Covid dotace pro rejdaře?

Gack

Od loňského roku až do poloviny toho letošního jsme vás pravidelně informovali o tom, jak se daří naplňovat státu jeho sliby o pomoci občanům a podnikatelům v době koronavirové krize. A hlavně, jak o všem nezbytném a důležitém informuje.

Na našem webu jste si tak mohli přečíst o tom, jak se státu, přesněji řečeno vládě premiéra Babiše, v průběhu pandemie spíše nedařilo než dařilo. Stát chaoticky oznamoval zásadní opatření na svých vlastních webech, a když už v tomto směru pomohli dobrovolníci, nedařilo se mu to dostatečně ani pak. 

A co programy COVID pomoci? Na ty jsme se naposledy ve shrnujícím článku zaměřili letos v únoru a až na pár výjimek to žádná sláva nebyla. Polepšil se stát v tomto směru po volnějším létě, ovšem s očekávanou vyhlídkou na neradostný podzim?

Kromě jiného jsme po debaklu z předchozích vln pandemie doufali, že se množství podpůrných programů pro občany nebo podnikatele zredukuje jen na několik nezbytných, užitečných a prověřených. Stal se ale právý opak. Počet podpůrných a dotačních nebo záručních programů stoupl téměř na padesát. Pokud bychom evidovali i časově omezené výzvy nebo “bonusová období” v jednotlivých programech, už bychom k dnešnímu dni určitě překročili stovku

 

Po delší pauze jsme se znovu ponořili do monitoringu COVID pomoci, kterou jsme začali hlídat společně s Rekonstrukcí státu v rámci projektu NEZHASÍNAT! loni v březnu. Díky tomu má veřejnost co možná nejpřesnější čísla. Jsou k dispozici v naší databázi, kterou aktualizujeme alespoň jednou měsíčně. To podle toho, jak nápomocní jsou pracovníci tiskových odborů jednotlivých ministerstev, kterých se na přesná čísla ptáme. Mnozí z nich si zaslouží za ochotu a spolupráci velikou pochvalu! Jako by se snažili vylepšit to, jak tato data prezentují webové stránky nebo účty na sociálních sítích jednotlivých ministerstev. Až na pár výjimek vlastně téměř nijak!

COVID-letiště 

Jedna z věcí, která nás přinutila k pokračování monitoringu COVID pomoci, bylo upozornění z řad odborné veřejnosti. Doputovalo k nám s odkazem na tzv. měsíční pokladní plnění státního rozpočtu. Tato užitečná tabulka, kterou publikuje Ministerstvo financí totiž začala ukazovat dosud neznámý řádek v listu výdajů státu na COVID opatření (viz obrázek).


A začali jsme pátrat. Zkusili jsme se zeptat na jednom Ministerstvu a to nás odkázalo na další dvě, která by snad mohla vědět programech COVID-letiště a COVID-vodní doprava víc. Ptali jsme se dál a zjistili to! Tento řádek obsahuje hned několik dotačních výzev Ministerstva dopravy.

Podpůrný program COVID-letiště stále najdete na webu MD. Alokace programu, který byl vyhlášen v červenci a ten samý měsíc i uzavřen, byla 17 milionů. Podrobnosti jsou stále k dispozici na tamní úřední desce. Známe dokonce dva dosavadní příjemce, kterým bylo dohromady vyplaceno přesně 2 144 391,72 Kč. Jsou jimi provozovatelé letišť: Letiště Karlovy Vary, s.r.o. (provozovatel letiště Karlovy Vary) a East Bohemian Airport, a.s. (provozovatel letiště Pardubice).

COVID-vodní doprava

Program COVID-vodní doprava byl ale trošku oříšek. Nikde na webu MD totiž k tomuto programu už nic nenajdete. Důvod, proč už nyní nejsou k dohledání je ten, že byly uveřejněny pouze na úřední desce. Což není zrovna obvyklá praxe, kterou známe z ostatních programů COVID pomoci. V případě “vodní dopravy” tak už na sejmutí z desky již došlo.

Lhůta pro zveřejnění na úřední desce není zákonem stanovena, řídí se však obvykle platností dokumentu. Min. doba je 15 dní a může být prodloužena dle vnitřní směrnice úřadu. 

