Ministerstvo zdravotnictví bude střežit nová firma, podmínky na její výběr jsou přísnější než obvykle

Security 869216 1920

Vedení ministerstva zdravotnictví vypsalo veřejnou zakázku na ostrahu svého sídla. Její odhadovaná cena je 23 milionů korun. Jednou z podmínek kvalifikace je, že firma musela v uplynulých 3 letech zaměstnávat alespoň 100 osob na fyzickou ochranu.

Obměnu firmy zajišťující bezpečnost Ministerstva zdravotnictví zvažuje vedení resortu. Před koncem března vypsalo veřejnou zakázku na ostrahu svého sídla. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že se do tendru může přihlásit jen firma, která v posledních 3 letech zaměstnávala alespoň 100 osob v oblasti ochrany majetku.

V zadávací dokumentaci zveřejněné na profilu Tenderareny, nikoliv ministerstvům doporučeném (a Hlídačem kritizovaném) NENu, je také zveřejněno, že za jeden pracovní den musí 6 pracovníků ostrahy, včetně vedoucího směny, obsluhovat 6 pracovišť s celkovou denní odpracovanou dobou 88 hodin. O víkendu je pak toto číslo 48. Kromě klasických povinností má do náplně práce bezpečnostní agentury spadat také asistence při převozu hotovosti. To by se mělo dít nejvýše jednou měsíčně.

Úsměvnou – zvlášť v této době – je informace, že na vrátnici pro vjezd vozidel do areálu je plánovaná ostraha jen v pracovní dny 7-17 hodin. V jiné části zadávací dokumentace je však doplněno, že mimo tuto dobu je vjezd do areálu ministerstva ovládán z „velínu“. Pan ministr a jeho i podřízení se do práce a z práce dostanou.

Jen pro velké hráče: nejméně 3 zakázky trvající alespoň 24 měsíců á 10 mio za poslední 3 roky

Technickou kvalifikaci splní ta firma, která dokladuje, že realizovala minimálně tři významné služby spočívající ve “fyzické ostraze objektu pro jednoho objednatele v trvání nepřetržitě alespoň 24 měsíců a s výší finančního plnění minimálně 10 mil. Kč bez DPH za 24 měsíců. A to vše v období posledních 3 roků před zahájením tohoto zadávacího řízení,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Z přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky musí vyplývat, že dodavatel za poslední 3 roky zaměstnával minimálně 100 osob v jednom roce vykonávající fyzickou ostrahu objektu,“ zní další z podmínek, pod kterými je podepsaná Marcela Minaříková Šandová vedoucí oddělení bezpečnosti a bezpečnostní ředitelka MZ ČR.

Zadavatel požaduje minimální úroveň ročního obratu 11 000 000,- Kč bez DPH za rok. Ještě o čtyři miliony korun výše je stanovena povinná pojistka firmy na jednotlivou pojistnou událost.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud realizoval minimálně tři významné služby. Významnou službou je myšleno provádění fyzické ostrahy objektu pro jednoho objednatele v trvání nepřetržitě alespoň 24 měsíců a s výší finančního plnění minimálně 10 mil. Kč bez DPH za 24 měsíců, a to v období posledních 3 roků před zahájením tohoto zadávacího řízení.

Jak bude zakázka hodnocena:

  1. nabídková cena za 1 hodinu poskytování služeb ostrahy váha 70 %
  2. Hodnocení zkušeností manažera zakázky váha 15 %
  3. Garantovaná doba poskytnutí mimořádné ostrahy
    v případě řešení mimořádných událostí váha 15 %

Poněkud úsměvně působí také přesná specifikace počítače, kterým (asi jediným) lze podat nabídku:

Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.