Usnesení vlády o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií

7
958

Pozn:(zvýraznění v textu provedl Hlídač státu)

Vláda

 1. schvaluje Základní zásady postupu při posuzování záměrů výdajů v oblasti informačních a komunikačních technologií, uvedené v příloze tohoto usnesení (dále jen „Základní zásady“);
 2. ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů
 3. informovat vládu o
  1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy, anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury); součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,
  2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) tohoto usnesení.

Informační povinnost se vztahuje i na výdaje organizací nebo právnických osob, k nimž jimi řízený ústřední správní úřad plní funkci zakladatele nebo zřizovatele nebo které spadají do jeho působnosti, a podřízených organizačních složek státu. Informační povinnost je nutné splnit před uzavřením smlouvy, resp. před dokončením zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky, je-li zpracovávána,

 1. zajistit dodržování Základních zásad;
 • zrušuje Základní zásady postupu při čerpání finančních prostředků na výdaje související s informačními a komunikačními technologiemi s hodnotou více než 6 mil. Kč ročně, uvedené v příloze č. 2 usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889;
 1. ukládá místopředsedovi vlády a ministru vnitra za účelem zajištění výkonu činností podle tohoto usnesení útvarem Hlavního architekta eGovernmentu zajistit do 15 dnů od schválení tohoto usnesení předložení návrhu na změnu systemizace v Ministerstvu vnitra vládě, spočívající v navýšení počtu systemizovaných míst s účinností od 1. března 2020 o 10 služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, a to na dobu neurčitou, ve 14. platové třídě,
 2. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí za účelem zajištění výkonu činností podle tohoto usnesení útvarem Hlavního architekta eGovernmentu:
 3. zabezpečit navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra v roce 2020 do výše 11 658 240 Kč (výdaje na platy, povinné pojistné a FKSP),
 4. zohlednit navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra z bodu V/1 tohoto usnesení při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023.

 

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Website | + posts

Zakladatel a ředitel Hlídače státu

7 COMMENTS

 1. Hehe. Ja nehlidam sekretářku, natož cizí (svoji nemám). Hlídám důležité věci. Je dobré vědět, že pro vás je důležité hlídat sekretářku

 2. Pan cenzor Bláha se bojí 😀 A tak maže komentáře hovořící o tom, kterak nedochází na dozorčí rady Operátora ICT a bere za to prachy 😀 Komunistický praktiky v praxi.

 3. Je opravdu těžké rozeznat, kdy je průšvih dílem neschopnosti a blbosti a kdy dílem sofistikovaného komplotu. Rozdíl je v tom, že první trestné není a na druhé orgány v trestním řízení zpravidla nemají schopnosti nebo odvahu.
  To, že na ministerstvu se jedná o druhý případ ukazuje tahání kamarádíčků na nižší posty pro přikrytí svých kroků. Jedním z nich je Richard Ščerba. Od léta se objevuje jako šéf dozorčí rady dohlížecího orgánu na mýto (CENDIS). Jeho kroky jsou pořád stejné, likvidace nadřízených organizoval už na vězeňské správě (https://www.ceska-justice.cz/2015/07/predrazene-nakupy-masa-vedeni-vs-me-chce-cilene-zlikvidovat-a-pripravit-o-vysluhy-tvrdi-prokes/), kde to ve finále projel a tak nastoupil na přímo řízenou organizaci MPSV – Fond dalšího vzdělávání. Tu přivedl ke zrušení do půl roku. ..teď s kamarády z vezeňské služby a UZSVM tunelují a likvidují další resort… pane ministře Havlíčku, koukněte se trošku hlouběji a vytahejte i ty Kremlíkovy kořeny…

Napište komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..