Usnesení vlády o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií

7
308

Pozn:(zvýraznění v textu provedl Hlídač státu)

Vláda

 1. schvaluje Základní zásady postupu při posuzování záměrů výdajů v oblasti informačních a komunikačních technologií, uvedené v příloze tohoto usnesení (dále jen „Základní zásady“);
 2. ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů
 3. informovat vládu o
  1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy, anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury); součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,
  2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) tohoto usnesení.

Informační povinnost se vztahuje i na výdaje organizací nebo právnických osob, k nimž jimi řízený ústřední správní úřad plní funkci zakladatele nebo zřizovatele nebo které spadají do jeho působnosti, a podřízených organizačních složek státu. Informační povinnost je nutné splnit před uzavřením smlouvy, resp. před dokončením zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky, je-li zpracovávána,

 1. zajistit dodržování Základních zásad;
 • zrušuje Základní zásady postupu při čerpání finančních prostředků na výdaje související s informačními a komunikačními technologiemi s hodnotou více než 6 mil. Kč ročně, uvedené v příloze č. 2 usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889;
 1. ukládá místopředsedovi vlády a ministru vnitra za účelem zajištění výkonu činností podle tohoto usnesení útvarem Hlavního architekta eGovernmentu zajistit do 15 dnů od schválení tohoto usnesení předložení návrhu na změnu systemizace v Ministerstvu vnitra vládě, spočívající v navýšení počtu systemizovaných míst s účinností od 1. března 2020 o 10 služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, a to na dobu neurčitou, ve 14. platové třídě,
 2. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí za účelem zajištění výkonu činností podle tohoto usnesení útvarem Hlavního architekta eGovernmentu:
 3. zabezpečit navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra v roce 2020 do výše 11 658 240 Kč (výdaje na platy, povinné pojistné a FKSP),
 4. zohlednit navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra z bodu V/1 tohoto usnesení při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023.

 

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Website | + posts

Zakladatel a ředitel Hlídače státu

7 COMMENTS

 1. 2 hodiny po upozornění na jiném fóru napraveno. Opravdu nekontrolují, zda sekretářka hodí zápis na web. Ale můžete vy, předem díky

 2. Hehe. Ja nehlidam sekretářku, natož cizí (svoji nemám). Hlídám důležité věci. Je dobré vědět, že pro vás je důležité hlídat sekretářku

 3. Pan cenzor Bláha se bojí 😀 A tak maže komentáře hovořící o tom, kterak nedochází na dozorčí rady Operátora ICT a bere za to prachy 😀 Komunistický praktiky v praxi.

 4. Je opravdu těžké rozeznat, kdy je průšvih dílem neschopnosti a blbosti a kdy dílem sofistikovaného komplotu. Rozdíl je v tom, že první trestné není a na druhé orgány v trestním řízení zpravidla nemají schopnosti nebo odvahu.
  To, že na ministerstvu se jedná o druhý případ ukazuje tahání kamarádíčků na nižší posty pro přikrytí svých kroků. Jedním z nich je Richard Ščerba. Od léta se objevuje jako šéf dozorčí rady dohlížecího orgánu na mýto (CENDIS). Jeho kroky jsou pořád stejné, likvidace nadřízených organizoval už na vězeňské správě (https://www.ceska-justice.cz/2015/07/predrazene-nakupy-masa-vedeni-vs-me-chce-cilene-zlikvidovat-a-pripravit-o-vysluhy-tvrdi-prokes/), kde to ve finále projel a tak nastoupil na přímo řízenou organizaci MPSV – Fond dalšího vzdělávání. Tu přivedl ke zrušení do půl roku. ..teď s kamarády z vezeňské služby a UZSVM tunelují a likvidují další resort… pane ministře Havlíčku, koukněte se trošku hlouběji a vytahejte i ty Kremlíkovy kořeny…

Napište komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..