Neobvykle obvyklá cena IS pro dálniční známky. Podle znalce je zisk 64,3 milionů ze zakázky za 98 milionů obvyklý.

Znalecký posudek o ceně zakázky na informační systém na elektronické dálniční známky přiznává dodavateli Asseco Central Europe, a.s.  plánovaný zisk na zakázce ve výši 65 % ceny a současně deklaruje, že i přes takový zisk se jedná o cenu obvyklou.

Posudek společnosti Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. do ceny počítá zisk v ceně poskytovaných prací na implementaci systému, a poté ho znovu navyšuje ve formě kalkulovaného rizika a „plánovaného zisku“ o 60% nákladů zakázky na elektronické dálniční známky (EDAZ). Ve svém horním odhadu přesto dochází k nižší ceně, než nakonec nabídla společnost Asseco Europe. Při znalcem odhadovaných nákladech na implementaci systému ve výši 98 milionu Kč je realizovaný zisk 64,3 milionu Kč.


Důležitá poznámka: Celá zakázka je rozdělena na 3 logické celky, stejně tak nabídková cena Asseco Central Europe, a.s.  i posudek znalce. První části je samotné dílo (programování, dodání aplikace), druhá provoz na 4 roky a poslední jsou služby platformy a rozvoje (převážně vícepráce a konzultace).

V tomto článku a naší analýze se zabýváme pouze částí ceny za dílo (programování, management a dodání aplikace), kterou společnost Asseco Central Europe nabídla za cenu 104,5 milionu Kč . Pouze touto části se zabýváme i ve zkoumání znaleckého posudku a dalších výpočtech.


Zakázka za 401 milionu korun na elektronické dálniční známky prošla posledním týdnem bouřlivým vývojem. Od prvního upozornění na zakázku od Jiřího Hlavenky, po naši analýzu právních překážek realizace, přes neuvěřitelné zjištění, že papírové dálniční známky jsou levnější než ty elektronické, vyhození ministra až po kompletní zrušení zakázky.

Po celé zakázce a podivuhodném chování Ministerstva dopravy (MD) a Státního fondy dopravní infrastruktury (SFDI) zůstalo mnoho otázek. Jednou z otázek je kalkulace ceny celé aplikace. MD a SFDI opakovaně odmítají zveřejnit podrobnou strukturu ceny.

Včera byl zveřejněn znalecký posudek č. 14/2/2019 od Znalecké kanceláře Dr. Ludvíka, s.r.o (IČ 02323001). Tento posudek konstatuje, že cena systému odpovída ceně obvyklé.

3. ODPOVĚĎ NA OTÁZKU (VÝROK ZNALCE)
Otázka č.1:
Jaká je cena obvyklá na území České republiky v době zpracování posudku za vytvoření Informačního systému EDAZ a poskytnuti služeb,Jak Jsou definovány v závazném návrhu smlouvy a její příloze 1. a se zohledněním poskytnutých upřesňujfcfch dokumentů?
Odpověď.
Znalec konstatuje, že celkovou cenu obvyklou v České republice v době zpracování posudku za vytvořeni Informačního systému EDAZ a poskytnutí služeb, Jak Jsou definovány v závazném návrhu smlouvy a její příloze 1. a se zohledněním poskytnutých upřesňujících dokumentů, stanovuje ve výši od 358.881304,- Kč bez DPH do 427.344.328,- Kč bez DPH, a to v závislosti na faktorech popsaných a uvedených v kapitole 2 posudku.

Požadali jsme telefonicky o vyjádření k textu Znaleckou kancelář Dr. Ludvíka, i pana Dr. Ludvíka osobně, ale jakékoliv vyjádření odmítl s odkazem na podepsanou mlčenlivost a mlčenlivost znalce. Pouze konstatoval, že se jednalo o posouzení ceny obvyklé a žádného jiného aspektu této zakázky.

Kalkulace ceny za vytvoření IS na elektronické známky dle znaleckého posudku

My vám v dalším textu představíme celou kalkulaci znalecké kanceláře, všechna čísla vycházejí a odpovídají údajům a kalkulacím znalecké kanceláře. Na úplný závěr jsme doplnili naši interpretaci zjištěných údajů. Všechny ceny jsou ceny bez DPH.

Rozsah cen je kalkulován z této tabulky cen prací a průměrných cen (od strany 50 posudku).

Přehled a průměrná sazba rolí a jejich zastoupení

KategorieCena/MD odCena/ MD doStředZastoupení
Senior14 20016 20015 20040 %
Standard11 00013 00012 00040 %
Junior7 0009 0008 00020 %
Průměrná sazba11 48013 48012 480

V posudku na straně 53 se píše, že „tento podklad analyzuje smluvní ceny rolí, tyto ceny tak již obsahují obchodní zisk Poskytovatele, proto se zisk nevyskytuje ve výpočtech cen.„. Z toho plyne, že výše uvedené průměrné ceny, se kterými dále pracuje odhad odhadce, tak my, již obsahují obvyklý zisk dodavatele služby.

