem Arenbergrem. Svědčí o tom organizační struktura na stránkách ministerstva platná od 13. 4.

Hlídače v této souvislosti zajímaly odpovědi MUDr. Marounka a vysvětlení nesrovnalostí v jeho vyjádřeních. Původně podle některých médií řekl, že byl „kontrolovat dodržení nastavených závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání soutěže a nastavení karanténních opatření,“ to například uvedl pro server Seznam zprávy.

Redakce Hlídače se ptala, zdali byl Marounek za svůj odbor na kontrole sám, či jestli jej někdo doprovázel. A zda je praxe, že byl sám, běžná. Odpověď tiskového oddělení zněla, že Marounek rozhodně nevykonával kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., (kontrolní řád), ale že řešil „metodickou součinnost“.

Tiskový odbor ministerstva zdravotnictví pod vedením dnes už bývalé mluvčí Barbory Peterové tvrdošíjně odmítal zprostředkovat přímý rozhovor s ředitelem Marounkem. Z dlouhé konverzace, která ale nebyla úspěšná a museli jsme se domáhat odpovědí podle „106ky“ (zákona o svobodném přístupu k informacím), jsme se ale dozvěděli, že „o metodické součinnosti byla po skončení akce podána zpráva hlavní hygieničce a panu ministrovi.“

Jeden o voze, druhý . . .

Když jsme se pídili po kopii toho, co bylo panu ministrovi předloženo, dostalo se nám této odpovědi: „Jelikož se nejednalo o kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., (kontrolní řád), protokol o kontrole se nevyhotovuje. Konkrétní zjištění na místě jsou využita při nastavování hygienicko-protiepidemických opatření pro konání jiných významný sportovních soutěží.“

Ostatně, přečtěte si přepis komunikace sami:

Odpovídá tehdejší mluvčí MZd Barbora Peterová

 1) Mezi 1.1.2021 a 18.2.2021 se v nejvyšší fotbalové lize odehrálo 34 zápasů. Proč jste si vybral zrovna zápas Slávie dne 18.2. 2021?

Jednalo se o pilotní projekt testování metodou PCR přímo na stadionu v den zápasu.

2) V prvotní reakci jste uváděl, že jste zde prováděl kontrolu „dodržení nastavených závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání soutěže a nastavení karanténních opatření”. Podle následného vyjádření jste „poskytoval metodickou součinnost při aplikaci stanovených hygienicko-protiepidemických opatření pro konání významné sportovní soutěž

Jak vysvětlíte rozpor mezi těmito tvrzeními?

Rozpor mezi tvrzeními neshledáváme. 

4) Proč se konzultace na stadiónu Slavie dne 18.2.2021 nezúčastnil žádný další pracovník Min. zdravotnictví? Je to běžný postup?

Konzultace probíhají průběžně až doposud a budou probíhat i nadále, a to i v jiných sportech (např. konání biatlonového závodu v Novém Městě na Moravě).

Za leden a únor 2021 nedošlo k vůbec žádné kontrole odboru ochrany veřejného zdraví (kterému šéfu p. Marounek. Kontrolní akce (aka “metodickou součinnost při aplikaci stanovených hygienicko- protiepidemických opatření”) vykonával na celém stadionu pouze ředitel Marounek. Z fotografií je zřejmé, že zejména ve VIP lóži.

3) Ve vyjádření MZdrav je uvedeno, že „Konzultace s LFA, FAČR, NSA, UEFA, včetně účasti všech zúčastněných na místě konání významných sportovních akcí probíhají od března r. 2020, a to opakovaně”. Mezi 1.1.2021 a 18.2.2021 neproběhla žádná taková konzultace. Kdy se konala poslední obdobná konzultace celkově, a kdy naposled s vaší osobní účastí? O jako šlo příležitost?

Organizační řád MZ tuto kompetenci uděluje pouze řediteli Odboru ochrany veřejného zdraví.

5) V jakém informačním systému ministerstva jsou informace o kontrolách vašeho odboru dle zákona evidovány a po jakou dobu?

Opakovaně bylo konstatováno, že se nejedná o kontrolu. O metodické součinnosti byla po skončení akce podána zpráva hlavní hygieničce a panu ministrovi.

6) Váš úřad uvedl, že „Konkrétní zjištění na místě jsou využita při nastavování hygienicko-protiepidemických opatření pro konání jiných významný sportovních soutěží.”. Jaká zjištění jste získali dnes 18.2. na Slavii a komu byla poskytnuta?

Dle organizačního řádu MZ je uvedené v kompetenci ředitele Odboru ochrany veřejného zdraví, jak je uvedeno výše, poznatky jsou sdíleny s dalšími zaměstnanci MZ, kteří nastavují protiepidemická opatření, a to včetně hlavní hygieničky.

 

S takovými odpověďmi jsme se nespokojili a podali jsme stížnost, které bylo vyhověno. Rozhovoru přímo s Janem Marounkem jsme se však nedočkali. Otázkou je, zda je znemožnění rozhovoru s významnými představiteli exponovaného resortu žádoucí komunikační strategií.

Ředitele Marounka za návštěvu tohoto fotbalového utkání potrestal ministr Blatný odvoláním z pozice poradce hlavní hygieničky ČR. Přiznal tak a potvrdil jeho lživou veřejnou obhajobu.

To však evidentně nebrání resortu krýt a obhajovat lži ředitele Marounka, úředníka pod zákonem o státní službě, zcela absurdními výmluvami. Ministerstvo si často stěžuje na nedůvěru novinářů vůči jeho krokům a vyjádřením. Tuto komunikaci si může tiskové Ministerstva zdravotnictví vylepit na nástěnku s titulkem „Proč vám nemůžeme věřit“ a pravidelně si ji připomínat. Spolu s komunikací o nákupech roušek z jara 2020 či dat z ÚZISu po většinu roku 2020.

Podívejte se, jak vypadá odpověď na naši stížnost k původní odpovědi.