Hlídáme i Platy úředníků

Platy

Od roku 2020 skrz platformu Platy úředníků podnikáme pro veřejnost další, a občas i strastiplnou cestu, za daty o fungování státní správy.

Dnes už celkem dobře víme, jak české úřady pracují, ovšem donedávna jsme neměli ponětí, jakou odměnu úředníci za svou práci dostávají. Změnilo se to až s příchodem projektu Platy úředníků, který z úřadů informace o platech a odměnách získával pomocí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Od roku 2020, kdy jsme společně zpracovali poskytnutá data za celkem 300 jednotlivých úřednických pozic, jsme letos chtěli ještě víc! Žádali jsme tedy nejen ministerstva a některé státní úřady, ale dokonce i státní nebo národní podniky a také veškeré úřady pod tzv. služebním zákonem. Všechny tyto subjekty totiž nakládají s veřejnými penězi, tedy jde o ty samé peníze, které my všichni odvádíme státu na daních. 

K dnešnímu dni jsme tak na web Platy úředníků uložili informace o platech a odměnách za rok 2020 u více než 1300 jednotlivých pozic státní správy.

Některé úřady a organizace se nerozpakovali ani vteřinu a prakticky obratem zaslali požadované informace. Mnohdy i s dovětkem o pochopení našeho zájmu o transparentnost úřadu a odpovídal tomu i formát dat, zapsaný v jednoduché čisté excelové tabulce, přesně jak jsme v dotazu navrhli. Ovšem, jak už jsme uvedli na začátku textu, někdy šlo o téměř strastiplnou cestu. Od úřadů, které doposud na datovou zprávu z března nezareagovaly až po ty, které jednoduchou agendu předali dalším úřadům a my četli další a další odmítnutí, upřesnění, odmítnutí, odůvodnění a nakonec jsme se dočkali dat, která byla anonymizována až tak, že je nelze pro porovnání v čase použít.

Detailní informace o platech, odměnách i nefinančních benefitech nejen za rok 2020 najdete na webu Platy úředníků