Výše uvedené ceny za MD (=manday, 8 hodin práce 1 člověka) vycházejí z přehledu obvyklých cen IT prací. Ty jsou analyzovány z registru smluv a publikovány pravidelně Ministerstvem vnitra.

Tento odstavec si zapamatujte, protože o dvě tabulky dál se s kalkulací dalšího zisku setkáme podruhé.

Hlídač státu, s přímou a dlouholetou zkušeností z trhu ICT, odhaduje, že takto nabízené ceny jsou kalkulovány se ziskovostí minimálně 45 %. Tento odhad jsme konzultovali s 4 nezávislými firmami s obraty ve stovkách miliónů korun a všechny nám ho potvrdily.

Odhady pracnosti implementačního vývoje

Od strany 60 do strany 79 posudku je podrobný rozpad činností, modulů a funkcionalit, které se mají v rámci implementace IS realizovat. Z poskytnutého scanu není možné zpracovat jinak, než ručně. Proto jsme pro vás zpracovali a doplnili souhrnou tabulku

Moduly Počet požadavků Součet MD Cenový rozsah podle průměrné sazby za MD z posudku
      11 480 CZK 13 480 CZK
Clearing 34 218,2 2 504 936 CZK 2 941 336 CZK
Jádro 12 104,5 1 199 660 CZK 1 408 660 CZK
Párování plateb 5 34 390 320 CZK 458 320 CZK
Párování plateb na proforma fakturu 2 12 137 760 CZK 161 760 CZK
Vypořádání Dodavatel 8 37,5 430 500 CZK 505 500 CZK
Vypořádání eShop 6 15,2 174 496 CZK 204 896 CZK
Zajištění dodavatel 1 15 172 200 CZK 202 200 CZK
Enforcement 15 108,5 1 245 580 CZK 1 462 580 CZK
Integrace brány 2 22 252 560 CZK 296 560 CZK
Integrace PČR/CS 4 14,5 166 460 CZK 195 460 CZK
Kontrola vozidel 9 72 826 560 CZK 970 560 CZK
eShop (backoffice) 15 64,6 741 608 CZK 870 808 CZK
Interní správa uživatelů 5 14,5 166 460 CZK 195 460 CZK
Platební brána 7 42,9 492 492 CZK 578 292 CZK
Správa externích uživatelů 1 2,2 25 256 CZK 29 656 CZK
Správa organizací 1 5 57 400 CZK 67 400 CZK
Správa SPZ 1 0 0 CZK 0 CZK
eShop (externí část) 60 242,4 2 782 752 CZK 3 267 552 CZK
Anonymní přístup 1 2,2 25 256 CZK 29 656 CZK
Evidence obchodů 1 5,5 63 140 CZK 74 140 CZK
Nákup 32 78,5 901 180 CZK 1 058 180 CZK
Notifikace 1 18 206 640 CZK 242 640 CZK
Osvobození 9 76,6 879 368 CZK 1 032 568 CZK
Platební brána 1 6 68 880 CZK 80 880 CZK
Profil 4 17 195 160 CZK 229 160 CZK
Související služby 1 2,4 27 552 CZK 32 352 CZK
Správa externích uživatelů 8 28,7 329 476 CZK 386 876 CZK
Správa SPZ 2 7,5 86 100 CZK 101 100 CZK
Evidence 10 104 1 193 920 CZK 1 401 920 CZK
Integrace RSV 1 5,5 63 140 CZK 74 140 CZK
Poskytování informací 1 16,5 189 420 CZK 222 420 CZK
Zápis 8 82 941 360 CZK 1 105 360 CZK
Osvobození 16 197,5 2 267 300 CZK 2 662 300 CZK
Evidence 16 197,5 2 267 300 CZK 2 662 300 CZK
Společné 66 496,2 5 696 376 CZK 6 688 776 CZK
Integrace 1 6 68 880 CZK 80 880 CZK
MDM 16 131,5 1 509 620 CZK 1 772 620 CZK
Notifikace 1 15 172 200 CZK 202 200 CZK
Statistiky 5 75 861 000 CZK 1 011 000 CZK
Základ webu
(vč. přirážky 15% za IE)
32 179,7 2 062 956 CZK 2 422 356 CZK
ePodatelna 4 34 390 320 CZK 458 320 CZK
eVýpravna 7 55 631 400 CZK 741 400 CZK
         
Celkový součet 216 1431,4 16 432 472 CZK 19 295 272 CZK

Odhady pracnosti vytvoření celého díla

Následná tabulka obsahuje odvozeni stanovení ceny,Jednotlivé kroky odvození jsou popsány v legendě pod tabulkou.