Tiskové oddělení ministerstva nám ale vyšlo vstříc a laskavě nám poskytlo plné znění všech tří výzev, včetně kompletního seznamu příjemců, které pod souhrnný název COVID-vodní doprava spadají. Doposud bylo vyplaceno v těchto třech výzvách s celkovou alokací 120 milionů Kč přibližně třetina – 41 506 440,83 Kč a bylo tak podpořeno celkem 35 subjektů

 

1.  Výzva – neinvestiční dotace se zaměřením na osobní lodní dopravu

(plné znění výzvy)

vyhlášena 26. 05. 2021 s ukončením příjmu žádostí: 10. 06 2021; alokace 50 milionů Kč

Dopady COVID 19 na sektor vodní dopravy se zaměřením na osobní lodní dopravu
No. Název příjemce dotace Vyplacená podpora de minimis/Kč
1 LODNÍ DOPRAVA VRANOV s.r.o. 758 740,50
2 EURÓPÉ R.P. s.r.o. 524 475,00
3 Czechie Praha s.r.o. 616 050,00
4 Aquavia Praha s.r.o. 242 313,00
5 Jaromír Kimla Dis 116 550,00
6 Pražské Benátky s.r.o. 1 150 737,00
7 Prague Boats s.r.o. 5 010 000,00
8 HVH PRAHA s.r.o. 291 375,00
9 Gladius spol.s.r.o. 161 505,00
10 GLADIUS II. s.r.o 291 375,00
11 RIVER TRIP s.r.o. 1 216 837,50
12 GQR Praha s.r.o. 357 420,00
13 PRAHA loď spol s r.o. 357 420,00
14 Petr Kožený s.r.o. 43 956,00
15 GTS gastro travel service s.r.o. 357 420,00
16 CA Baťův kanál s.r.o. 256 000,00
17 Labská plavební společnost s.r.o. 1 616 400,00
18 František Ondruš 164 280,00
19 AURIKUD s.r.o. 224 775,00
20 Lodní společnost Bohemia s.r.o. 873 570,00
21 ROSENBERGER – Lipno-Line, spol. s.r.o. 682 680,00
22 Dopravní podnik města Pardubic a.s. 184 537,00
23 Florentina botel s.r.o. 621 600,00
24 Nedlitz s.r.o. 183 150,00
25 Intergroup Praha s.r.o. 710 955,00
26 Hamboot, s. r. o. 201 465,00
27 Mgr. Daniel Havránek 429 292,50
28 Jan Šulc 135 970,00
  Celkem: 17 780 848,50

Tyto příjemce už i evidujeme v databázi příjemců podpor z registru de minimis.

 

2.  Výzva – neinvestiční dotace se zaměřením na loděnice

(plné znění výzvy)

vyhlášena 9. června 2021 s ukončením příjmu žádostí: 20.6.2021; alokace 16 milionů Kč

Dopady COVID 19 na sektor vodní dopravy se zaměřením na loděnice
No. Název příjemce dotace Vyplacená podpora de minimis/Kč
1 České loděnice a.s. 5 124 000,00
  Celkem: 5 124 000,00

 

 

3.) Výzva – neinvestiční dotace se zaměřením na rejdaře a přístavy

(plné znění výzvy)

vyhlášena 9. června 2021 s ukončením příjmu žádostí: 20.6.2021; alokace 54 milionů Kč

Dopady COVID 19 na sektor vodní dopravy se zaměřením na rejdaře a přístavy
No. Název příjemce dotace Vyplacená podpora de minimis/Kč
1 EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED.,s.r.o. 5 056 175,00
2 Eurex AD s.r.o. 2 639 151,83
3 Rhenus PartnerShip-ČSPL, s.r.o. 531 267,00
4 Petr Klepetko MS BEATRICE 301 456,00
5 České přístavy, a. s. 5 088 000,00
6 Česko – saské přístavy s.r.o. 5 031 057,00
  Celkem: 18 647 106,83

 

Následující měsíce už nás snad podobnými novinkami nepřekvapí. Budeme stále doufat ve vylepšení informování ze strany poskytovatelů pomoci, menší byrokratickou zátěží pro žadatele a snad i s redukcí počtu programů, které budou skutečně efektivně pomáhat na správných místech.