Popis Podíl Počet MD Cenový rozsah podle průměrné sazby za MD z posudku  
Implementace (programování) 100 % 1431,4 16 432 472 CZK 19 295 272 CZK
         
Odvozené odhady z objemu programování   1575 18 075 719 CZK 21 224 799 CZK
Analýza 30 % 429 4 929 742 CZK 5 788 582 CZK
Testy 35 % 501 5 751 365 CZK 6 753 345 CZK
Konfigurační management 15 % 215 2 464 871 CZK 2 894 291 CZK
Dokumentace 30 % 429 4 929 742 CZK 5 788 582 CZK
         
Mezisoučet   3006    
Management 20 % 601 6 901 638 CZK 8 104 014 CZK
         
Celková suma implementace funkčních požadavků + management   3607 41 409 829 CZK 48 624 085 CZK
         
Další práce (položky) vyplývající z projektového postupu        
Demoverze   200 2 296 000 CZK 2 696 000 CZK
Podpora bezpečnostních testů   80 918 400 CZK 1 078 400 CZK
Migrace   100 1 148 000 CZK 1 348 000 CZK
Zkušební provoz   270 3 099 600 CZK 3 639 600 CZK
Záruka (20% z implementace) 20 % 290 3 329 200 CZK 3 909 200 CZK
Celková cena za další práce   940 10 791 200 CZK 12 671 200 CZK
         
Celková cena za vývoj a další práce   4547 52 201 029 CZK 61 295 285 CZK

Výstup z této tabulky je důležitý. Obsahuje kompletní náklady na programování (41 – 48 mil. Kč), na management (6,9 – 8,1 mil. Kč) a na tzv. další položky (10 – 12 mil. Kč), a celkem dochází k 52 mil. Kč až 61 mil. Kč.

V tuto chvíli se jedná o kalkulaci celé implementační části zakázky, včetně obvyklého zisku 45 %, který je kalkulován v hodinových sazbách jednotlivých rolí.

Nabídka společnosti Asseco Europe na implementační část systému elektronických dálničních známek byla ve výši 104,5 mil Kč bez DPH. A my nyní máme spočítány náklady celé implementace a jsme u částky 52 – 62 mil. Kč.

IT expert komentuje: Mě fascinuje 30% přirážka za dokumentaci, my dáváme obvykle 5 %. V rizicích současně přidávají 10 % za nejasné zadání, a pak ještě 35% za analýzu – to je taky redundantní. I těch 15 % přirážky za IE je hodně nadsazené.

Tomáš Herceg, Microsoft Most Valuable Professional

V další části se autor posudku, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o, odvážila k zajímavému kroku. Začali kalkulovat dodatečné riziko a plánovaný zisk. Že je zisk již zakalkulován v hodinových sazbách a riziko v odhadech pracnosti, to jim v této úvaze nepřekáželo.

Kalkulovali rizikem a plánovaným ziskem ve výši 30 % u spodního odhadu a 60 % u horního odhadu. Tzn., při celkové pracnosti 4 547 MD jde o 1 364 MD, resp. 2 728 MD.

  Počet MD Cenový rozsah podle průměrné sazby za MD z posudku  
Riziko a plánovaný zisk
Spodní odhad 30 %
1364

15 658 720 CZK

18 386 720 CZK

 
Riziko a plánovaný zisk
Spodní odhad 60 %
2728

31 317 440 CZK

36 773 440 CZK

 
         
Úplně a definitivně celkové náklady na implementační fázi IS elektronických dálničních známek  

83 518 469 CZK

98 068 725 CZK

 

Při kalkulaci nákladů IT zakázek se již v odhadu pracnosti kalkuluje s riziky a obvykle se odhaduje více času (MD), než jaký je potřeba.

Hlídač státu

Primitivním výpočtem tak dojdeme k závěru, že při odhadované ceně implementační fáze systému elektronických dálničních známek 98 mil. Kč realizuje Asseco Europe zisk více než 64 miliónů korun, což je více než 65 % ceny této etapy zakázky.


Plný text posudku, do kterého jsme pomocí OCR přidali textovou vrstvu pro snadnější vyhledávání:

[scribd id=444066909 key=key-l3Vvo9VCOPPWFHAWCT7k mode=scroll]

Numerická tabulka se všemi výpočty použitými v tomto textu a ve znaleckém posudku.

Komentáře k “Neobvykle obvyklá cena IS pro dálniční známky. Podle znalce je zisk 64,3 milionů ze zakázky za 98 milionů obvyklý.

 1. A 14 miliard zadaných napřímo řešit nebudete? Asi ne, to byste střílel do svých kamarádů, žejo 😀 A už jste se podíval na ty průsery kolem GDPR u Operátora ICT? Tam sedíte v dozorčí radě, co tam teda děláte?

   1. A tak i to je mozne vyjadreni. Takze jste se dal jste se na politiku. Sam budete analyzovat jen prusery svych politickych souperu. Ale prusery tech, za ktere se chystate sam kandidovat resit se stejnou razanci nebudete. Ktera z tech koalicnich partaji, co dnes sedi na Magistratu to bude? Pirati?

 2. Díky za analýzu. Celkově je to strašný co zkusili.

  Dovolil bych si ale rozporovat tu ziskovost minimálně 45 % (nebo jsem nepochopil co je tím myšleno)

  Když vezmu ten nejvyšší rate 16200, 251 dní v roce 2020:

  16 200 Kč * (251 – 30 dní dovolené + sick days) * 0,8 vytíženost / 13 (12 platů a bonus) * 0.55 (1 – 0,45 zisk) = 121176 Kč super hruba mzda, 90566 hruba, 64 493 kc čistá mzda.

  Kde za tyhle peníze chcete ty seniory hledat?

  A to jsem nezapočítal všelijaké příspěvky na sport, náklady na vybavení, odborné školení, kurzy angličtiny, kanceláře, firemní mobil, auto, lístky na konference atd.. Nedejbože kdyby ten člověk 2x za rok chytil chřipku nebo angínu, to proděláte kalhoty.

  1. Ernst & Young prodava senior konzultanty do MPSV za 1100 Kč/hod. Takových zakázek je poměrně hodně. Tim prilis neoponuji vasi kalkulaci, vidim ji jinak (typicky vytizenost, 13 plat, …), ale uprimne je to detail.

   Oni kalkuluji 12400/MD + dost rezervy a to vse jeste zvednou o 60 %

 3. Uvedená sazba rolí nezahrnuje ani zisk, ani riziko. U garážovky možná ano. U velké společnosti v žádném případě.

    1. Samozřejmě že nevědí. Všichni jsou akorát chytří jak rádio 😀 Ale když se vypíše soutěž, tak se ti experti najednou vůbec nehlásí.

     1. Ach jo.
      1)SDFDI to „soutezila“ v režimu důvěrně, takže dle svého volného rozhodnutí oslovila 5 firem. OSLOVILA!
      2) z těch 5 pouze 2 dali nabídku.

      Tzn. Nikdo se přihlásit nemohl.
      A btw u otevřených výběrem jsou omezující/kvalifikační kriteria oblíbeným zpusobem jak většinu firem nepřipustit

   1. Nechci být nespravedlivý, ale zdá se mi, že si vymýšlíte čísla a schováváte se za nejmenované společnosti. Takto jde snadno zpochybnit cokoliv. Zisk 45% při těchto sazbách není reálný. Ze zkušenosti se přikláním spíše k posudku.

 4. Pane Bláha, mi to nedalo a spočítal jsem to vaší metodou ještě jednou a pořádně. Vychází mi, že z těch 98 mil mají čistý zisk 123 miliónů.

  Opravte to v titulku, třeba budete i v televizi.

 5. Ve výpočtu je chyba. Není správně pochopena tabulka s riziky. „Riziko a plánovaný zisk“ je nadpis tabulky. V tabulce je ale uvedena pouze položka „Riziko“. V tomto případě není položka plánovaný zisk relevantní. Měl byste článek opravit a nezapočítávat riziko do zisku. K tomu riziko neslouží.

 6. Tak divadélko s eshopem je za námi. Úspěch v podobě úniku dat nejde přehlédnout a z Ministerstva dopravy už zní, že špehovací komponenty budou realizovány všemu humbuku navzdory. Zakázka řešící funkcionality pro BIS realizována bude, takže se neušetří dohromady nic. I malé dítě vědělo, že nejdražší částí nebyl ten eshop, ale právě to skladování dat pro BISku.

 7. Samotný HlídačStátu má sice taky blbě nastavený webservr, ale hlavě že to bylo levný! 😀

 8. Mne nejvíce zaujalo , jak to že se řeší v systému elektronické dálniční známky náklady vyvolané MV a BIS. To by snad stát, pokud je to tak nutné, měl krýt z kapitoly rozpočtu MV a BIS a ne to dát na bedra uživatelům silniční sítě. To se my nelíbí vůbec. Proč bych já jako uživatel silnic měl financovat to že MV a BIS má své požadavky. Jak to zohlední zahraničním poplatníkům? Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *